Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Бухгалтерський облік arrow Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах (Свірко С.В.)  
21.12.2016
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах (Свірко С.В.)

   У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах в розрізі основних її об’єктів: технології облікового процесу, процесу праці працівників апарату бухгалтерської служби та інших обліковців, забезпечення системи бухгалтерського обліку та розвитку останньої. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть подані автором контрольні питання для перевірки знань.
   Посібник призначено для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” за програмою “Облік та контроль в управлінні бюджетними та фінансовими установами” та вивчають дисципліну “Організація обліку в бюджетних установах”.

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Загальнотеоретичні основи організації бухгалтерського обліку 5
1.1. Визначення поняття «Організація бухгалтерського обліку». Зміст та характеристика курсу 5
1.2. Предмет та об’єкти організації бухгалтерського обліку 7
1.3. Принципи організації бухгалтерського обліку 12
1.4. Метод організації бухгалтерського обліку 14
1.5. Регулювання бухгалтерського обліку бюджетних установ 17
Контрольні питання 24

Розділ 2. Первинна організація бухгалтерського обліку 25
2.1. Формування облікової політики 25
2.2. Організаційні форми бухгалтерського обліку 36
2.3. Форми бухгалтерського обліку 41
2.4. Порядок розробки робочого плану рахунків 51
2.5. Організація забезпечення технології процесу бухгалтерського обліку 53
Контрольні питання 58

Розділ 3. Організація технології облікового процесу 59
3.1. Організація облікових номенклатур 59
3.2. Організація носіїв облікової інформації 66
3.3. Методика і техніка розробки форм носіїв облікової інформації 76
3.4. Організація забезпечення носіями облікової інформації 81
3.5. Організація руху носіїв облікової інформації 83
3.6. Організація архіву носіїв облікової інформації 91
Контрольні питання 98

Розділ 4. Обліковий підрозділ установи та організація його роботи 100
4.1. Організаційна побудова бухгалтерії як окремої ділянки бюджетних установ 100
4.2. Принципи, вимоги та елементи організації праці працівників бухгалтерської служби 103
4.3. Організація роботи головного бухгалтера 111
4.4. Розробка організаційних регламентів 116
4.5. Організація ергономічного і соціального забезпечення 122
Контрольні питання 128

Розділ 5. Організація обліку необоротних активів 130
5.1. Основи організації бухгалтерського обліку необоротних активів 130
5.2. Організація обліку надходження необоротних активів 132
5.3. Організація обліку наявності необоротних активів 137
5.4. Організація обліку зносу та ремонту необоротних активів 153
5.5. Організація обліку вибуття необоротних активів 156
Контрольні питання 161

Розділ 6. Організація обліку матеріальних запасів 162
6.1. Основи організації матеріальних запасів 163
6.2. Організація обліку придбання та надходження запасів 164
6.3. Організація складського обліку запасів 169
6.4. Організація обліку у бухгалтерії наявності запасів 180
6.5. Організація обліку вибуття запасів 185
Контрольні питання 195

Розділ 7. Організація обліку праці, заробітної плати та стипендій 196
7.1. Основні завдання обліку праці, заробітної плати і стипендій 196
7.2. Організація обліку особового складу працівників 199
7.3. Організація обліку виробітку працівників 202
7.4. Організація обліку нарахування та виплати заробітної плати 205
7.5. Організація обліку стипендій 211
Контрольні питання 216

Розділ 8. Організація обліку доходів, видатків та витрат 217
8.1. Основи організації обліку доходів, витрат та видатків 217
8.2. Організація обліку доходів загального фонду 221
8.3. Організація обліку доходів спеціального фонду 231
8.4. Організація обліку видатків 237
8.5. Організація обліку затрат 243
Контрольні питання 253

Розділ 9. Організація обліку грошових коштів і розрахунків 254
9.1. Основи організації обліку грошових коштів і розрахунків 254
9.2. Організація обліку грошових коштів у касі 256
9.3. Організація обліку грошових коштів на поточних і реєстраційних рахунках 262
9.4. Організація обліку розрахунків з іншими дебіторами 271
9.5. Організація розрахунків з іншими кредиторами 276
Контрольні питання 281

Розділ 10. Організація складання та подання звітності 282
10.1. Основи організації бухгалтерської звітності  282
10.2. Поняття, принципи та класифікація бухгалтерської звітності 283
10.3. Організація інвентаризації 285
10.4. Організація складання звітності 288
10.5. Організація подання звітності 294
Контрольні питання 297

Розділ 11. Організація розвитку бухгалтерського обліку 298
11.1. Основи організації планування розвитку бухгалтерського обліку 298
11.2. Плани розвитку бухгалтерського обліку  300
11.3. Методика організації впровадження облікових завдань 302
11.4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку та його автоматизації 304
Контрольні питання 307

Список літератури 308

Додатки 309

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах (Свірко С.В.)

 
< Попередня