Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економетрика arrow Прикладна економетрика (О.В. Комашко)  
21.12.2016
Прикладна економетрика (О.В. Комашко)

ЗМІСТ

Зміст

Вступ

Розділ 1. ЛІНІЙНА РЕГРЕСІЯ
1.1. Проста лінійна регресія
1.2. Множинна лінійна регресія
1.3. Асимптотичні властивості МНК-оцінок.
1.4. Модель лінійної регресії з гетероскедастичними збуреннями
1.5. Модель лінійної регресії з автокорельованими збуреннями
1.6. Метод максимальної правдоподібності

Розділ 2. МОДЕЛІ З ЛАГОВИМИ ЗМІННИМИ
2.1. Приклади з економічної теорії
2.2. Означення
2.3. Оцінювання моделей з розподіленними лагами
2.4. Обмежене оцінювання скінченних МРЛ
2.5. Моделі з нескінченною довжиною лагів
2.6. Моделі з нескінченою довжиною лагів і економічна теорія
2.7. Оцінювання моделей з нескінченною довжиною лагів.

Розділ 3. СИСТЕМИ СИМУЛЬТАТИВНИХ РЕГРЕСІЙНИХ РІВНЯНЬ

Розділ 4. МОДЕЛІ З ОБМЕЖЕНИМИ ЗАЛЕЖНИМИ ЗМІННИМИ І МОДЕЛІ З ПАНЕЛЬНИМИ ДАНИМИ

4.1. Моделі з обмеженими залежними змінними.
4.1.1. Моделі бінарного вибору.
4.1.2. Моделі з впорядкованим відгуком.
4.1.3. Моделі Тобіт.
4.2. Моделі з панельними даними.
4.2.1. Переваги панельних даних.
4.2.2. Модель з фіксованими ефектами.
4.2.3. Модель з випадковими ефектами.
4.2.4. Фіксовані ефекти чи випадкові ефекти?

Список літератури

Додаток1 Статистичні таблиці
Додаток2 Керівництво користувача EViews

ВСТУП

Що таке економетрика

   Економетрика – це галузь економічної теорії, яка вивчає моделі економічних систем у формі, що уможливлює перевірку цих моделей на адекватність засобами математичної статистики. Мета економетрики – здійснювати емпіричну перевірку положень економічної теорії, підтверджуючи чи відхиляючи останні. Цим економетрика відрізняється від математичної економіки, зміст якої полягає виключно у застосуванні математики, і теоретичні положення якої не обов’язково потребують емпіричного підтвердження. Економетрика є результатом синтезу економічної теорії, математичної статистики та економічної статистики. Застосування статистичних методів до аналізу економічних даних має давню історію. Стіглер зауважує, що перша «емпірична» крива попиту була опублікована Чарльзом Дейвенентом у 1699 році, а перше сучасне статистичне дослідження попиту було виконано італійським статистиком Родульфо Еніні у 1907 році. Важливим поштовхом до розвитку економетрики було заснування у 1930 році у США Економетричного Товариства і публікація часопису Econometrica (який, до речі, виходить і досі).

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Прикладна економетрика (О.В. Комашко)

 
< Попередня