Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Право arrow Правова статистика (Трофімова Г.Г.)  
14.11.2016
Правова статистика (Трофімова Г.Г.)

   Навчально-методичний посібник містить типову програму дисципліни “Правова статистика”, навчально-методичне забезпечення курсу, до якого входять методичні вказівки, плани практичних занять, навчальні завдання та термінологічний словник до кожної теми. Наведені також завдання для перевірки знань та блочно-модульного контролю з прикладами їх виконання, указані критерії оцінювання знань студентів.
   Для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання.

ЗМІСТ

Вступ 3

І. Типова програма курсу  4
1.1. Тематичний план  4
1.2. Зміст дисципліни 5

ІІ. Навчально-методичне забезпечення курсу  8
2.1. Методичні вказівки  8
2.2. Плани практичних занять  33
2.3. Термінологічний словник  35
2.4. Навчальні завдання  37
2.5. Завдання для перевірки знань  64

ІІІ. Завдання для блочно-модульного контролю  66

IV. Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни 70

Література  71

Додаток  

ВСТУП

   Вивчення дисципліни “Правова статистика” ґрунтується на поняттях і категоріях, які висвітлюються кримінологією, кримінальним, цивільним та адміністративним правом, кількісну сторону яких відображає “Правова статистика”. Метою викладання курсу є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок встановлення, вимірювання і дослідження закономірностей і тенденцій розвитку суспільно-правових процесів.
   У процесі підготовки майбутні фахівці з господарського права під час вивчення курсу “Правова статистика”
   — здобувають знання про поняття, зміст, основні показники суспільно-правових явищ, їх вплив на стан і розвиток суспільства;
   — формують навички організації збору й обробки статистичної інформації згідно з принципами статистичної науки про кримінально-правові, цивільно-правові й адміністративно-правові явища і процеси суспільного життя;
   — набувають умінь використання методів аналізу статистичної інформації та дослідження й прогнозування правопорушень, злочинності, цивільних спорів, діяльності правоохоронних органів.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Правова статистика (Трофімова Г.Г.)

 
< Попередня   Наступна >