Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Кредитування arrow Кредитування і контроль (Шевченко Р.І.)  
16.12.2016
Кредитування і контроль (Шевченко Р.І.)

   У навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни “Кредитування і контроль” розглядається система відносин, які виникають між комерційним банком і позичальником у процесі здійснення кредитних операцій.
   У посібнику детально аналізуються різні аспекти діяльності комерційних банків щодо здійснення банківського моніторингу в процесі кредитування та мінімізації витрат, пов’язаних із банківською діяльністю, а саме розглядаються умови виникнення кредитної угоди між банком і позичальником, ризики, що виникають у процесі банківської діяльності, критерії оцінки ризиків та управління ними, засоби захисту від ризиків, кредитна політика комерційного банку, її зміст і параметри, порядок визначення кредитоспроможності позичальника, етапи процесу банківського кредитування, процентна політика комерційного банку, визначення вартості кредитної послуги, проблемні позички і засоби реструктурування безнадійних боргів, порядок формування резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій тощо.
   Матеріал посібника подано у формі стислого викладення семи тем, містить 30 виробничих ситуацій для засвоєння лекційного курсу з відповідних тем, а також запитання для підготовки до диференційованого заліку.
   До кожної теми додається список необхідної літератури (Закони України, нормативні документи НБУ). Крім того, в кінці посібника наведено загальний список літератури. Книга розрахована на спеціалістів у галузі фінансів і кредиту, студентів вищих економічних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться банківською справою.

ЗМІСТ

1. Вступ 3
1.1. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі 3
1.2. Програма курсу 3
Тема 1. Засади банківського кредитування і прийняття рішень про надання позички 3
Тема 2. Кредитний ризик як складова частина банківських ризиків 4
Тема 3. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника 5
Тема 4. Процес банківського кредитування 6
Тема 5. Проблемні позички і засоби реструктуризації безнадійних боргів 6
Тема 6. Кредитний портфель комерційного банку, його класифікація 7
Тема 7. Створення резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій 7
2. Тематичний план дисципліни 8
2.1. Розподіл навчального часу за темами 8
2.2. Зміст тем курсу 8
Тема 1. Засади банківського кредитування і прийняття рішень про надання позички 8
Тема 2. Кредитний ризик як складова частина банківських ризиків 19
Тема 3. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника 58
Тема 4. Процес банківського кредитування 76
Тема 5. Проблемні позички і засоби реструктуризації безнадійних боргів 92
Тема 6. Кредитний портфель комерційного банку, його класифікація 100
Тема 7. Створення резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій 106
3. Самостійна робота студентів 113
3.1. Ситуаційні завдання для засвоєння лекційного курсу з відповідних тем 113
Тема 1. Засади банківського кредитування і прийняття рішення про надання позики 113
Тема 2. Кредитний ризик як складова частина банківських ризиків 120
Тема 3. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника 127
Тема 4. Процес банківського кредитування 148
Тема 5. Проблемні позички і банківський контроль 168
Тема 6. Кредитний портфель комерційного банку, його класифікація 174
Тема 7. Створення резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій 175
3.2. Питання для підготовки до диференційованого заліку 178
4. Список літератури 180

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Кредитування і контроль (Шевченко Р.І.)

 
< Попередня