Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Державне регулювання arrow Державне регулювання економіки (Стельмащук А.М.)  
21.12.2016
Державне регулювання економіки (Стельмащук А.М.)

   У навчальному посібнику розглянуто питання становлення регульованої ринкової економіки, державного регулювання відносин власності і становлення ринкових структур, прогнозування та індикативного планування народного господарства, фінансово-бюджетного і кредитного регулювання, державного регулювання структурної перебудови народногосподарського комплексу, ринку продовольства, ринку праці, іевестиційної та зовнішньоекономічної діяльності.
   Розрахований на студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації, державних службовців, керівників, спеціалістів, менеджерів і всіх інших, хто цікавиться питаннями економіки народного господарства.

ЗМІСТ

ВСТУП 3

1.ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ РЕГУЛЬОВАНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 5
1.1. Етапи становлення економічної науки 5
1.2. Розвиток економічних моделей суспільства 12
1.2.1. Модель чистої ринкової економіки та її еволюція 13
1.2.2. Модель змішаної регульованої економіки 14
1.2.3. Модель планової економіки 16
1.3. Умови становлення регульованої ринкової економіки 18
1.3.1. Структурна характеристика економічних систем 18
1.3.2. Умови переходу від командно-адміністративної до ринкової системи господарювання 19
1.3.3. Умови ефективного функціонування ринку 20
1.3.4. Функції держави в умовах регульованої ринкової економіки 23
1.4. Основи державного регулювання економіки 24
1.4.1. Необхідність і сутність державного регулювання економіки 24
1.4.2. Форми, засоби і методи державного регулювання економіки 29
1.4.3. Світовий досвід макроекономічного регулювання 37
1.5. Конституційні засади державного управління 42
1.5.1. Сутність і структура системи державного управління 42
1.5.2. Президент України і його повноваження 43
1.5.3.Законодавчий орган державної влади України і його функції 45
1.5.4. Виконавчий орган державної влади України (КМУ, Міністерство). 47
1.5.5. Міністерства, відомства та інші центральні і місцеві органи виконавчої влади 48
1.5.6. Судова влада України (прокуратура, правосуддя, конституційний суд) 51

2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ І СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР 52
2.1. Державна програма приватизації майна державних підприємств 52
2.2. Особливості оцінки вартості майна при приватизації його шляхом продажі 56
2.3. Особливості приватизації майна в агропромисловомукомплексі 61
2.4. Визначення статутних фондів відкритих акціонерних товариств (ВАТ) 63
2.6. Формування і державне регулювання ринку цінних паперів 68
2.6.1. Організаційно-правове забезпечення ринку цінних паперів 68
2.6.2. Інфраструктура та учасники фондового ринку України 69
2.6.3. Види, випуск і обіг цінних паперів 70
2.6.4. Формування аграрного ринку цінних паперів 75
2.6.5. Державне регулювання ринку цінних паперів 77

3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧИХ І СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИНКОВИХ СТРУКТУР 79
3.1. Реструктуризація сільськогосподарських підприємств 79
3.2. Організаційно-правова основа створення господарських формувань 81
3.3. Державне регулювання форм ділового підприємництва 83
3.4. Державне регулювання створення приватних агроформувань 84
3.5. Державне регулювання розвитку фермерства 85
3.6. Сутність підприємств малого бізнесу 87
3.7. Організаційні об’єднання підприємств 88
3.8. Регулювання розвитку особливих форм ділового підприємництва 92
3.9. Державне регулювання кооперативної діяльності 95

4. МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ОБОРОТУ КРАЇНИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ 99
4.1.Структурна характеристика системи національних рахунків 99
4.2. Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу товарів та послуг 100
4.3.Макроекономічні показники системи національних рахунків 103
4.4. Показники ефективності суспільного виробництва та методика їх визначення 106
4.5. Економічний оборот країни в системі національних рахунків 109
4.5.1. Сутність економічного обороту країни 109
4.5.2. Основні економічні категорії СНР 110
4.5.3. Структура національних рахунків 111

5. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ІНДИКАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 124
5.1. Теоретичні основи сутності прогнозування і планування 124
5.2. Методологія прогнозування та макроекономічного планування 133
5.3. Методи прогнозування макроекономічних процесів 137
5.4. Методи макроекономічного планування 140
5.5. Розробка програм економічного і соціального розвитку України 143
5.6. Структура і функції планових органів України 145
5.7. Формування прогнозів та планів 146

6. ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНЕ І КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 148
6.1. Державний бюджет - основний регламентуючий закон діяльності країни 148
6.2. Формування регульованої системи кредитування товаровиробників 160
6.2.1. Сутність кредитного забезпечення 160
6.2.2. Банківське кредитування 164
6.2.3. Особливості кредитування сільськогосподарських товаровиробників 167
6.2.4. Використання іпотеки земельних ділянок при кредитуванні сільського господарства 172
6.2.5. Державна підтримка і регулювання розвитку сільського господарства 174
6.2.6. Поєднання ринкового і державного регулювання ціноутворення в АПК 177

7. ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 183
7.1. Податкова система в регульованій ринковій економіці 183
7.2. Фіксований сільськогосподарський податок 188
7.3. Ресурсні платежі 191
7.3.1. Плата за землю 191
7.3.2. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин 196
7.3.3. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 197
7.3.4.Плата за спеціальне використання водних ресурсів 199

8. ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ І КОНТРАКТ НА ПРОДУКЦІЮ 202
8.1. Сутність державного замовлення і контракту на продукцію 202
8.2. Концепція державної системи замовлення 205
8.3. Формування і розміщення державних замовлень 206

9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 208
9.1. Значення земельних ресурсів 208
9.2. Структура землекористування в Україні 208
9.3. Правові основи земельних відносин 209
9.4. Реформування земельних відносин 211
9.5. Грошова оцінка сільськогосподарських земель 214
9.6. Організація і регулювання земельного ринку 216

10. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 219
10.1. Сутність і структура інноваційної діяльності 219
10.2. Фази життєвого циклу інноваційного підприємництва 221
10.3. Організаційні основи розвитку інноваційного підприємництва 223
10.4. Організаційно-економічні особливості розвитку малого інноваційного бізнесу 225
10.5. Організаційні основи підтримки розвитку інноваційного підприємництва 232

11. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 235
11.1. Організаційно-правова основа інвестиційної діяльності 235
11.2. Сутність і структураінвестиційної діяльності 236
11.3. Шляхи залучення інвестицій у сільське господарство 239
11.4. Використання лізингових відносин 240

12. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 247
12.1. Організаційно-економічні основи структурної політики 247
12.2. Державне регулювання розвитку промислового виробництва 253
12.2.1. Структура промислового виробництва і основи державного регулювання його розвитку 253
12.2.2. Натуральні і вартісні показники промислового виробництва 255
12.2.3. Прогнозуванню потреби народного господарства у промисловій продукції 257
12.2.4. Планування розвитку промислового виробництва 259
12.3. Концепція розвитку паливно-енергетичного комплексу України. 261
12.4. Планування розвитку будівництва, транспорту і зв”язку 263
12.5. Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу (АПК) 266
12.5.1. Структура агропромислового комплексу і сутність аграрної політики у період становлення ринкових відносин 266
12.5.2. Механізм державного регулювання розвитку АПК 267
12.5.3. Макроекономічне планування розвитку галузей АПК 268

13. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА 271
13.1. Регулювання ринку зерна 271
13.2. Державне регулювання ринку продукції цукробурякового виробництва 273
13.3. Ринок насіння соняшнику 278
13.4. Державне регулювання ринку молока 279
13.5. Державне регулювання ринку м'яса 281
13.6. Умови становлення повноцінного ринку продовольства 284

14. СПЕЦІАЛЬНІ (ВІЛЬНІ) ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ (ВЕЗ) 288
14.1. Історичний зарубіжний досвід, об'єктивна необхідність і суть створення спеціальних (вільних) економічних зон 288
14.2. Правові основи і загальні принципи створення ВЕЗ 289
14.3. Класифікація ВЕЗ та їх загальна характеристика 292
14.4. Стратегія розвитку ВЕЗ в Україні 293

15. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ 295
15.1. Баланс трудових ресурсів і праці 295
15.2. Сутність та види зайнятості і безробіття населення 297
15.3. Державне регулюваня зайнятості 299
15.4. Державна система соціального захисту населення 302

16. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 304
16.1. Державні і міжнародні органи регулювання зовнішньо-економічної діяльності 304
16.2. Платіжний та торговельний баланси зовнішньоекономічної діяльності 305
16.3. Типи і методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності 308

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Державне регулювання економіки (Стельмащук А.М.)

 
< Попередня   Наступна >