Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції (Шевченко Р.І.)  
08.12.2016
Банківські операції (Шевченко Р.І.)

   У навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни “Банківські операції” розглядаються питання комерційного банку: формування його ресурсів; розрахунково-касові й кредитні операції; банківські інвестиції; операції банків з цінними паперами; операції в іноземній валюті, а також нетрадиційні банківські послуги.
   У посібнику детально аналізуються різні аспекти функціонування комерційних банків: організаційна структура банку та управління ним; порядок реєстрації; ліцензування банківських операцій; доходи, витрати і прибуток банку; економічні нормативи, що регулюють діяльність комерційного банку; склад і структура ресурсів комерційного банку; формування власного капіталу банку; операції по залученню вкладів і депозитів; міжбанківський кредит; управління ресурсами комерційного банку тощо.
   Матеріал посібника подано у формі стислого викладу восьми тем, містить 64 задачі для засвоєння лекційного курсу по відповідних темах, а також запитання для підготовки до іспиту.
   До кожної теми додається список необхідної літератури (Закони України, нормативні документи НБУ, включаючи інструкції з регулювання та аналізу діяльності комерційних банків). Окрім того, в кінці посібника приведено загальний список літератури.
   Книга розрахована на спеціалістів у галузі фінансів і кредиту, студентів вищих і середніх економічних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться банківською справою.

ЗМІСТ

1. ВСТУП 3
1.1. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі 3
1.2. Програма курсу 3
Тема 1. Створення комерційного банку 3
Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку 3
Тема 3. Розрахунково-касові операції банку 4
Тема 4. Кредитні операції банку 4
Тема 5. Операції банку з цінними паперами 5
Тема 6. Банківські інвестиції 5
Тема 7. Операції банку в іноземній валюті 5
Тема 8. Нетрадиційні банківські операції 5

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 6
2.1. Розподіл навчального часу за темами 6
2.2. Зміст тем курсу 6
Тема 1. Створення комерційного банку 6
Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку 22
Тема 3. Розрахунково-касові операції банку 33
Тема 4. Кредитні операції банку 49
Тема 5. Операції банку з цінними паперами 95
Тема 6. Банківські інвестиції 107
Тема 7. Операції банку в іноземній валюті 111
Тема 8. Нетрадиційні банківські операції 121

3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 130
3.1. Завдання для засвоєння лекційного курсу по відповідних темах 130
Тема 1. Створення комерційного банку 130
Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку 132
Тема 3. Розрахунково-касові операції банку 134
Тема 4. Кредитні операції банку 138
Тема 5. Операції банку з цінними паперами 147
Тема 6. Банківські інвестиції 148
Тема 7. Операції банку в іноземній валюті 149
Тема 8. Нетрадиційні банківські операції 152
3.2. Запитання для підготовки до іспиту 153

4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 156

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Банківські операції (Шевченко Р.І.)

 
< Попередня   Наступна >