Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Дискретний аналіз arrow Дискретний аналіз (О.Д. Шарапов, Д.Є. Семьонов, В.Д. Дербенцев)  
01.11.2016
Дискретний аналіз (О.Д. Шарапов, Д.Є. Семьонов, В.Д. Дербенцев)

   У навчально-методичному посібнику розкрито основні теоретичні положення дискретного аналізу та подано необхідні методичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни. Цей курс сформований як сукупність таких дисциплін: теорія множин, математична логіка, комбінаторний аналіз, теорія графів, теорія нечітких підмножин та чисельні методи. У кінці кожного розділу подано термінологічний словник, перелік запитань та завдання, необхідні для самоконтролю та закріплення теоретичного матеріалу.
   Для студентів економічного профілю всіх форм навчання, магістрів, аспірантів та викладачів вузів.

ЗМІСТ

Вступ 3
1. Типова програма 4
2. Блок навчально-методичного забезпечення 10
Тема 1. Вступ 10
Тема 2. Теорія множин 12
Термінологічний словник 22
Практичні завдання 26
Завдання для перевірки знань 27
Тема 3. Математична логіка 28
Термінологічний словник 42
Практичні завдання 44
Завдання для перевірки знань 45
Тема 4. Теорія графів 46
Термінологічний словник 59
Практичні завдання 63
Завдання для перевірки знань 64
Тема 5. Комбінаторний аналіз 65
Термінологічний словник 68
Практичні завдання 69
Завдання для перевірки знань 70
Тема 6. Теорія нечітких підмножин 70
Термінологічний словник 87
Практичні завдання 92
Завдання для перевірки знань 96
Тема 7. Чисельні методи аналізу в економічних дослідженнях 97
Термінологічний словник 118
Практичні завдання 118
Завдання для перевірки знань 121
3. Індивідуальна робота 122
4. Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни 123
5. Список літератури 124

ВСТУП

   Дискретний аналіз подає економіку як первинну сукупність статистичних характеристик з подальшим перетворенням її до неперервних функцій і зв’язків. Ця дисципліна, маючи на меті математичне моделювання економічних процесів, вивчає засоби кількісного аналізу різних дискретних масових явищ, економіку як єдине ціле, зміст і методи обчислення показників соціально-економічних явищ. Отже, предметом дискретного аналізу є дискретні кількісні показники масових соціально-економічних явищ, закономірності їх формування (теорія множин, комбінаторика), взаємозв’язку (математична логіка, теорія графів) і розвитку. Особливістю даної дисципліни є вивчення структур скінченного дискретного характеру, що є характерним для економічних об’єктів. Тому дискретна математика нині — важлива ланка освіти економіста. Характерною рисою дискретної математики є відсутність граничного переходу та неперервності, що суттєво відрізняє її від класичної математики. В цьому курсі вивчаються: теорія множин, математична логіка, комбінаторний аналіз, теорія графів, лінійні простори, нечіткі множини, чисельні методи аналізу в економічних дослідженнях.
   Дискретний аналіз є однією з засадних теорій дисциплін економіко-математичного циклу.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Дискретний аналіз (О.Д. Шарапов, Д.Є. Семьонов, В.Д. Дербенцев)

 
Наступна >