Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Політична економія arrow Політична економія (Бєляєв О.О., Бебело А.С.)  
11.11.2016
Політична економія (Бєляєв О.О., Бебело А.С.)

   Навчальний посібник підготовлений досвідченими викладачами КНЕУ О. О. Бєляєвим (теми: 1—6, 8, 10, 15, 17) і А. С. Бебело (теми: 7, 9, 11—14, 16, 18—20). Він розрахований на викладачів, аспірантів, студентів вищих економічних навчальних закладів і відповідає програмі, яка рекомендована для вузів.
   Посібник може бути цікавим і корисним усім, хто має намір засвоїти вихідні теоретико-методологічні засади сучасної економічної науки, зрозуміти механізм функціонування перехідної української економіки.

ЗМІСТ

Передмова  3

Тема 1. Предмет і метод політичної економії  4
§ 1. Зародження і розвиток політичної економії  4
§ 2. Предмет політичної економії  15
§ 3. Методи і функції політичної економії  18

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  23

Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси  23
§ 1. Суспільне виробництво та його основні чинники. Продукт виробництва  23
§ 2. Стадії руху суспільного продукту  28
§ 3. Економічні потреби суспільства: сутність і класифікація. Економічні інтереси  33

Тема 3. Економічна система суспільства  38
§ 1. Економічна система: властивості, структура, моделі  38
§ 2. Система економічних законів. Механізм дії та використання економічних законів 49
§ 3. Критерії історичних етапів економічного розвитку  52

Тема 4. Відносини власності  55
§ 1. Власність та її економічний зміст  55
§ 2. Структура власності. Різноманіття форм власності у ринковій економіці  58

Тема 5. Форми організації суспільного виробництва  70
§ 1. Проста і розвинута форми товарного виробництва: загальні риси й особливості  70
§ 2. Товар і його властивості. Вартість: альтернативні теорії. Двоїстий характер праці, втіленій у товарі  72
§ 3. Форми вартості  81
§ 4. Закон вартості і його роль у розвитку товарного виробництва  86

Тема 6. Гроші  92
§ 1. Сутність і функції грошей  92
§ 2. Закони грошового обігу. Інфляція  101
§ 3. Еволюція грошей  104

Тема 7. Витрати виробництва і прибуток  107
§ 1. Сутність, зміст і види витрат виробництва  107
§ 2. Класифікація витрат виробництва  111
§ 3. Прибуток як економічна категорія: сутність, види, розподіл  119

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ  124

Тема 8. Ринок: сутність, функції та умови функціонування  124
§ 1. Сутність і функції ринку. Типи ринків  124
§ 2. Структура ринку. Механізм саморегулювання ринку  131
§ 3. Інфраструктура ринку. Моделі ринку  135

РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ  138

Тема 9. Домогосподарства в системі економічного кругообігу  138
§ 1. Домашнє господарство як суб’єкт економічних відносин  138
§ 2. Домашнє господарство у ринковій системі  141
§ 3. Сімейний бюджет: структура доходів та їх використання  144

Тема 10. Підприємництво і підприємство  151
§ 1. Соціально-економічна характеристика підприємництва  151
§ 2. Підприємство як основна структурна одиниця підприємницької діяльності  159
§ 3. Організаційно-економічні форми підприємства  161

Тема 11. Капітал і наймана праця  167
§ 1. Соціально-економічний зміст категорії «капітал». Альтернативні теорії капіталу  167
§ 2. Трудові відносини: сутність, структура та їх характерні риси у сучасній економічній системі  175
§ 3. Заробітна плата: сутність, форми та організація  179

Тема 12. Акціонерні товариства та акціонерний капітал  184
§ 1. Акціонерні товариства: генезис, зміст, еволюція  184
§ 2. Суть акціонерного капіталу та форми його вияву  189
§ 3. Цінні папери: суть, роль, основні види. Проблеми акціонування у перехідній економіці  194

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС  200

Тема 13. Форми суспільного продукту в процесі відтворення. Розподіл національного доходу  200
§ 1. Зміст суспільного відтворення і сукупний суспільний продукт  200
§ 2. Система національних рахунків та її основні макроекономічні показники  205
§ 3. Національний дохід і його роль у суспільному відтворенні  210
§ 4. Національне багатство: зміст, структура  213

Тема 14. Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли  215
§ 1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні  215
§ 2. Фактори економічного зростання. Вплив НТР на економічний розвиток  220
§ 3. Теорії і моделі економічного зростання  222
§ 4. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи  226

Тема 15. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва  232
§ 1. Господарський механізм: сутність, характер, функціонування  232
§ 2. Структура механізму господарювання  238
§ 3. Регулювання економіки як основний елемент господарського механізму  241

РОЗДІЛ 5. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН  246

Тема 16. Змішана економічна система. Держава та її функції у розвинутій економіці  246
§ 1. Засади теоретичного аналізу змішаної економічної системи  246
§ 2. Функції і роль держави у змішаній економіці  252
§ 3. Концепції державного регулювання економіки та їх еволюція  257

Тема 17. Соціалістична економічна система та її еволюція  260
§ 1. Соціалістична ідея та основні етапи її розвитку  260
§ 2. Основні риси економічної структури державного соціалізму  263
§ 3. Системна криза соціалізму і шляхи реформування суспільства  266

Тема 18. Закономірності та особливості перехідної економіки  269
§ 1. Перехідна економіка: сутність, необхідність і характерні риси  269
§ 2. Концепції та головні завдання перехідної економіки  274
§ 3. Основні закономірності перехідного періоду  277

РОЗДІЛ 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  281

Тема 19. Світове господарство  281
§ 1. Об’єктивні умови становлення та розвитку світового господарства  281
§ 2. Міжнародний поділ праці — матеріальна основа світового господарства  286
§ 3. Міжнародна економічна інтеграція  291

Тема 20.  Форми міжнародних економічних відносин  299
§ 1. Світогосподарські зв’язки: сутність і форми  299
§ 2. Міжнародна валютно-фінансова система та її інфраструктура  311
§ 3. Економічні аспекти глобальних проблем  322

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Політична економія (Бєляєв О.О., Бебело А.С.)

 
Наступна >