Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Право arrow Банківське право (Костюченко О. А.)  
21.12.2016
Банківське право (Костюченко О. А.)

   У посібнику, підготовленому вперше відповідно до навчальної програми курсу “Банківське право”, висвітлюються поняття і джерела банківського права, визначене правове положення Національного банку України і комерційних банків, теоретичні і практичні питання правового регулювання розрахункових, кредитних, валютних відносин та операцій з цінними паперами. Наводяться понятійні визначення, що робить посібник доступним для читача і сприяє оволодінню “азбукою” з банківської діяльності, а також додаються зразки основних банківських договорів.
   Посібник написаний з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування. Розрахований на студентів юридичних та економічних вузів, викладачів, працівників банків, а також усіх, хто цікавиться проблемами банківського права.

Зміст

Передмова 5

Глава І. Загальні поняття про банківське право 6
§ 1. Поняття, предмет і система банківського права 6
§ 2. Основні принципи і джерела банківського права 9
§ 3. Питання вдосконалення банківського законодавства 13
§ 4. Банківські правовідносини, їх зміст і склад. 17
§ 5. Поняття банківської системи, її розвиток та регулювання 19

Глава ІІ. Правове положення Національного банку України 27
§ 1. Загальна характеристика правової природи  Національного банку України 27
§ 2. Основні функції і права Національного банку України 29
§ 3. Органи управління і структура Національного банку України 31
§ 4. Контрольні та ліцензійні функції Національного банку України 34

Глава ІІІ. Правове положення комерційних банків 38
§ 1. Сутність і роль комерційних банків, їх класифікація 38
§ 2. Порядок утворення і припинення діяльності комерційного банку 42
§ 3. Організаційна структура і управління комерційним банком 48
§ 4. Операції та послуги комерційних банків 55
§ 5. Правова охорона банківської таємниці 59

Глава IV. Правові основи розрахунків 61
§ 1. Поняття і зміст розрахункових правовідносин 61
§ 2. Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків 63
§ 3. Правова природа договору банківського рахунку 67
§ 4. Порядок і форми розрахунків у господарському обігу 68

Глава V. Правове регулювання банківського кредитування 82
§ 1. Поняття, призначення і види кредиту 82
§ 2. Поняття і зміст кредитних правовідносин 87
§ 3. Правова природа договору банківської позички 88

Глава VI. Правове регулювання ринку цінних паперів 92
§ 1. Поняття ринку цінних паперів та його регулювання 92
§ 2. Поняття й види цінних паперів 100
§ 3. Операції з цінними паперами 103

Глава VII. Загальна характеристика національного валютного законодавства 106
§ 1. Поняття валютного законодавства і валютного регулювання 106
§ 2. Органи, що здійснюють державне валютне регулювання 110
§ 3. Правове регулювання валютних операцій 113
§ 4. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства 120

Література 125

Додатки 129

Зразки основних банківських договорів
Додаток 1. Договір про встановлення кореспондентських відносин 129
Додаток 2. Договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування 134
Додаток 3. Кредитний договір 139
Додаток 4. Кредитний договір № 142
Додаток 5. Договір іпотеки (земля, нерухоме майно, при якому земля) 146
Додаток 6. Договір застави цінних паперів 149
Додаток 7. Гарантійне зобов’язання 151
Додаток 8. Гарантійний лист 152
Додаток 9. Договір про обслуговування комерційним банком  посередника, що надає послуги щодо розміщення  приватизаційних майнових сертифікатів 153
Додаток 10. Договір на обслуговування комерційним банком довірчого товариства 157

ПЕРЕДМОВА

   Докорінні зміни у соціально-політичному розвиткові України пов’язані з радикальною економічною реформою, демократизацією та формуванням правової держави і громадянського суспільства, побудованих на пріоритеті прав і свобод громадян, рівності всіх форм власності.
   Органічною складовою здійснюваних у країні перетворень є реформування банківської системи і визначення її правових основ.
   Сучасні банки своєю діяльністю глибоко проникають у всі сфери економіки, активно впливають на економічні та соціальні процеси. Сферою банківської діяльності охоплені всі суб’єкти — від органів законодавчої і виконавчої влади до підприємств, організацій, фірм, фізичних осіб.
   Банківська система й банківське законодавство України знаходяться в процесі становлення і їх розробка є першочерговим і актуальним завданням сучасної науки. За цих умов важливого значення набуває вивчення основ банківського права. Пропонований посібник деякою мірою заповнить той вакуум, що утворився через відсутність спеціальної літератури, яка
висвітлювала б правові засади банківської діяльності на сучасному етапі. Посібник допоможе пізнати сутність банківського права й банківської системи України, опанувати основи правового положення Національного банку України, з’ясувати актуальні проблеми організації та діяльності комерційних банків, засвоїти порядок здійснення основних видів банківських операцій.
   В роботі дається загальна характеристика валютного законодавства, аналізується правовий режим валютних операцій, а також висвітлюються питання правового регулювання ринку цінних паперів.
   Навчальний посібник є першим в Україні виданням з дисципліни “Банківське право” і призначається для студентів юридичних і економічних вузів, викладачів, спеціалістів банківських установ.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Банківське право (Костюченко О. А.)

 
< Попередня   Наступна >