Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції (А.М. Мороз та ін.)  
23.10.2016
Банківські операції (А.М. Мороз та ін.)

   Автори: А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна, М. Д. Олексієнко, Т. П. Остапишин, І. Б. Івасів, А. М. Коряк, А. В. Нікітін, М. А. Мороз, В. М. Кузьменко

   Викладена методика здійснення банківських операцій, пов’язаних із формуванням ресурсів, готівковими і безготівковими розрахунками, кредитуванням, вексельним обігом, емісією та розміщенням цінних паперів, інвестиційною діяльністю, купівлею і продажем іноземної валюти, нетрадиційними банківськими послугами. Розглянуто питання створення, реєстрації і ліцензування комерційних банків, забезпечення їх фінансової стійкості.
   Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей “Банківська справа”, “Фінанси”, “Бухгалтерський облік”, аспірантів, викладачів, спеціалістів банківської системи.

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Створення комерційного банку 5
1.1. Види та операції комерційних банків 5
1.2. Порядок реєстрації комерційного банку 11
1.3. Ліцензування банківської діяльності 19
1.4. Організаційна структура та управління банком 26

2. Формування ресурсів комерційного банку 30
2.1. Загальна характеристика банківських ресурсів 30
2.2. Капітал банку, його структура і формування 31
2.3. Формування депозитних ресурсів 36
2.4. Залучення ресурсів на міжбанківському ринку 43

3. Розрахунково-касові операції банків 53
3.1. Загальні основи операцій банків з розрахунково-касового обслуговування клієнтів 53
3.2. Ведення розрахунків клієнтів 56
3.3. Безготівкові міжгосподарські розрахунки 69
3.4. Міжбанківські розрахунки 85
3.5. Розрахунки з використанням пластикових карток 93
3.6. Касові операції 100

4. Кредитні операції банків 110
4.1. Класифікація банківських кредитів 110
4.2. Принципи й умови кредитування 114
4.3. Оцінка кредитоспроможності позичальника 119
4.4. Форми забезпечення повернення банківських позичок 123
4.5. Кредитний ризик: визначення і мінімізація втрат 135
4.6. Ціна банківського кредиту 139
4.7. Процес банківського кредитування 142
4.8. Особливості механізму надання та погашення окремих видів кредиту 152

5. Операції банків з векселями 159
5.1. Характеристика та види векселів 159
5.2. Врахування та переврахування векселів 176
5.3. Кредити під заставу векселів 186
5.4. Авалювання та акцептування векселів. Видача гарантій на забезпечення оплати векселів 190
5.5. Інкасування векселів 197
5.6. Оплата векселів за дорученням клієнта (доміциляція векселів) 204
5.7. Зберігання банками векселів клієнтів 206
5.8. Емісія та використання банківських векселів 208

6. Операції банків з цінними паперами 211
6.1. Загальна характеристика діяльності банків на ринку цінних паперів 211
6.2. Емісійні операції банків 216
6.3. Інвестиційні операції банків з цінними паперами 226
6.4. Заставні операції банків з цінними паперами 235
6.5. Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів 241

7. Інвестиційні банківські операції 245
7.1. Інвестиції: поняття та структура. Економічна сутність і форми інвестицій 245
7.2. Основи правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні 250
7.3. Місце банків у інвестиційній активності суспільства 256
7.4. Інвестування шляхом кредитування 256
7.5. Ефективність реальних інвестицій 263

8. Операції банків в іноземній валюті 271
8.1. Ведення валютних рахунків клієнтів 273
8.2. Неторговельні операції комерційних банків в іноземній валюті 285
8.3. Операції з міжнародних торговельних розрахунків 293
8.4. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку 300
8.5. Операції із залучення та розміщення валютних коштів 306

9. Нетрадиційні банківські операції та послуги 310
9.1. Загальна характеристика та види нетрадиційних банківських операцій та послуг 310
9.2. Лізингові операції 312
9.3. Банківські гарантії та поручительства 323
9.4. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги 325
9.5. Трастові послуги 329
9.6. Факторинг та форфейтинг 334
9.7. Операції з дорогоцінними металами 341
9.8. Фінансовий інжиніринг 345

10. Забезпечення фінансової стійкості банку 349
10.1. Формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій 349
10.2. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності 364
10.3. Прибутковість банку 368
10.4. Ліквідність та платоспроможність банку 373
10.5. Регулювання банківської діяльності та нагляд 377

Присвячуємо пам’яті наших вчителів:
Власенка Василя Євтихійовича
і Беркова Миколи Тихоновича

ВСТУП 

   Банки — це особливі установи, які акумулюють грошові кошти і накопичення, перерозподіляють їх шляхом кредитування, здійснюють грошові розрахунки та операції з цінними паперами, випускають гроші в обіг тощо.
   Банки бувають різних видів: центральні, комерційні, державні, акціонерні тощо. Сукупність різноманітних банків і банківських інститутів у їх взаємозв’язку становить банківську систему. Банківські системи бувають одно- і дворівневими.
   В Україні склалася дворівнева банківська система. До першого рівня належить Національний банк, що являє собою “банк банків”, центральний банк країни, а до другого — система комерційних банків.
   Функції й операції центрального банку викладені у підручнику “Національний банк і грошово-кредитна політика”, який уперше в Україні був виданий у 1999 р. як результат творчого співробітництва науковців Київського національного економічного університету і фахівців центрального апарату Національного банку України (НБУ).
   У підручнику “Банківські операції” викладено зміст і технологію операцій установ другої ланки банківської системи. Але коло питань, які розглянуто в ньому, не обмежене тільки операціями комерційних банків. У зв’язку з великим регулюючим впливом, який справляє НБУ на діяльність комерційних банків, у підручнику розкрито механізм банківського регулювання. Оскільки гроші, грошовий обіг і грошовий оборот — це категорії, які пов’язані з діяльністю банків усіх рівнів і економіки в цілому, у книзі розглянуті питання емісійно-касової роботи, готівкових і безготівкових грошових розрахунків. З позиції учасників міжбанківських розрахунків (комерційних банків) і їх організатора (НБУ) викладена технологія здійснення цих розрахунків. При цьому особлива увага приділена забезпеченню фінансової стійкості комерційних банків, а також питанням якісного виконання конкретних операцій і послуг, що надаються банками своїм клієнтам.
   Авторами розділів підручника є: А. М. Мороз — керівник авторського колективу (вступ, розд. 2, 4); І. Б. Івасів (розд. 5); А. М. Коряк (розд. 8); В. М. Кузьменко (розд. 10.1, 10.2); М. А. Мороз (розд. 10.3, 10.4); А. В. Нікітін (розд. 7); М. Д. Олексієнко (розд. 9); Т. П. Остапишин (розд. 1); М. Ф. Пуховкіна (розд. 6); М. І. Савлук (розд. 3).
   При підготовці підручника були використані нормативні документи НБУ станом на 1 вересня 1999 р.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Банківські операції (А.М. Мороз та ін.)

 
< Попередня   Наступна >