Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Право arrow Правове регулювання економіки (В.Ф. Опришко)  
21.12.2016
Правове регулювання економіки (В.Ф. Опришко)

   У збірнику розглядаються питання конституційно-правової реформи, раціоналізації законодавчого процесу, взаємодії різних гілок державної влади в Україні, уніфікації законодавства України відповідно до міжнародно-правових норм і стандартів, правові аспекти державного управління економікою, проблеми розвитку адміністративного, господарського, цивільного, фінансового, податкового законодавства та ін. 
   Збірник призначений для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практичних працівників та всіх, хто цікавиться проблемами юридичної науки.

ЗМІСТ

Опришко В. Ф. Проблеми конституційної реформи  4
Коцюба О. П., Король В. І. Економіко-правові аспекти реалізації інвестиційної політики Китайської Народної Республіки як позитивний досвід для України  
17
Шульженко Ф. П. Невмержицький Є. В. Соціальна безпека перехідного суспільства в контексті глобалізації   23
Батрименко В. І. Економіко-правові аспекти вступу України до Світової організації торгівлі  32
Дяченко В. І. Актуальні проблеми імплементації міжнародного гуманітарного права в національне законодавство  
40
Кикоть П. В. Організаційно-правові питання взаємодії міністерств як центральних органів виконавчої влади з іншими органами виконавчої влади  50
Лазор В. В. Право на страйк в Україні і постсоціалістичних країнах: порівняльно-правовий аспект  60
Макаренко А. В. Історія розвитку системи органів державного управління України 67
Омельченко А. В. Роль законодавства про зовнішньоекономічну діяльність в державному управ-лінні економікою Україні  
76
Шевченко В. П. Військове правосуддя і спеціалізація судів загальної юрисдикції  84
Ющик О. І. До раціоналізації законодавчого процесу (методичні питання)  95

Праці молодих науковців
Агафонов С. А. Взаємодія Президента України з органами виконавчої та судової влади: правовий аспект  104
Адельсеїтова А. Б. Конституційні основи компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим 115
Єременко О. О. Соціально-економічні ознаки юридичної особи як учасника адміністративно-правових відносин  122
Кравець Н. І. Розвиток малого підприємництва в Україні (до проблеми організаційно-правового забезпечення)   132
Легкова М. Ф. Платники податків як суб’єкти податкових правопорушень (теоретичні проблеми)  138
Марченко В. Б. Сутність державного фінансового контролю як державно-управлінської категорії  149
Мачуський В. В. Договір страхування: поняття та умови  159
Медведь І. В. Обов’язкове медичне страхування в Україні: передумови та перспективи законодавчої регламентації  166
Негрескул В. Г. Поняття адміністративного захисту авторського права і суміжних прав  174
Постульга В. Є. Правовий статус конфіденційної інформації за законодавством України  184
Риндюк В. І. Юридично-технічні аспекти чинності та дії актів делегованого законодавства в Україні  191
Тимофєєва Л. Р. До становлення парламентсько-президентської форми правління в Україні  200
Тимчик Г. С. Актуальні питання правового статусу приватного підприємства в Україні  206
Чеботарьова Г. В. Кримінально-правове забезпечення свободи прижиттєвого донорства органів і тканин людини при трансплантації в Україні  216
Шуляк Н. О. Деякі питання реалізації права власності іноземними інвесторами  223
Ярошенко І. С. Соціальні відносини як об’єкт правового регулювання в соціальній правовій державі  
232
Ященко К. В. Система податкових складів та режим відстрочення сплати акцизних зборів в законодавстві держав—членів Європейських Співтовариств  239

Виноски   252

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Правове регулювання економіки (В.Ф. Опришко)

 
< Попередня   Наступна >