Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Банківська справа arrow Ситуаційне моделювання банківської діяльності (А.В. Нікітін)  
21.12.2016
Ситуаційне моделювання банківської діяльності (А.В. Нікітін)

   Навчальний посібник підготовлений вперше відповідно до навчальної програми курсу “Ситуаційне моделювання банківської діяльності” для студентів, що навчаються за магістерською програмою “Банківський менеджмент”. Містить основний текст, де викладені теоретичні основи курсу, питання для самоконтролю, практичні завдання та блок матеріалів для проведення ділової гри по управлінню банком. Значна увага приділена методології проведення ділової гри, наведено докладний приклад для студентів, що навчаються без відриву від виробництва. Посібник також містить особливості проведення ділової гри окремо для студентів стаціонару та заочної
форми навчання з описом змісту завдання і форм контролю знань.
   Для студентів економічних вузів, аспірантів, викладачів, практичних працівників банківської сфери, а також усіх, хто цікавиться питаннями ситуаційного моделювання банківської діяльності.

Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Принципи управління моделлю комерційного банку в програмі BankExec 5
Розділ 2. Фінансовий менеджмент у моделі комерційного банку BankExec 22
Розділ 3. Прийняття рішень у BankExec 34
Розділ 4. Аналіз конкурентної ситуації та огляд звітів BankExec 69
Література 83
Додаток А. Початкове завдання (Starting Point) 84
Додаток Б. Особливості проведення ділової гри студентами денної (вечірньої) форми навчання 124
Додаток В. Особливості проведення ділової гри студентами заочної форми навчання 132
Додаток Г. Рекомендації до підготовки індивідуального завдання студентами заочної форми навчання 134

Вступ

   Подальший розвиток ринкових взаємовідносин в Україні, фактична стабілізація відносин у кредитно-фінансовій та банківській сферах нашої держави зумовлюють прямий вихід банків на світові ринки, участь вітчизняних фахівців у банківських операціях, що вимагають знань як ситуації на світових ринках, так і розуміння менеджерами специфіки функціонування банківських систем розвинутих країн, особливо США.
   В умовах поглиблення вимог до академічних знань студентів, які навчаються за магістерською програмою “Банківський менеджмент” неодмінною складовою закріплення таких знань є практичний досвід. На жаль, під час проходження магістерської практики студенти не мають можливості ознайомитися з досвідом управління в інших банківських системах. Більше того, деякі аспекти академічних знань з таких курсів магістерської програми, як “Фінансовий менеджмент у банку”, “Міжнародні розрахункові та валютні операції”, “Маркетинг у банку” й інші неможливо повноцінно засвоїти, не займаючи у банку відповідної керівної посади, не приймаючи низки стратегічних рішень, без того щоб не бачити наслідки таких рішень, звіряючись із базовими, теоретичними навичками.
   Метою курсу “Ситуаційне моделювання банківської діяльності” є навчання студентів принципам функціонування комерційного банку США на підставі роботи з комп’ютерною моделлю банківської спільноти. Завдання курсу — освоєння стандартних для банків США форм банківських звітів, їх читання та аналіз. Студент після вивчення курсу повинен уміти оцінювати ситуацію на ринку і приймати рішення по управлінню комерційним банком, впливаючи на фінансові результати його діяльності. Такий досвід допоможе в подальшому приймати кваліфіковані рішення, аналізувати діяльність вітчизняних комерційних банків.
   Головний метод, який застосовується при освоєнні даного курсу, — ділова гра. Студенти засвоюють базові правила гри, викладені в даному посібнику, та приймають рішення відповідно до накопичених знань. Ключовою є можливість, по-перше, продемонструвати вміння приймати рішення на рівні стратегічного менеджера банку і по-друге, що не менш важливо, оформити таке рішення згідно з низкою наведених вимог. Вся інформація, необхідна для повноцінної участі у діловій грі, включаючи опис ситуації, стратегії вибору рішення, зразки виконаних завдань, міститься у даному посібнику.
   Подана нами інформація відповідає стану науки про управління банками в США. Програмною базою для проведення ділової гри є BankExec 1.0 — оригінальна програма, розроблена американськими фахівцями та передана безкоштовно у 1995 р. Київському національному економічному університету з метою сприяння поглибленому навчанню у галузі банківської справи.
   Лише окремі особи в банку, за винятком керівництва, мають можливість доступу до операційних рішень, наведених у правилах цієї ділової гри. Як учасник ділової гри студент стає членом команди менеджменту, що відповідальна за операції комерційного банку. Необхідно розробити та запровадити стратегії у сферах позичок, вкладу цінних паперів, депозитів, джерел фінансування й капіталу. При цьому виникають питаннями конкуренції з іншими фінансовими інститутами, що працюють у тій самій спільності в умовах зміни економічної ситуації. Головною метою тренування є вироблення в учасників ділової гри розуміння складності в питанні управління банками в умовах динамічної економіки і необхідності інтегрованих, послідовних засобів для підтримки росту прибутковості та виживання банківської установи.
   Частина матеріалів відповідає стану економіки США на 1995 р. у зв’язку з необхідністю коментування наявної версії програми. Автор вважає за недоцільне докладно аналізувати ситуацію останніх років у США та змін наявних даних порівняно з початковою ситуацією, наведеною у даному посібнику, в зв’язку з несуттєвістю більшості таких змін для учбової ситуації. Справа в тому, що хоч економічні ситуації та взаємодії конкурентів є реалістичним відображенням фактичного банківського сценарію, не слід чекати, що ситуація точно відповідатиме реальній. Участь у діловій грі доповнює, але не замінює актуальних знань, які студент одержує з інших курсів магістерської програми “Банківський менеджмент”. Низка термінів з метою додаткового засвоєння продубльовані мовою оригіналу.
   У зв’язку з відсутністю у КНЕУ дозволу правоотримувачів на розповсюдження програми BankExec даний посібник можна використовувати тільки під час навчання студентів у підрозділах КНЕУ. За отриманням індивідуальних ліцензій на викладання BankExec у дисципліні “Ситуаційне моделювання банківської діяльності” слід звертатися до власників програми.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Ситуаційне моделювання банківської діяльності (А.В. Нікітін)

 
< Попередня   Наступна >