Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Екологія arrow Екологія (С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, О.К. Аблова, Д.Я. Хусаїнов, Л.Г. Чук)  
14.11.2016
Екологія (С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, О.К. Аблова, Д.Я. Хусаїнов, Л.Г. Чук)

   У навчальному посібнику розглянуто основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи; особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище; проблеми, пов’язані із станом охорони та раціональним використанням природних ресурсів. Висвітлюється питання управління процесом природокористування. Значна увага приділяється формуванню у студентів навичок аналізу і визначення економічної ефективності впровадження прородоохоронних заходів та оцінки економічних збитків, що їх завдає народному господарству забруднення окремих компонентів природи.

ЗМІСТ

Вступ  3

1. ТИПОВА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЯ» 4

2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 10
Тема 1. Предмет, метод і завдання екології  10
Тема 2. Наукові основи раціонального природо-користування.Екосистеми та їхня структура  17
Тема 3. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на довкілля  37
Тема 4. Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів  64
Тема 5. Господарський механізм управління процесом природокористування та правове регулювання охорони навколишнього середовища  75
Тема 6. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації 83
Тема 7. Економічні методи управління, регулювання раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища  94
Тема 8. Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів  112
Тема 9. Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища  118
Тема 10. Науково-технічний прогрес та економіка природокористування  123
Тема 11. Екологічна експертиза та проблеми її організації 130
Тема 12. Регіональні екологічні проблеми України  135
Тема 13. Міжнародний досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища. Екологічне виховання населення  138

Література 150

ВСТУП

   Курс “Екологія” призначений для студентів 1-го і 2-го курсів підготовки бакалаврів усіх факультетів і всіх форм навчання в Київському національному економічному університеті. Він передбачає: засвоєння основних закономірностей взаємодії людини, суспільства і природи; ознайомлення з особливостями впливу антропогенних факторів на природне середовище; вивчення проблем, пов’язаних зі станом, охороною та раціональним використанням природних ресурсів; управління процесом природокористування.
   Метою курсу є набуття студентами знань із різноманітних проблем у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища, зокрема формування у студентів навичок аналізу і визначення економічної ефективності впровадження природоохоронних заходів та оцінки економічних збитків, що їх завдає народному господарству забруднення окремих компонентів природи.
   Значна увага має бути приділена регіональним особливостям впливу науково-технічного прогресу на природне середовище, засвоєнню специфіки економічного об´ рунтування природоохоронних заходів з різних галузей народного господарства.
   Методологія вивчення дисципліни повинна виходити з принципу єдності комплексу еколого-економічних знань, який охоплює розвиток у студентів екологічної свідомості, впровадження екологічного мислення для вирішення наукових і практичних завдань народного господарства. Студенти мають навчитися узгоджувати основні розділи курсу з традиційними розділами політичної економії, розміщенням продуктивних сил, статистикою, ціноутворенням та іншими дисциплінами.
   Вивчення дисципліни “Екологія” є необхідною умовою фундаментальної підготовки економіста.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Екологія (С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, О.К. Аблова, Д.Я. Хусаїнов, Л.Г. Чук)

 
Наступна >