Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Галузева економіка arrow Економічні основи розвитку АПК в ринкових умовах (С.Л.Дусановський, Є.М.Білан)  
21.12.2016
Економічні основи розвитку АПК в ринкових умовах (С.Л.Дусановський, Є.М.Білан)

   У книзі висвітлюються питання розвитку агропромислового комплексу в умовах його реформування. Дається характеристика та структура АПК. Значна увага звертається на розвиток рослинницьких і тваринницьких галузей як складової частини АПК.
   Автори детально аналізують розвиток цих галузей за роки незалежності України, а також висвітлюють перспективи підвищення їх ефективності в ринкових умовах господарювання. Розглядаються питання дальшого розвитку переробної і харчової промисловості та випуск високоякісних харчових продуктів конкурентоспроможних на зовнішньому ринку.
   Монографія розрахована на студентів та викладачів вузів економічних спеціальностей, а також спеціалістів агропромислового виробництва.

Зміст

Вступ 5
Розділ 1 Агропромисловий комплекс України і його структура 7
Розділ 2 Загальні тенденції розвитку АПК в умовах ринкової економіки 17
Розділ 3 Економічний механізм регулювання розвитку АПК в ринкових умовах 36
Розділ 4 Розвиток рослинницьких галузей 61
Розділ 5 Розвиток тваринницьких галузей 107
Розділ 6 Розвиток переробної і харчової промисловості 132
Розділ 7 Аграрна реформа та перспективи розвитку агропромислового виробництва 141
Розділ 8 Соціальний розвиток села 160

ВСТУП

   Найважливішою проблемою сучасної економіки є зупинення спаду агропромислового виробництва, гарантування продовольчої безпеки держави та досягнення раціональних норм споживання продуктів харчування на душу населення. Для цього необхідно створити економічні та правові відносини в усіх галузях продовольчого комплексу. Зниження темпів виробництва у продовольчій сфері спричинилося не лише технічною відсталістю виробництва, а й недосконалістю виробничих відносин, засиллям адміністративно-командних методів. Монополія держави на засоби виробництва і продукцію, централізоване планування в поєднанні зі зрівняльним розподілом результатів праці позбавляли підприємства ініціативи в пошуках ефективних шляхів розвитку виробництва та поліпшення якості продукції.
   Реформування агропродовольчої сфери передбачає поєднання ринкових форм господарювання з активною підтримкою держави, спрямованою на підвищення керованості соціально-економічними процесами.
   Аграрні реформи передбачають встановлення еквівалентного міжгалузевого обліку, забезпечення паритетного ціноутворення та посилення інтеграційних процесів між виробниками сільськогосподарської продукції та переробними підприємствами.
   Пріоритетним завданням є створення в Україні потужної переробної індустрії як структуроформуючої ланки аграрної економіки та забезпечення випуску конкурентоспроможних продовольчих товарів за рахунок нарощування виробництва зерна, цукру, олії, плодоовочевої і м'ясо-молочної продукції, чим можна значно збільшити експортний потенціал АПК.
   Держава і надалі надаватиме першорядного значення розвитку сільського господарства. Структура посівних площ буде вдосконалюватись в напрямі раціонального використання земельних ресурсів для забезпечення гарантованого виробництва високоякісного продовольчого зерна, нарощування його експортного потенціалу.
   Розширюватимуться площі озимої та ярої пшениці, а також під зернофуражними та високобілковимикультурами (кукурудза, горох, ячмінь, соя, багаторічні трави).
   Уже в найближчі 2-3 роки передбачено довести валові збори зернових культур до 40-45 млн. тонн. Істотної зміни набуде структура посівних площ картоплі та овочевих культур. Переважна частина їх зосереджуватиметься у приватному секторі. Програмою передбачено значні структурні зміни в м'ясомолочному тваринництві. Відбуватиметься прискорений розвиток свинарства, м'ясного скотарства, а також м'ясного птахівництва. В молочному скотарстві стабілізується поголів'я молочних корів за рахунок їх високої генетики, значно зросте їх поголів'я в особистих підсобних господарствах.
   Значного перепрофілювання набудуть підприємства сільськогосподарського машинобудування. З цією метою передбачається кооперація сільськогосподарського машинобудування з підприємствами військово-промислового комплексу по виробництву високопродуктивної ресурсозберігаючої техніки.
   Змінюватимуться організаційні форми використання техніки на основі довгострокової оренди та закупівлі її за прямими зв'язками. Створюватиметься сировинна база для виробництва мінеральних добрив та засобів захисту рослин і тварин. Пріоритетного розвитку набуде переробна і харчова промисловість, виробництво продукції якої буде зорієнтовано на кінцеві результати. Їх розвиток допоможе Україні вийти із сировинного придатку розвинутих держав на високий рівень експорту продовольчих товарів. Будуть удосконалюватись форми власності і господарювання. Дальшого розвитку набудуть організаційно-господарські структури ринкового типу – приватно-орендні підприємства, кооперативні формування, селянські (фермерські) господарства, приватні підприємства, акціонерні товариства, агропромислові асоціації, які можуть об'єднуватись в агрофірми та агроторговельні товариства.
   Створюватимуться умови для соціально-культурного розвитку сільського населення за рахунок державного, регіонального та місцевого бюджетів, а також залучених коштів від суб'єктів господарювання громадян.

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Економічні основи розвитку АПК в ринкових умовах (С.Л.Дусановський, Є.М.Білан)

 
< Попередня   Наступна >