Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Дискретний аналіз arrow Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Дослідження операцій і дискретний аналіз»  
01.11.2016
Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Дослідження операцій і дискретний аналіз»

   Укладачі: О.С. Катуніна, С.С. Савіна, Д.Є. Семьонов.

   Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни “Дослідження операцій і дискретний аналіз” для студентів усіх спеціальностей з напрямку “Економіка і підприємництво” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалаврів усіх форм навчання.

ЗМІСТ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 6

ЗМІСТ КУРСУ ПО ТЕМАХ 7

Розділ І. Дослідження операцій в економіці та управлінні 7
Тема 1. Теоретичні засади операційних досліджень в економіці 7
Тема 2. Операційне визначення цілей, альтернатив та організаційна поведінка у прийнятті рішень і в управлінні 8
Тема 3. Розв’язання слабоструктурованих та неструктурованих задач в економіці методами дослідження операцій 9

Розділ ІІ. Апарат дискретного аналізу в дослідженні операцій 9
Тема 4. Дискретна математика як підхід та інструментарій дослід-ження і моделювання економічних систем і процесів 9
Тема 5. Елементи теорії множин і комбінаторного аналізу 10
Тема 6. Математична логіка і теорія графів 10
Тема 7. Чисельні методи аналізу в економічних дослідженнях 11

Розділ ІІІ. Економіко-математичні методи і моделі дослідження операцій 11
Тема 8. Класифікація економіко-математичних моделей дослідження операцій 11
Тема 9. Детерміновані моделі та методи оптимізації 12
Тема 10. Стохастичні моделі та методи дослідження операцій 12
Тема 11. Економічний аналіз оптимальних рішень і планів 13
Тема 12. Дискретні динамічні моделі економічних систем. Дина-мічне програмування 13
Тема 13. Теорія масового обслуговування 14
Тема 14. Управління запасами 14
Тема 15. Моделювання конфліктності у соціально-економічних системах 14

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 15
Заняття 1 15
ТЕМИ 5—6. Елементи теорії множин і комбінаторного аналізу. Математична логіка і теорія графів 15
Заняття 2. 15
ТЕМА 9. Детерміновані моделі та методи оптимізації 16
Заняття 3.  16
ТЕМА 10. Стохастичні моделі та методи дослідження операцій 16
Заняття 4. 16
ТЕМА 12. Дискретні динамічні моделі економічних систем. Дина-мічне програмування. 16

ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 16
ТЕМИ 5—6. Елементи теорії множин і комбінаторного аналізу. Математична логіка і теорія графів. 16
ТЕМА 9.   Детерміновані моделі та методи оптимізації. 17
ТЕМА 10. Стохастичні моделі та методи дослідження операцій 18
ТЕМА 12. Дискретні динамічні моделі економічних систем. Динамічне програмування. 22

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 23
Лабораторна робота № 1. 23
Тема 7. Чисельні методи аналізу в економічних дослідженнях 23
Лабораторна робота № 2. 30
Тема 11. Економічний аналіз оптимальних рішень і планів. 30
Лабораторна робота № 3а. 32
Тема 13. Теорія масового обслуговування. 32
Лабораторна робота № 3б. 34
Тема 14. Управління запасами 34
Лабораторна робота № 4. 45
Тема 15. Моделювання конфліктності у соціально-економічних системах 45

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 47
Тема 1.  Теоретичні засади операційних досліджень в економіці. 47
Тема 2.  Операційне визначення цілей, альтернатив та організаційна поведінка у прийнятті рішень і в управлінні 48
Тема 3.  Розв’язання слабоструктурованих та неструктурованих задач в економіці методами дослідження операцій 48
Тема 4.  Дискретна математика як підхід та інструментарій дослід-ження і моделювання економічних систем і процесів 49
Тема 5.  Елементи теорії множин і комбінаторного аналізу. 49
Тема 6.  Математична логіка і теорія графів 49
Тема 7.  Чисельні методи аналізу в економічних дослідженнях 50
Тема 8.  Класифікація економіко-математичних моделей дослід-ження операцій 50
Тема 9.  Детерміновані моделі та методи оптимізації 50
Тема 10.  Стохастичні моделі та методи дослідження операцій 51
Тема 11.  Економічний аналіз оптимальних рішень і планів 51
Тема 12.  Дискретні динамічні моделі економічних систем. Дина-мічне програмування 51
Тема 13.  Теорія масового обслуговування 52
Тема 14.  Управління запасами 52
Тема 15.  Моделювання конфліктності у соціально-економічних системах 52

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 53
Теоретичні питання 53
Розділ 1. Дослідження операцій в економіці та управлінні 53
Розділ 2. Апарат дискретного аналізу в дослідженні операцій 54
Розділ 3. Економіко-математичні методи і моделі дослідження операцій 55
Критерії оцінки знань студентів 58

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 59

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Дослідження операцій і дискретний аналіз»

 
< Попередня