Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Державне регулювання arrow Державне регулювання економіки (С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко)  
21.12.2016
Державне регулювання економіки (С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко)

   У навчальному посібнику “Державне регулювання економіки” викладаються: теоретичні засади формування стратегії соціально-економічної політики держави; сутність, форми та методи державного регулювання економіки; методологічні й організаційні основи соціально-економічного прогнозування, державного програмування та макроекономічного планування; механізми реалізації бюджетної, податкової, грошово-кредитної, структурної, інвестиційної, зовнішньоекономічної, цінової, антиінфляційної, регіональної, соціальної та екологічної політики.
   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

Розділ 1. Державне регулювання як метод управління економікою 3
1.1. Вади ринкового саморегулювання 3
1.2. Функції держави в сучасній економіці 8
1.3. Сутність державного регулювання економіки 13
1.4. Методи державного регулювання економіки 17
1.5. Система органів державного регулювання економіки 24

Розділ 2. Стратегія соціально-економічного розвитку країни 33
2.1. Сутність соціально-економічної стратегії 33
2.2. Соціально-економічне прогнозування 38
2.3. Макроекономічне планування 50
2.4. Державне програмно-цільове планування 60

Розділ 3. Фінансово-бюджетна та грошово-кредитна політика 72
3.1. Фінансово-бюджетне регулювання 72
3.2. Податкове регулювання 83
3.3. Регулювання суспільного сектору економіки 93
3.4. Державне замовлення як засіб задоволення державних потреб 102
3.5. Грошово-кредитне регулювання 108

Розділ 4. Структурна та інвестиційна політика 120
4.1. Структура та структурні зрушення в розвитку економіки 120
4.2. Структурний ефект та його вимірювання 126
4.3. Державне регулювання структурних зрушень в економіці 129
4.4. Державне регулювання інвестиційної діяльності 133

Розділ 5. Науково-технічна та інноваційна політика 149
5.1. Науково-технічний прогрес та економічне зростання 149
5.2. Необхідність та сутність науково-технічної політики 156
5.3. Форми та методи реалізації науково-технічної політики 164
5.4. Державне регулювання інноваційних процесів 169

Розділ 6. Державне регулювання підприємництва 178
6.1. Підприємництво як обєкт державного регулювання 178
6.2. Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в Україні 181
6.3. Механізм державного регулювання підприємництва 190
6.4. Фінансові важелі державної підприємницької політики 203

Розділ 7. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 208
7.1. Засади зовнішньоекономічної діяльності 208
7.2. Регулювання торговельної діяльності 211
7.3. Іноземне інвестування 215
7.4. Роль держави в залученні іноземних кредитів 219

Розділ 8. Державне регулювання цін та інфляції 224
8.1. Необхідність та методи державного регулювання цін 224
8.2. Антиінфляційна політика 232

Розділ 9. Регіональна економічна політика 240
9.1. Регіональна економічна політика, її сутність та завдання 240
9.2. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави 244
9.3. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів 247
9.4. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіону 251

Розділ 10. Соціальна політика 255
10.1. Сутність і мета соціальної політики 255
10.2. Основні завдання та показники соціальної політики 259
10.3. Реальні доходи населення та їх регулювання 265
10.4. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг 272
10.5. Регулювання ринку праці та зайнятості населення 279

Розділ 11. Державне регулювання природоохоронної діяльності 288
11.1. Необхідність охорони навколишнього природного середовища 288
11.2. Принципи та обєкти охорони навколишнього природного середовища 293
11.3. Державне екологічне регулювання 295
11.4. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища 303
11.5. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності 310

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Державне регулювання економіки (С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко)

 
Наступна >