Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська статистика (А. В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач, Г.Г. Трофімова)  
21.12.2016
Банківська статистика (А. В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач, Г.Г. Трофімова)

   Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Банківська статистика” має допомогти студентам в набутті теоретичних знань та практичних навичок кількісної оцінки в поєднанні з якісним змістом банківської діяльності.
   Посібник охоплює теми, які в логічній послідовності характеризують взаємодію основних напрямків банківської діяльності, — формування ресурсів, їх розподіл, використання; утворення доходів, витрат, прибутку та ефективності.
   Матеріал кожної теми подається в послідовності етапів самостійного вивчення: методичні вказівки до вивчення теоретичних положень, термінологічний словник, запитання для самоконтролю, плани практичних занять, навчальні завдання практичної спрямованості, зразки розв’язання типових задач, завдання для блочно-модульного контролю, тематики контрольних робіт з методичними вказівками, критерії оцінки знань, список рекомендованої літератури.
   Розрахований на студентів економічних спеціальностей бакалаврського та магістерського рівнів підготовки, слухачів навчальних закладів з надання другої економічної освіти. Буде корисним працівникам банківської системи.

ЗМІСТ

Вступ
Типова програма
Навчально-методичне забезпечення банківської статистики
Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни
Тема 2. Статистика формування ресурсів комерційних банків
Тема 3. Статистика використання ресурсів банків
Тема 4. Статистика доходів і витрат банку
Тема 5. Статистика прибутку в комерційному банку
Тема 6. Статистика ефективності банківської діяльності
Завдання для блочно-модульного контролю
Варіанти контрольних робіт і рекомендації щодо їх виконання для студентів заочної форми навчання
Самостійна робота студентів
Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни
Список рекомендованої літератури

ВСТУП

   Метою дисципліни “Банківська статистика” є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок кількісно-якісної оцінки економічних явищ і процесів у сфері банківської діяльності як об’єкта статистичного дослідження.
   В процесі вивчення дисципліни розглядається взаємозв’язок показників банківської діяльності з показниками макро- та мікроекономіки. При цьому застосовується комплекс методів статистичного аналізу — групування, аналізу рядів динаміки, варіації, взаємозв’язків, індексного аналізу.
   Для практичного забезпечення вивчення дисципліни застосовується статистична інформація про діяльність комерційних банків, їх регіональних підрозділів, інших фінансово-кредитних установ нашої країни та окремих країн з розвинутою економікою, що публікується в періодичних виданнях.
   Вивчення дисципліни дозволить студентам навчитися:
   - збирати, класифікувати та систематизувати статистичну інформацію про діяльність і розвиток банківської сфери;
   - застосовувати статистичні методи обробки даних, їх узагальнення та аналізу;
   - робити на цій основі узагальнюючі висновки та приймати управлінські рішення.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Банківська статистика (А. В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач, Г.Г. Трофімова)

 
< Попередня   Наступна >