Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Управлінський облік arrow Податковий облік (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)  
16.11.2016
Податковий облік (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

   У навчальному посібнику розглядаються питання методології та організації податкового обліку в суб’єктах підприємницької діяльності всіх форм власності. Викладено особливості обліку розрахунків з бюджетом за основними податками та обов’язковими платежами. Навчальний посібник побудовано відповідно до програми курсу "Податковий облік". Наведено цифрові приклади та необхідні розрахунки, список рекомендованої літератури та глосарій найбільш типових термінів, що застосовуються в обліку.
   Для студентів економічних спеціальностей, слухачів магістратури та інститутів післядипломної освіти, облікових працівників підприємств.

ЗМІСТ

ВСТУП

ТЕМА 1. Суть, загальні принципи організації податкового обліку в Україні

1.1. Суть податкового обліку і історія його виникнення
1.2. Законодавча, нормативна та інструктивна база податкового обліку
1.3. Спільні і відмінні риси податкового обліку і бухгалтерського обліку
1.4. Методи і правила ведення податкового обліку і їх характеристика

ТЕМА 2. Облік розрахунків з бюджетом податку на додану вартість
2.1. Платники і об’єкти оподаткування ПДВ
2.2. Реєстрація платників ПДВ
2.3. База і ставки ПДВ
2.4. Первинний облік ПДВ
2.5. Аналітичний облік податкових зобов’язань з ПДВ
2.6. Аналітичний облік податкового кредиту з ПДВ
2.7. Податковий облік ПДВ при імпортних операціях
2.8. Податковий облік ПДВ при експортних операціях
2.9. Синтетичний облік ПДВ
2.10. Звітність з ПДВ і порядок її складання
2.11. Відповідальність платників податку за порушення норм Закону „Про ПДВ”

ТЕМА 3. Облік розрахунків з бюджетом з податку на прибуток
3.1. Платники податку на прибуток
3.2. Порядок визначення прибутку до оподаткування в бухгалтерському та податковому обліках
3.3. Економічний зміст валового доходу і його загальна структура
3.4. Економічний зміст валових витрат і їх загальна структура
3.5. Облік доходу від продажу товарів, робіт, послуг
3.6. Облік доходів за довгостроковими договорами, контрактами
3.7. Облік доходів від операцій з цінними паперами, фондовими і товарними деривативами
3.8. Облік доходів від регулювання сумнівної заборгованості, безповоротної та поворотної фінансової допомоги
3.9. Облік доходів від операцій з основними фондами та нематеріальними активами
3.10. Облік інших доходів підприємства
3.11. Облік витрат, пов’язаних з підготовкою, організацією, веденням виробництва
3.12. Порядок розрахунку приросту (убутку) балансової вартості товарів, сировини, МШП, матеріалів на складах, у незавершеному виробництві та готової продукції
3.13. Облік витрат, пов’язаних з цінними паперами і валютними цінностями
3.14. Облік витрат, пов’язаних з основними засобами
3.15. Облік інших валових витрат
3.16. Податковий облік амортизації основних фондів і нематеріальних активів
3.17. Облік дивідендів
3.18. Порядок складання декларації про прибуток підприємства і представлення її в податкові органи

ТЕМА 4. Особливості оподаткування й обліку суб’єктів малого бізнесу і сільськогосподарських підприємств
4.1. Загальна характеристика системи оподаткування, порядок переходу підприємств на спрощену систему
4.2. Структура і порядок заповнення регістрів обліку при спрощеній системі
4.3. Синтетичний облік розрахунків з бюджетом суб’єктів малого бізнесу та порядок оплати єдиного податку
4.4. Патентування суб’єктів малого бізнесу
4.5. Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств

ТЕМА 5. Облік розрахунків з бюджетом за іншими податками і обов’язковими платежами та розрахунками з цільовими фондами
5.1. Облік розрахунків з бюджетом з акцизного збору
5.2. Облік розрахунків з бюджетом із сплати за землю
5.3. Облік розрахунків з бюджетом з податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
5.4. Облік розрахунків з бюджетом з місцевих податків
5.5. Облік розрахунків з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб
5.6. Облік розрахунків з Пенсійним фондом
5.7. Облік розрахунків із соціальним страхуванням

ДОДАТКИ

ГЛОСАРІЙ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Податковий облік (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

 
< Попередня   Наступна >