Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Управлінський облік arrow Формування звітної інформації в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку  
17.11.2016
Формування звітної інформації в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку

   У монографії обґрунтовано методологію формування внутрішньої і зовнішньої звітності сільськогосподарських підприємств з урахуванням особливостей їхньої діяльності в ринкових умовах.
   В органічному взаємозв’язку із запропонованими методологічними підходами щодо формування звітних показників викладено методику їх облікового забезпечення в підсистемах управлінського, фінансового й податкового обліку.
   Монографія може бути корисною для науковців, аспірантів, працівників бухгалтерського обліку, контрольних органів, студентів вищих навчальних закладів.

Вступ

   В цілому бухгалтерський облік - це рутинний процес систематизації господарських операцій, відображених у первинних документах з двоякою метою: а) забезпечення контролю за наявністю, рухом і раціональним використанням активів підприємства, своєчасним виконанням ним своїх зобов'язань перед постачальниками і підрядниками, фінансово-кредитними органами тощо; б) формування інформації для складання внутрішньої і зовнішньої звітності: фінансової, статистичної та податкової.
   Суттєвим же недоліком вітчизняної системи звітності є те, що вона не забезпечує достатньої, до того ж оперативної інформації для управлінців різного ієрархічного рівня. З іншого боку, інформація, сформована за традиційною системою звітності, важкозрозуміла для менеджерів, які здебільшого є спеціалістами-технологами, через свою надмірну специфічність. Тому вона не піддається безпосередній інтерпретації і трансформації в обґрунтовані управлінські рішення, які б унеможливлювали, або хоч суттєво зменшували ризики промахів. Тому актуальність проблеми поглиблення інформативності звітності важко переоцінити. Вона є неперехідною, виникла давно, але не вирішена до цього часу, хоч заради справедливості треба зазначити, що постійно була головною як в науці, так і на практиці. Інтенсивно проводились наукові дослідження, спрямовані на пошук раціональної системи звітності, яка б відповідала, крім критеріїв точності, повноти, об'єктивності, запитам користувачів інформації щодо поглиблення її інформативності. Однак, як це не прикро визнавати, такої системи вітчизняною наукою розроблено не було.
   З огляду на викладене, у монографії запропоновано низку методологічних і методичних підходів щодо вирішення проблеми формування звітної інформації за даними бухгалтерського обліку з урахуванням його поділу в останні роки на підсистеми фінансового, управлінського й податкового.
   Монографія призначена для науковців, студентів економічних вузів ІІІ–IV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальністю “Облік і аудит", працівників обліку.

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати монографію
Формування звітної інформації в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку (П.Я. Хомин)

 
< Попередня