Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Аудит arrow Методологія і організація аудиту (Рудницький В.С.)  
17.11.2016
Методологія і організація аудиту (Рудницький В.С.)

   Автор монографії на основі аналізу зарубіжної та вітчизняної економічної літератури, практики аудиту досліджує проблемні питання методології і організації аудиту.
   Розроблено деякі теоретичні й методологічні підходи становлення і розвитку ризико-орієнтованого аудиту та його основних видів (зовнішнього й внутрішнього) на базі економіко-математичних методів і електронної обробки даних.
   Для наукових і практичних працівників, викладачів економічних факультетів, вузів, аспірантів, студентів.

ВСТУП

   Економічні перетворення в Україні та процес формування ринкових відносин супроводжуються перебудовою господарського механізму і управління на всіх рівнях.
   Традиційні форми і методи економічного контролю, що діяли в умовах командно-адміністративної системи, виявилися неспроможними задовольнити нові інформаційні потреби управління суб’єктів господарювання, власників підприємств та інших споживачів інформації. Все це зумовило впровадження у нашій країні незалежної форми контролю — аудиту. Цей вид контролю має достатньо великі історичні традиції у розвинутих країнах Заходу.
   У перекладах зарубіжної економічної літератури не завжди точно тлумачать основні терміни аудиторського контролю, що не дозволяє правильно зрозуміти основи методології і організації аудиту, разом з тим ефективність аудиторської діяльності визначається саме методологічними й організаційними засадами аудиту як науки. Крім цього, в економічних виданнях українських авторів в більшій мірі звернута увагу на методику аудиторської перевірки, а питання методології розкриті поверхнево. Все це спонукало автора даної монографії детальніше дослідити основи методології і організації аудиту, оскільки від цього залежить подальший розвиток методики аудиту і її реалізації в практичній роботі аудиторських фірм.
   У монографії досліджені суть аудиту, його мета і завдання. Детально розглянуті види аудиту, його предмет та об’єкти.
   Методології аудиту присвячений окремий розділ монографії, в якому розглянуті питання: метод аудиту, аудиторські процедури, вибіркові прийоми аудиторського контролю.
   Особливу увагу автор монографії приділяє використанню економіко-математичних методів для оцінки аудиторського ризику, що є основою для розвитку аудиту на вищому рівні (ризико-орієнтований аудит).
   У монографії розглянуті зміст аудиторського процесу, його стадії та етапи, планування аудиту, інформаційне забезпечення процесу аудиту.
   Достатньо велику увагу приділено організації аудиту в середовищі електронної обробки даних та впливу міжнародних і національних нормативів аудиту на організацію аудиторського контролю.
   Запропонована робота розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, аудиторів, бухгалтерів, фінансистів, менеджерів.

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Методологія і організація аудиту (Рудницький В.С.)

 
< Попередня   Наступна >