Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економіка підприємства arrow Стратегія підприємства (Саєнко М. Г.)  
23.06.2017
Гуманітарні
Екологія
Етика
Історія
Мовознавство
Педагогіка
Політологія
Право
Психологія
Економічні
Аудит
Банківська справа
Бізнес-планування
Бухгалтерський облік
Галузева економіка
Демографія
Дискретний аналіз
Державне регулювання
Економетрика
Економіка підприємства
Економіка праці
Економічний аналіз
Інвестиції
Інновації в економіці
Інформаційні системи
Історія економіки
Кредитування
Макроекономіка
Маркетинг
Менеджмент
Мікроекономіка
Організація виробництва
Політична економія
Світова економіка
Статистика
Стратегія
Страхування
Управлінський облік
Фінанси
Цінні папери
Економіка (різне)
Интернет реклама
Стратегія підприємства (Саєнко М. Г.)

   У посібнику обґрунтовано об’єктивну необхідність стратегічного планування на підприємстві в умовах нестабільності ринкової економіки, викладено теоретико-методологічні підходи до діагностики і прогнозування середовища підприємства, розробки його місії і стратегічних цілей, формування корпоративної, конкурентних, функціональних і операційних стратегій, розкрито основні матричні методи портфельного аналізу, засади стратегії диверсифікації та альтернативності у стратегічному виборі, показано елементи декомпонування і організації виконання стратегічного плану підприємства.
   Посібник написано відповідно до освітньо-професійної програми з напрямку «Економіка і підприємництво», затвердженої МОНУ 6.06.02 № 330.

Зміст

Тема 1 Стратегія підприємства: поняття, необхідність, предмет вивчення та організація розробки 3
1.1. Еволюція систем планування розвитку підприємства 4
1.2. Поняття, необхідність і предмет вивчення стратегії підприємства. Стратегічний контекст підприємства 8
1.3. Ієрархія та етапи формування стратегій підприємства 12
1.4. Організація розробки стратегії підприємства 17
Навчальний тренінг по темі №1 25

Тема 2 Аналіз зовнішнього середовища підприємства 33
2.1. Загальні поняття про середовище підприємства 34
2.2. Діагностика і прогноз макросередовища 38
2.3. Аналіз і прогнозування мікросередовища 44
2.4. Оцінка загроз і можливостей зовнішнього середовища 65
Навчальний тренінг по темі №2 67

Тема 3 Діагностика внутрішнього стану і комплексний аналіз середовища підприємства в цілому 75
3.1. Системний функціональний аналіз підприємства 76
3.2. Джерела і способи діагностики. Декомпозиція функцій та цілей підприємства 85
3.3. Оцінка середовища підприємства в цілому. SWOT-аналіз 92
Навчальний тренінг по темі №3 97

Тема 4 Формування місії та цілей підприємства 106
4.1. Місія підприємства 107
4.2. Цілі підприємства, їх класифікація та рангування 111
Навчальний тренінг по темі №4 120

Тема 5. Корпоративна (загальна) стратегія підприємства 127
5.1. Поняття про корпоративну стратегію підприємства 128
5.2. Поняття про стратегічний аналіз і його методи 136
5.3. Портфельна стратегія і портфельний аналіз 144
5.4. Ефект синергізму і його використання в портфельному аналізі 155
Навчальний тренінг по темі №5 160

Тема 6 Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства 169
6.1. Поняття про матричні методи в проведенні портфельного аналізу та його етапи 170
6.2. Матриця Бостонської консультаційної групи (БКГ) „зростання-частина ринку» 172
6.3. Багатофакторна портфельна матриця „Мак-Кінсі» „привабливість-конкурентоспроможність» 177
6.4. Матриця АДЛ (фірми Артура Д.Літла) 185
6.5. Інші матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства 192
Навчальний тренінг по темі №6 197

Тема 7 Стратегія диверсифікації діяльності підприємства 206
7.1. Поняття про диверсифікацію діяльності підприємства 207
7.2. Умови і причини диверсифікації підприємства 211
7.3. Варіанти і критерії диверсифікації 216
Навчальний тренінг по темі №7 221

Тема 8 Конкурентні стратегії підприємства (стратегії бізнесу) 227
8.1. Поняття про конкурентні стратегії підприємства і їх види 228
8.2. Характеристика загальноприйнятих конкурентних стратегій 235
8.3. Оцінка конкурентоспроможності продукції і підприємства 249
8.4. Формування конкурентної стратегії: етапи і складові процесу 261
Навчальний тренінг по темі №8 265

Тема 9 Функціональні стратегії підприємства 277
9.1. Сутність та призначення функціональних стратегій 278
9.2. Види функціональних стратегій та основні елементи організації їх розробки 282
Навчальний тренінг по темі №9 301

Тема 10 Стратегічний вибір, декомпонування і виконання стратегії підприємства 308
10.1. Поняття про вибір стратегії підприємства і чинники вибору 309
10.2. Обмеження, критерії і методи стратегічного вибору 318
10.3. Завершення формування і декомпонування стратегії 325
10.4. Організація виконання стратегії підприємства 333
Навчальний тренінг по темі №10 345

Додатки 356

Глосарій 373

Список використаної літератури 386

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Стратегія підприємства (Саєнко М. Г.)

 
< Попередня   Наступна >

Интернет реклама
Реклама


Баннер


Баннер