Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Бухгалтерський облік arrow Бухгалтерський облік у галузях народного господарства (Грабова Н.М.)  
05.11.2016
Бухгалтерський облік у галузях народного господарства (Грабова Н.М.)

   У навчально-методичному посібнику розглядаються питання організації та ведення бухгалтерського обліку в торговельній діяльності, будівельних та сільськогосподарських підприємствах. Наведено робочу програму дисципліни, тематичний план і методичні вказівки до вивчення кожної теми. Значне місце в посібнику посідають завдання проміжного і підсумкового контролю у вигляді питань для самоконтролю, тестів та завдань для самостійного виконання.
   Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 6106 “Облік і аудит”.

ЗМІСТ

Вступ 3

Типова програма дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» 5

Розділ 1. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі 8
Термінологічний словник ключових понять теми, що характеризують торговельну діяльність з визначенням їх сутності 8

Тема 1. Основи організації та бухгалтерського обліку в торгівлі 9
Методичні вказівки 9
1.1. Організація торговельної діяльності 10
1.2. Організація бухгалтерського обліку в торгівлі 11
1.3. Формування цін на товари, контроль за їх дотриманням 13
1.4. Ліцензування і патентування окремих видів торговельної діяльності 15
1.5. Застосування Регістраторів розрахункових операцій (РРО) в обліку торговельної діяльності 19
Контрольні запитання 21
Завдання для самостійного виконання 22

Тема 2. Облік товарних операцій в оптовій торгівлі 23
Методичні вказівки 23
2.1. Облік надходження товарів 23
2.1.1. Порядок приймання товарів, придбаних у постачальників 23
2.1.2. Облік операцій, пов’язаних з придбанням товарів у постачальників 29
2.1.3. Облік нестачі, виявленої при прийманні товарів 32
2.1.4. Порядок обліку, розподілу і списання транспортно-заготівельних витрат, пов’язаних з придбанням товарів 34
2.1.5. Облік надходження товарів з інших джерел 37
2.1.6. Організація обліку товарних запасів на складах і в бухгалтерії 37
2.2. Облік реалізації товарів 40
2.2.1. Методи оцінки вибуття товарів 40
2.2.2. Форми реалізації товарів, що застосовуються підприємствами оптової торгівлі 42
2.2.3. Облік реалізації товарів зі складів і баз підприємств
оптової торгівлі 432.2.4. Облік реалізації товарів транзитом 47
2.2.5. Облік реалізації товарів у порядку обміну на інші активи 53
2.3. Облік іншого вибуття товарів 58
Контрольні запитання 60
Завдання для самостійного виконання 61

Тема 3. Облік товарних операцій у роздрібній торгівлі 67
Методичні вказівки 67
3.1. Облік надходження товарів у підприємства роздрібної торгівлі 68
3.2. Облік реалізації товарів уроздріб 72
3.3. Облік торгових націнок на товари, порядок їх розподілу і списання 73
3.4. Облік торгових знижок з вартості товарів 77
3.5. Облік реалізації товарів у розстрочку 85
3.6. Облік операцій, пов’язаних з поверненням товарів 90
3.7. Особливості обліку тари в торгових підприємствах 96
3.8. Облік переоцінки товарних запасів на дату балансу 101
3.9. Облік реалізації товарів у комісійній торгівлі 105
3.10. Облік товарних втрат у торгівлі 111

Тема 4. Облік витрат операційної діяльності торгових підприємств 123

Тема 5. Облік фінансових результатів операційної діяльності торгових підприємств 131
Рекомендовані джерела 134
Контрольні запитання 135
Завдання для самостійного виконання 136

Розділ 2. Особливості організації бухгалтерського обліку в будівництві 151
Термінологічний словник ключових понять теми щодо обліку доходів і витрат підрядників за будівельними контрактами 151

