Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Галузева економіка arrow Економіка і організація туристично-готельного підприємництва (Пуцентейло П.Р.)  
21.12.2016
Економіка і організація туристично-готельного підприємництва (Пуцентейло П.Р.)

   У навчальному посібнику запропоновано курс економіки і організації туристично – готельного підприємництва, визначення умов його становлення і розвитку та успішного функціонування. Викладено теоретико-організаційні і практичні положення туристично-готельного підприємництва в сучасному бізнесі. Розкрито сутність, структуру і особливості здійснення туристично-готельного бізнесу, показано особливості ціноутворення на ринку, технологію проведення маркетингових заходів, висвітлено специфіку готельного господарства.
   Рекомендовано для студентів спеціальності “Економіка підприємства” вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для підприємців, економістів-практиків, менеджерів, маркетологів та всіх кого цікавиться питанням розвитку туристично-готельного підприємництва.

ЗМІСТ

ВСТУП 7

1. РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ  9
1.1. Предмет, мета і завдання дисципліни  9
1.2. Еволюція становлення туризму  11
1.3. Історичний шлях розвитку підприємств індустрії відпочинку 13
1.4. Сучасні тенденції розвитку готельної індустрії 18
1.5. Сучасні тенденції розвитку туристичної галузі 25
1.6. Сучасний стан туризму і готельного бізнесу в Україні 28
Основні терміни і поняття  34
Тестові вправи  35
Питання для самостійної підготовки 36

2. РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  37
2.1. Державне регулювання туристичного бізнесу в Україні  37
2.2. Принципи і цілі державного регулювання туристичної діяльності в Україні  40
2.3. Державні органи з регулювання туризму в Україні  42
2.4. Нормативно-правова база туристичної діяльності  46
2.5. Ліцензування туристичних послуг  47
2.6. Сертифікація послуг готелів і послуг харчування 49
2.7. Права і обов’язки сторін туристичної діяльності  50
2.8. Організаційний аспект створення туристичної фірми  52
Основні терміни і поняття  57
Тестові вправи  57
Питання для самостійної підготовки 58

3. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  60
3.1. Послуги туризму, їх сутність і специфіка  60
3.2. Поняття та значення туристичного бізнесу в економіці  64
3.3.Комплексність туристичних послуг  64
3.4. Класифікація туризму 67
3.5. Фактори розвитку туристичних послуг 77
3.6. Розробка туристичного продукту  80
3.7. Міжнародний туризм 83
Основні терміни і поняття  84
Тестові вправи  84
Питання для самостійної підготовки 85

4. МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 86
4.1. Показники туристичної діяльності  86
4.2. Специфіка маркетингу послуг туризму 88
4.3. Сегментація туристичного попиту  91
4.4. Вибір цілей і завдань маркетингу туристичних послуг 98
4.5. Стратегічний маркетинг в туризмі  100
4.6. Використання нових технологій для маркетингу в туризмі 101
Тестові вправи  104
Питання для самостійної підготовки 104

5. ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДРЕАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  106
5.1. Особливості туристичних послуг  106
5.2. Туроператорська та турагентська діяльність  108
5.3. Технологічні аспекти формування туристичних послуг  114
5.4. Технологія доставки туристичного продукту до споживача  118
5.5. Специфіка рекламних послуг в туристичній галузі 120
5.6. Використання рекламних засобів для просування туристичного продукту 121
Основні терміни і поняття  124
Тестові вправи  124
Питання для самостійної підготовки 125

6. ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ 127
6.1. Сутність процесу обслуговування  127
6.2. Документальне оформлення взаємин туристичної фірми з клієнтом 131
6.3. Організація розрахунків із клієнтами туристичної фірми 136
6.4. Технологія просування і стимулювання продажів туристичних продуктів  137
6.5. Соціально-психологічні особливості туристичної діяльності  139
Основні терміни і поняття  140
Тестові вправи  141
Питання для самостійної підготовки 141

7. ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 143
7.1. Механізм ціноутворення в міжнародному туризмі  143
7.2. Фактори формування ціни на туристичні послуги  144
7.3. Політика цін на туристичні послуги 148
7.4. Структура ціни на туристичний продукт  150
7.5. Доходи і витрати в туристичній діяльності  154
7.6. Методи ціноутворення в туристичних фірмах 155
7.7. Практичні аспекти формування цін на комплексне обслуговування  157
Основні терміни і поняття  159
Тестові вправи  159
Питання для самостійної підготовки 160

8. МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  161
8.1. Роль міжнародних організацій в регулюванні  161
туристичної діяльності 161
8.2. Види, цілі і завдання міжнародних туристичних організацій 162
8.3. Міжнародні туристичні заходи 165
8.4. Інструменти регулювання міжнародної туристичної діяльності 166
8.5. Міжнародні акти, які регулюють туристичну діяльність 168
Основні терміни і поняття  169
Питання для самостійної підготовки 170

9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС  171
9.1. Характеристика і особливості готельних послуг 171
9.2. Класифікація готелів  180
9.3. Рівень комфорту закладів готельного типу 181
9.4. Функціональне призначення готельних номерів  190
Основні терміни і поняття  194
Тестові вправи  195
Питання для самостійної підготовки 196

10. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 197
10.1. Значення організаційної структури  197
10.2. Типи організаційних структур  198
10.3. Розробка організаційної структури в готельному бізнесі  203
10.4.Основні служби готелю 204
Служба бронювання 206
Служба обслуговування 208
Служба прийому і розрахункова частина  209
Служба експлуатації номерного фонду  211
Служба безпеки готелю  212
10.5. Форми управління підприємствами готельного бізнесу  215
Основні терміни і поняття  224
Тестові вправи  224
Питання для самостійної підготовки 224

11. МЕНЕДЖМЕНТ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧУВАННЯ  226
11.1. Класифікація підприємств харчування 226
11.2. Культура обслуговування на підприємствах харчування  229
11.3. Безпека і екологічність при обслуговуванні  230
11.4. Створення комфорту  232
11.5. Психологічні особливості процесу обслуговування 236
11.6. Етика обслуговування  238
11.7. Обслуговування в готельних номерах 241
11.8. Умови харчування і методи обслуговування  242
Основні терміни і поняття  244
Питання для самостійної підготовки 244

12. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛІВ І РЕСТОРАНІВ 245
12.1. Кадрова служба готельного комплексу 245
12.2. Вимоги до менеджера 246
12.3. Планування персоналу  249
12.4. Підбір персоналу  252
Основні терміни і поняття  258
Питання для самостійної підготовки 258

ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ  259

ЛІТЕРАТУРА 265

ДОДАТКИ 269

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Економіка і організація туристично-готельного підприємництва (Пуцентейло П.Р.)

 
< Попередня   Наступна >