Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Банківська справа arrow Аналіз банківської справи (А.М. Герасимович, О.І. Самсонова)  
21.12.2016
Аналіз банківської справи (А.М. Герасимович, О.І. Самсонова)

ЗМІСТ

Вступ
Тема 2. Аналіз власного капіталу банку
Тема 3. Аналіз зобов’язань банку
Тема 4. Загальний аналіз активних операцій банку
Тема 5. Аналіз кредитних операцій банку
Тема 6. Аналіз операцій банку з цінними паперами
Тема 7. Аналіз валютних операцій банку
Тема 8. Аналіз доходів і витрат банку
Тема 9. Аналіз прибутку і рентабельності банку
Тема 10. Аналіз ліквідності банку
Тема 11. Аналіз і оцінка фінансового стану банку
Тема 12. Тести
Тема 13. Задачі до екзаменаційних білетів
Додатки
№1. Баланс комерційного банку “Вимпел”
№2. Баланс комерційного банку “Зв’язок”
№3. Звіт про прибутки і збитки комерційного банку
Література

ВСТУП

   Збірник задач підготовлено відповідно до програм курсу “Аналіз банківської діяльності” для студентів-бакалаврів спеціальності “Банківська справа” денної, вечірньої та заочної форм навчання. Він охоплює всі теми курсу, передбачаючи розв’язання як розрахунково-аналітичних задач, так і виробничих ситуацій.
   Щоб успішно розв’язувати задачі та виробничі ситуації, студенту необхідно прослухати лекційний теоретичний курс, самостійно вивчити додаткову літературу, одержати роз’яснення викладача на практичних заняттях, залучити у разі необхідності дані про роботу конкретних банків у періодичних виданнях або безпосередньо у комерційних банках.
   Для розв’язання задач з курсу “Аналіз банківської діяльності” студенти повинні попередньо вивчити такі курси, як “Банківські операції” і “Облік та аудит у банках”, які розкривають основи механізмів здійснення конкретних банківських операцій та їх інформаційне забезпечення.
   Для практичних занять, згідно з навчальною програмою для студентів-бакалаврів спеціальності 6105 “Банківська справа”, відведено 28 год., що явно недостатньо. Тому нами з основних тем програми курсу, залежно від їх важливості, пропонується як складна задача, так і цілий ряд спрощених задач.
   Складна задача комплексно і максимально охоплює більшість питань теми і розв’язується на основі даних балансу або звіту про фінансові результати, які наведені в кінці задачника в окремих додатках.
   Спрощені задачі присвячені розрахункам окремих показників, пов’язаних з абсолютним приростом, темпами зростання і приросту, коефіцієнтів, що характеризують рівні достатності капіталу, платоспроможності, ліквідності, рентабельності тощо.
   Викладач, що веде практичні заняття, залежно від рівня теоретичної підготовки студентів з певної теми, що визначається через усне опитування на початку заняття, вибирає послідовність розв’язку задач: складну в аудиторії, а більш спрощені — як домашнє завдання, чи навпаки.
   Задачі прив’язані конкретно до кожної теми програми курсу “Аналіз банківської діяльності”, затвердженої Радою Київського національного економічного університету.
   Розв’язок наведених задач забезпечує практичну підготовку студента — майбутнього спеціаліста банку — в засвоєнні методики економічного аналізу, розвиває його навички як аналітика, який не тільки вміє здійснювати відповідні розрахунки, а й виявляти фактори та резерви для прийняття оптимальних управлінських рішень з метою поліпшення діяльності комерційного банку.
   Задачник може бути використаний практичними працівниками банків і фінансових установ.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Аналіз банківської справи (А.М. Герасимович, О.І. Самсонова)

 
< Попередня   Наступна >