Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економіка підприємства arrow Стратегія підприємства (Саєнко М. Г.)  
12.12.2016
Стратегія підприємства (Саєнко М. Г.)

   У посібнику обґрунтовано об’єктивну необхідність стратегічного планування на підприємстві в умовах нестабільності ринкової економіки, викладено теоретико-методологічні підходи до діагностики і прогнозування середовища підприємства, розробки його місії і стратегічних цілей, формування корпоративної, конкурентних, функціональних і операційних стратегій, розкрито основні матричні методи портфельного аналізу, засади стратегії диверсифікації та альтернативності у стратегічному виборі, показано елементи декомпонування і організації виконання стратегічного плану підприємства.
   Посібник написано відповідно до освітньо-професійної програми з напрямку «Економіка і підприємництво», затвердженої МОНУ 6.06.02 № 330.

Зміст

Тема 1 Стратегія підприємства: поняття, необхідність, предмет вивчення та організація розробки 3
1.1. Еволюція систем планування розвитку підприємства 4
1.2. Поняття, необхідність і предмет вивчення стратегії підприємства. Стратегічний контекст підприємства 8
1.3. Ієрархія та етапи формування стратегій підприємства 12
1.4. Організація розробки стратегії підприємства 17
Навчальний тренінг по темі №1 25

Тема 2 Аналіз зовнішнього середовища підприємства 33
2.1. Загальні поняття про середовище підприємства 34
2.2. Діагностика і прогноз макросередовища 38
2.3. Аналіз і прогнозування мікросередовища 44
2.4. Оцінка загроз і можливостей зовнішнього середовища 65
Навчальний тренінг по темі №2 67

Тема 3 Діагностика внутрішнього стану і комплексний аналіз середовища підприємства в цілому 75
3.1. Системний функціональний аналіз підприємства 76
3.2. Джерела і способи діагностики. Декомпозиція функцій та цілей підприємства 85
3.3. Оцінка середовища підприємства в цілому. SWOT-аналіз 92
Навчальний тренінг по темі №3 97

Тема 4 Формування місії та цілей підприємства 106
4.1. Місія підприємства 107
4.2. Цілі підприємства, їх класифікація та рангування 111
Навчальний тренінг по темі №4 120

Тема 5. Корпоративна (загальна) стратегія підприємства 127
5.1. Поняття про корпоративну стратегію підприємства 128
5.2. Поняття про стратегічний аналіз і його методи 136
5.3. Портфельна стратегія і портфельний аналіз 144
5.4. Ефект синергізму і його використання в портфельному аналізі 155
Навчальний тренінг по темі №5 160

Тема 6 Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства 169
6.1. Поняття про матричні методи в проведенні портфельного аналізу та його етапи 170
6.2. Матриця Бостонської консультаційної групи (БКГ) „зростання-частина ринку» 172
6.3. Багатофакторна портфельна матриця „Мак-Кінсі» „привабливість-конкурентоспроможність» 177
6.4. Матриця АДЛ (фірми Артура Д.Літла) 185
6.5. Інші матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства 192
Навчальний тренінг по темі №6 197

Тема 7 Стратегія диверсифікації діяльності підприємства 206
7.1. Поняття про диверсифікацію діяльності підприємства 207
7.2. Умови і причини диверсифікації підприємства 211
7.3. Варіанти і критерії диверсифікації 216
Навчальний тренінг по темі №7 221

Тема 8 Конкурентні стратегії підприємства (стратегії бізнесу) 227
8.1. Поняття про конкурентні стратегії підприємства і їх види 228
8.2. Характеристика загальноприйнятих конкурентних стратегій 235
8.3. Оцінка конкурентоспроможності продукції і підприємства 249
8.4. Формування конкурентної стратегії: етапи і складові процесу 261
Навчальний тренінг по темі №8 265

Тема 9 Функціональні стратегії підприємства 277
9.1. Сутність та призначення функціональних стратегій 278
9.2. Види функціональних стратегій та основні елементи організації їх розробки 282
Навчальний тренінг по темі №9 301

Тема 10 Стратегічний вибір, декомпонування і виконання стратегії підприємства 308
10.1. Поняття про вибір стратегії підприємства і чинники вибору 309
10.2. Обмеження, критерії і методи стратегічного вибору 318
10.3. Завершення формування і декомпонування стратегії 325
10.4. Організація виконання стратегії підприємства 333
Навчальний тренінг по темі №10 345

Додатки 356

Глосарій 373

Список використаної літератури 386

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Стратегія підприємства (Саєнко М. Г.)

 
< Попередня   Наступна >