Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Демографія arrow Демографічна статистика (Пальян З.О.)  
21.12.2016
Демографічна статистика (Пальян З.О.)

   Навчальне видання має на меті допомогти всім, хто прагне самостійно визначати закономірності відтворення населення, давати статистичну оцінку демографічним процесам з урахуванням сучасних міжнародних підходів.
   Посібник є навчально-методичним комплексом, що містить виклад основних теоретичних положень, набір практичних завдань і розв’язання типових задач. Також наведено порядок організації поточного і підсумкового контролю та критерії оцінювання набутих знань. Уперше викладено методику імітаційного моделювання чисельності і складу населення засобами всесвітньо визнаного комп’ютерного модуля “Демпродж”.
   Рекомендується для підготовки студентів бакалаврського рівня та магістрам для написання курсових і дипломних робіт. Стане у пригоді викладачам курсу “Демографічна статистика”, а також практикам, котрі бажають самостійно вдосконалити свої знання та навички.

Зміст

Вступ 3
Програма дисципліни 5
Тема 1. Методологічні засади демографічної статистики 8
Тема 2. Статистичний аналіз чисельності та складу населення 13
Тема 3. Статистичне вивчення смертності населення 28
Тема 4. Таблиці дожиття і середньої очікуваної тривалості життя 41
Тема 5. Статистичне вивчення шлюбності та розлучуваності 61
Тема 6. Статистичне вивчення народжуваності та плідності 69
Тема 7. Режим відтворення населення. Моделі населення 79
Тема 8. Перспективні розрахунки населення 89
Тема 9. Імітаційне моделювання чисельності та складу населення 95
Тема 10. Статистичне спостереження населення 109
Типові завдання для модульного контролю 112
Тематика контрольних робіт 117
Критерії оцінювання знань 120
Література 123
Додатки 124

Анотація

   Навчальне видання має на меті допомогти всім, хто прагне самостійно визначати закономірності відтворення населення, давати статистичну оцінку демографічним процесам з урахуванням сучасних міжнародних підходів.
   Посібник є навчально-методичним комплексом, що містить викладення основних теоретичних положень, набір практичних завдань і розв’язок типових задач. Також наведено порядок організації поточного і підсумкового контролю та критерії оцінювання набутих знань. Вперше викладено методику імітаційного моделювання чисельності і складу населення засобами всесвітньо визнаного комп’ютерного модуля “Демпродж”.
   Рекомендується для підготовки студентів бакалаврського рівня та магістрам при написанні курсових і дипломних робіт. Стане у пригоді викладачам курсу “Демографічна статистика”, а також практикам, бажаючим самостійно удосконалити свої знання та навички.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Демографічна статистика (Пальян З.О.)

 
Наступна >