Тема 1. Основи організації та бухгалтерського обліку в будівництві 151
1.1. Організаційні форми будівництва 151
1.2. Основи організації бухгалтерського обліку в будівництві 153
1.3. Організація обліку доходів і витрат у підрядних будівельних організаціях 155
1.4. Облік витрат на будівництво у забудовника 165
Рекомендовані джерела 167
Контрольні запитання 167
Завдання для самостійного виконання 168

Розділ 3. Особливості бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах 170
Методичні вказівки 170

Тема 1. Основи організації та обліку в сільськогосподарських підприємствах 170
1.2. Облік затрат і калькулювання собівартості продукції рослинництва 172
1.2.1. Організація синтетичного й аналітичного обліку затрат рослинництва та виходу продукції 172
1.2.2. Калькулювання собівартості продукції рослинництва 176
1.2.3. Коригування планової собівартості продукції рослинництва до фактичної собівартості в кінці року 179
1.3. Облік затрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва 180
1.3.1. Організація синтетичного й аналітичного обліку затрат тваринництва та виходу продукції 180
1.3.2. Калькулювання собівартості продукції тваринництва 183
1.3.3. Коригування планової собівартості продукції тваринництва до фактичної собівартості в кінці року 192
Рекомендовані джерела 194
Контрольні запитання 194
Завдання для самостійного виконання 195

1. Порядок оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності 196
2. Поточний контроль знань студентів 197
3. Підсумковий контроль знань студентів 198

ВСТУП

   Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік у галузях народного господарства” написаний згідно із затвердженою програмою для підготовки бакалаврів за спеціальністю 6106 “Бухгалтерський облік і аудит”.
   Посібник складається з трьох розділів: 1. “Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі”; 2. “Особливості бухгалтерського обліку в будівництві”; 3. “Особливості бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах”. У першому розділі розглянуто питання щодо організації та ведення бухгалтерського обліку торговельної діяльності оптових і роздрібних підприємств, пов’язані з придбанням, зберіганням та реалізацією товарів, обліком доходів, витрат та фінансових результатів діяльності. У другому — розкрито особливості бухгалтерського обліку в будівництві: організаційні форми будівництва, порядок формування в бухгалтерському обліку підрядника інформації про доходи, витрати та фінансові результати, пов’язані з виконанням будівельних контрактів згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 “Будівельні контракти”. У третьому розділі посібника викладено питання щодо особливостей організації та ведення бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах, зумовлених специфікою їхньої діяльності, зокрема багатогалузевістю та сезонністю виробництва. Значна увага при цьому приділена організації обліку затрат, калькулюванню собівартості продукції рослинництва і тваринництва, коригуванню планової собівартості такої продукції до фактичної собівартості в кінці року відповідно до Методичних рекомендацій з планування обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених Міністерством аграрної політики України 18.05.2001 р. № 132.
   Всі питання розглядаються у тісному взаємозв’язку з відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Планом рахунків та іншими законодавчими і нормативними актами щодо обліку, оподаткування і звітності. Це має навчити студентів керуватися ними при вивченні програмного матеріалу і в подальшому суворо дотримуватися їх вимог у практиці ведення бухгалтерського обліку.
   Викладання теоретичних питань супроводжується прикладами, розрахунками, бухгалтерськими проводками у тісному поєднанні практичної спрямованості з новими підходами ведення обліку, зумовленими впровадженням національних стандартів.
   На початку кожного розділу посібника наведено методичні вказівки та основні питання, на які слід звернути особливу увагу. Ці питання, викладено у простій і доступній формі, дано визначення ключовим поняттям теми та їх сутності. Після кожного розділу дається перелік рекомендованих джерел, на які студент повинен орієнтуватися при вивченні програмного матеріалу.
   Наведені питання для самоперевірки дозволять студентам перевірити свої знання, а завдання для самостійного виконання сприятимуть формуванню у них практичних навичок ведення обліку у відповідних галузях.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Бухгалтерський облік у галузях народного господарства (Грабова Н.М.)

 
< Попередня   Наступна >