Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економіка підприємства arrow Управління інфраструктурою підприємства (Бєлов М.А., Павленко І.А., Решетняк Т.І.)  
21.12.2016
Управління інфраструктурою підприємства (Бєлов М.А., Павленко І.А., Решетняк Т.І.)

   Навчально-методичний посібник підготовлений згідно з навчальною програмою дисципліни “Управління інфраструктурою підприємства”. Комплекс навчально-методичного забезпечення охоплює навчальну програму, методичні поради до вивчення кожної теми, а саме: основні положення змістової частини тем, термінологічний словник, питання для поглибленого вивчення, перелік запитань для контролювання знань теоретичного програмного матеріалу, тестові завдання для самоперевірки знань, практичні завдання для виконання на базах практики.
   Посібник призначений для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності “Економіка підприємства”, які навчаються за програмою “Виробничий менеджмент”. Він стане в пригоді працівникам підприємств, які управляють підрозділами виробничої інфраструктури.

ЗМІСТ

Вступ 3

І. Навчальна програма 4

ІІ. Навчально-методичне забезпечення кожної теми дисципліни 8
Тема 1. Інфраструктура в системі виробництва 8
Тема 2. Управління системою ремонтно-технічного обслуговування виробництва 16
Тема 3. Управління системою забезпечення виробництва технологічним оснащенням 27
Тема 4. Управління системою енергетичного забезпечення підприємства 39
Тема 5. Управління системою транспортного обслуговування виробництва 52
Тема 6. Управління системою матеріально-технічного забезпечення підприємства 65
Тема 7. Управління системою інформаційно-комунікаційного забезпечення 87

ІІІ. Варіанти типових індивідуальних завдань для виконання на базах практики 108

Список рекомендованої літератури 111

ВСТУП

   Дисципліна “Управління інфраструктурою підприємства” є однією з дисциплін магістерського рівня, яка поряд з іншими курсами визначає профіль програми “Виробничий менеджмент” у межах спеціальності “Економіка підприємства”.
   Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни підготовлений з метою надання допомоги студентам-магістрантам усіх форм навчання у доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набуття відповідних навичок із зазначеної дисципліни.
   Мета вивчення дисципліни — опанувати сучасний інструментарій з управління діяльності підрозділів виробничої інфраструктури підприємств.
   Предметом курсу є система управління інфраструктурою підприємства.
   Ефективна робота первинних ланок підприємств на базі оптимальних внутрішньовиробничих структур — неодмінна умова успішної роботи підприємства в цілому. З огляду на це особливої ваги набуває подальше поліпшення управління та планування виробничої інфраструктури, рівень розвитку якої значно нижчий, ніж основного виробництва.
   Студенти, вивчивши програмні питання з дисципліни, повинні знати:
   функції та завдання кожної із ланок інфраструктури; володіти знаннями методів управління діяльностю підрозділів інфраструктури;
   уміти:
   аналізувати вплив витрат на утримання підрозділів інфраструктури на кінцеві результати роботи підприємства.
   Посібник підготовлений творчим колективом у складі М. А. Бєлова — вступ, теми 1, 2 (разом з В. Ф. Оберемчук ), 3, 4, 5 (разом з С. М. Радуканом); І. А. Павленко (тема 6); Т. І. Решетняк (тема 7).

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Управління інфраструктурою підприємства (Бєлов М.А., Павленко І.А., Решетняк Т.І.)

 
< Попередня   Наступна >