Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Управлінський облік arrow Фінансовий, управлінський та податковий облік у господарських товариствах  
21.12.2016
Фінансовий, управлінський та податковий облік у господарських товариствах

   У навчальному посібнику висвітлено особливості фінансового, управлінського та податкового обліку основних засобів, запасів, коштів, розрахунків, витрат і доходів, капіталу на відкритих і закритих акціонерних товариствах, а також товариствах з обмеженою відповідальністю, приватно-орендних підприємствах, приватних агропромислових підприємствах галузей матеріального виробництва, торгівлі й постачання.
   На відміну від розрізненого викладу суті кожного з видів обліку в окремих посібниках, автори комплексно і взаємопов’язано висвітлили специфіку перших за тематичним принципом, що забезпечує цілісність сприйняття загальної системи бухгалтерського обліку.
   Матеріал подано з урахуванням змін і доповнень до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, податкового законодавства, діючого Плану рахунків, інших нормативних актів та найновіших досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених.
   Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю “Облік і аудит”. Він може бути корисним для облікових працівників, ревізорів, податкових інспекторів.

ЗМІСТ

ВСТУП 3

Розділ 1. Особливості фінансового, податкового та управлінського обліку  4

Розділ 2. Облікове забезпечення реформування підприємства в господарське товариство 27
2.1. Організація облікового забезпечення реформування підприємства  27
2.2. Облік емісії акцій при реформуванні підприємств у господарські товариства 35

Розділ 3. Особливості реформування сільськогосподарських підприємств і відображення його в обліку 41
3.1. Визначення вартості майна сільськогосподарських підприємств при їхньому реформуванні  41
3.2. Визначення майнових паїв  47
3.3. Виділення майнових паїв  57
3.4. Облік формування власного капіталу на реформованих сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм  62
3.5. Облік операцій із залученням майна колишніх членів КСП реформованими
сільськогосподарськими підприємствами  65

Розділ 4. Організація і форми бухгалтерського обліку на реформованих підприємствах  70
4.1. Форми бухгалтерського обліку на реформованих підприємствах  70
4.2. План рахунків і його використання у господарських товариствах  85
4.3. Облік бланків суворого обліку та зберігання документів у господарських товариствах  96

Розділ 5. Облік основних засобів і нематеріальних активів 105
5.1.Фінансовий облік основних засобів і нематеріальних активів 105
5.2. Управлінський облік необоротних активів 119
5.2.1. Облік і контроль наявності основних засобів за центрами відповідальності  119
5.2.2. Облік і контроль надходження основних засобів  122
5.2.3. Облік і контроль вибуття основних засобів  125
5.2.4. Облік і контроль ремонтів основних засобів, профілактичних заходів щодо підтримання їх у робочому стані 126
5.2.5. Управлінський облік консервації основних засобів 133
5.2.6. Контроль ефективності використання основних засобів в управлінському обліку 136
5. 3. Особливості податкового обліку основних фондів та їх амортизації  140
5.4. Фінансовий облік довготермінових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій та інших довготермінових активів 166

Розділ 6. Облік виробничих запасів  177
6.1. Фінансовий облік виробничих запасів 177
6.2. Управлінський облік виробничих запасів  193
6.2.1. Облік наявності запасів за центрами відповідальності …193
6.2.2. Контроль відповідності запасів установленим нормам…199
6.2.3. Планування й контроль надходження запасів в управлінському обліку  205
6.2.4. Облік надходження запасів 211
6.2.5. Контроль обґрунтованості вибуття запасів в управлінському обліку 218
6.2.6. Облік вибуття запасів  221
6.2.7.Управлінський облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та інших необоротних активів  228
6.2.8. Особливості управлінського обліку запасів у сільському господарстві 236
6.2.9. Узагальнений контроль ефективності використання запасів в управлінському обліку 246
6.2.10. Класифікація витрат на формування запасів 248
6.2.11. Взаємозв’язок і відмінність управлінського та фінансового обліку запасів 250
6.3. Особливості податкового обліку виробничих запасів 254

Розділ 7. Облік витрат виробництва та валових витрат. Калькуляція собівартості продукції (робіт, послуг) 257
7.1. Фінансовий облік витрат виробництва, браку та напівфабрикатів 257
7.1.1. Облік витрат основного і допоміжного виробництва 257
7.1.2. Облік браку у виробництві 262
7.1.3. Облік напівфабрикатів власного виробництва 264
7.2. Фінансовий облік витрат за елементами 267
7.3. Фінансовий облік витрат діяльності 273
7.4. Управлінський облік витрат виробництва 286
7.4.1. Особливості управлінського обліку витрат виробництва та його відмінності від фінансового обліку 286
7.4.2. Класифікація витрат виробництва в управлінському обліку 289
7.4.3. Аналіз поведінки витрат виробництва в управлінському обліку 299
7.4.4. Об’єкти управлінського обліку витрат виробництва і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) 305
7.4.5. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 310
7.5. Податковий облік валових витрат 323

Розділ 8. Облік готової продукції й товарів та їх реалізації 329
8.1. Фінансовий облік готової продукції й товарів та їх реалізації 329
8.1.1. Облік готової продукції 329
8.1.2. Облік доходів від реалізації готової продукції і товарів 335
8.2. Управлінський облік реалізації продукції (робіт, послуг) і формування фінансових результатів 340
8.2.1. Характеристика управлінського обліку реалізації продукції (робіт, послуг) і формування фінансових результатів 340
8.2.2. Документальне оформлення операцій із реалізації продукції (робіт, послуг) в управлінському обліку 344
8.3. Податковий облік валових доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг 352

Розділ 9. Облік коштів і розрахунків 355
9.1. Фінансовий облік коштів і розрахунків 355
9.2.Управлінський облік розрахунків і грошових потоків 381
9.3. Податковий облік розрахунків 400

Розділ 10. Фінансовий облік і податковий облік формування власного капіталу та довготермінових зобов’язань  415

Розділ 11. Фінансовий і податковий облік лізингових (орендних) операцій 434

Розділ 12. Фінансовий облік позик і поточних зобов’язань 444

Розділ 13. Фінансовий, управлінський і податковий облік оплати праці 453
13.1. Фінансовий та управлінський облік оплати праці 453
13.2. Податковий облік розрахунків, пов’язаних з оплатою праці 473

Розділ 14. Облік розрахунків з учасниками та за іншими операціями 487

Розділ 15. Облік інших доходів і фінансових результатів 492

Розділ 16. Фінансовий і податковий облік нестач та втрат і виправлення помилок 500
16.1. Особливості обліку нестач, утрат і крадіжок товарно-матеріальних цінностей 500
16.2. Виправлення помилок у бухгалтерському обліку 504

ЛІТЕРАТУРА 510

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Фінансовий, управлінський та податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП)

 
< Попередня   Наступна >