Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд (Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М.)  
01.12.2016
Банківський нагляд (Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М.)

   У навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни “Банківський нагляд” розглядаються організація та основні функції банківського нагляду в Україні. Викладено програму курсу “Банківського нагляду”, плани та методичні вказівки щодо вивчення кожної теми, термінологічний словник, запитання для самоконтролю, теми рефератів та практичні завдання для засвоєння курсу.
   Книга розрахована на спеціалістів у галузі фінансів і кредиту, студентів вищих навчальних закладів, слухачів центрів магістерської підготовки, а також усіх, хто цікавиться проблемами регулювання банківської діяльності.

ЗМІСТ

Вступ 3
1. Програма курсу 4
2. Тематичний план дисципліни 8
3. Термінологічний словник ключових категорій курсу 9
4. Типова програма курсу «Банківський нагляд» 32
Тема 1. Організація системи банківського регулювання та нагляду 32
Тема 2. Створення і реєстрація банків в Україні 37
Тема 3. Ліцензування банківської діяльності 41
Тема 4. Установлення Національним банком обов’язкових економічних нормативів та контроль за їх дотриманням комерційним банкам  43
Тема 5. Інспектування банків і встановлення узагальнювальної оцінки їх діяльності 60
Тема 6. Застосування заходів впливу до банків за порушення ними банківського законодавства
та нормативних актів НБУ 75
5. Практичні завдання до вивчення курсу «Банківський нагляд» 87
6. Критерії оцінювання знань студентів із дисципліни «Банківський нагляд» 166
7. Список літератури 171

ВСТУП

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

   Дисципліна «Банківський нагляд» — одна з базових магістерської програми. Вона має самостійне значення і є важливим елементом підготовки магістрів і спеціалістів у галузі банківської справи.
   Курс «Банківський нагляд» тісно пов’язаний з курсами «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Менеджмент у банку», «Фінансовий менеджмент».
   Мета дисципліни
   Метою курсу є навчання студентів основним засадам здійснення нагляду за діяльністю комерційних банків з боку Національного банку України (служби банківського нагляду).
   Завдання курсу
   Завдання курсу — засвоєння майбутніми фахівцями загальних понять, щодо системи банківського нагляду в Україні у порівнянні з діяльністю провідних закордонних наглядових органів, яка базується на основних принципах ефективного банківського нагляду, розроблених Базельським Комітетом, а також оволодіння нормативною базою та інструментарієм контролю за діяльністю комерційних банків у процесі їх реєстрації, ліцензування, аналізу економічних параметрів та фінансової звітності, а також при інспектуванні.
   Після вивчення зазначеного курсу студент повинен вміти передбачати стан діяльності комерційного банку з погляду служби банківського нагляду та складати уявлення про можливі наслідки тієї чи іншої стратегії будь-якого комерційного банку. Розуміти й аналізувати активні та пасивні операції комерційного банку, ліквідність і прибутковість його.
   Місце дисципліни
   Вивчення матеріалу курсу базується на знаннях, здобутих у процесі студіювання курсів «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Центральний банк та грошово-кредитна політика», «Облік і аудит».
   Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Банківський нагляд» складений з урахуванням існуючих вимог, пов’язаних із поглибленою практичною підготовкою студентів КНЕУ і стосується студентів, які навчаються за магістерською програмою «Банківський менеджмент».

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Банківський нагляд (Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М.)

 
< Попередня   Наступна >