Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економіка (різне) arrow Економіка: Навчальний посібник (В.В. Кириленко)  
14.11.2016
Економіка: Навчальний посібник (В.В. Кириленко)

   Навчальний посібник створено в повній відповідності з програмою підготовки магістрів державної служби. У ньому розглядаються теоретичні аспекти ринкової економіки і макроекономіки. Досліджуються зміст та провідні моделі ринкової економіки, розкриваються сутність підприємства та підприємницької діяльності, загальні питання відтворення і нагромадження в народному господарстві, висвітлюються основні макроекономічні показники в системі національних рахунків та проблеми макроекономічної нестабільності, аналізуються ринковий механізм макроекономічного регулювання і механізм зовнішньоекономічної діяльності.
   Видання може бути використано слухачами центру підготовки магістрів, студентами економічних спеціальностей, працівниками державних установ та комерційних структур, усіма бажаючими самостійно оволодіти знаннями з ринкової теорії і макроекономіки.

Зміст

Передмова 5

Модуль: В-4-1-Основи теорії ринкової економіки 7

Тема 1.1. Сутність та національні моделі ринкової економіки 7
1.1.1. Передумови переходу до ринкової економіки 7
1.1.2. Господарський кругообіг в умовах ринкової економіки 12
1.1.3. Національні моделі ринкової економіки 17
Основні поняття 22

Тема 1.2. Ринок як особлива форма організації економіки 23
1.2.1. Сутність, функції та особливості виникнення ринку 23
1.2.2. Структура ринку: типи і види 26
1.2.3. Інфраструктура ринку 29
1.2.4. Механізм функціонування ринку 37
Основні поняття 45

Тема 1.3. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці 47
1.3.1. Підприємство як первинна ланка ринкового господарства 47
1.3.2. Витрати виробництва, ціноутворення та прибуток підприємств 54
1.3.3. Система підприємництва в ринковій економіці 63
Основні поняття 67

Тема 1.4. Відтворення і нагромадження в ринковій економіці 69
1.4.1. Матеріальні основи відтворення і результативність національної економіки 69
1.4.2. Процес відтворення на макрорівні 76
1.4.3. Нагромадження та його ефективність 84
Основні поняття 90
Література 92

Модуль: В-4-2. Основи макроекономічної теорії 93

Тема 2.1. Основні макроекономічні показники в системі національних рахунків 93
2.1.1. Сутність системи національних рахунків 93
2.1.2. Валовий внутрішній продукт та методи його обчислення 97
2.1.3. Макроекономічні показники – похідні від ВВП 101
2.1.4. Макроекономічні показники з урахуванням зміни рівня цін  102
Основні поняття 106

Тема 2.2. Макроекономічна нестабільність 108
2.2.1. Циклічність розвитку ринкової економіки 108
2.2.2. Безробіття: основні визначення та вимірювання 115
2.2.3. Сутність та види інфляції 125
2.2.4. Взаємозв’язок між інфляцією і безробіттям 130
Основні поняття 136

Тема 2.3. Ринковий механізм макроекономічного регулювання 138
2.3.1. Сукупний попит і сукупна пропозиція 138
2.3.2. Споживання та заощадження 153
2.3.3. Інвестиції як елемент сукупних витрат 159
2.3.4. Базові моделі економічної рівноваги 161
2.3.5. Мультиплікатори
Основні поняття 174

Тема 2.4. Механізм зовнішньоекономічної діяльності 176
2.4.1. Платіжний баланс 176
2.4.2. Валютний курс 179
2.4.3. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки 185
Основні поняття 191

Література 192

Передмова

   Серед дисциплін, які вивчають слухачі центру підготовки магістрів, важливе місце займає економіка. Це обумовлює необхідність підготовки відповідної навчальної літератури.
   На жаль, посібника, який адресно відповідав би навчальній програмі (рекомендований Головним управлінням державної служби України та Міністерством освіти і науки), в Україні нині бракує.
   У даному посібнику, підготовленому відповідно до навчальної програми, затвердженої Головним управлінням державної служби України та Міністерством освіти і науки, уперше зроблена спроба викласти слухачам центру підготовки магістрів, у формі опорного конспекту лекцій, цілісний погляд на економіку як систему знань. Він враховує як специфіку попередньої початкової економічної освіти у вузі, так і особливості перехідного стану української економіки.
   Навчальний посібник складається з двох частин, 8 тематичних блоків, в яких досліджуються теоретичні аспекти ринкової економіки і макроекономіки. В першій частині “Основи теорії ринкової економіки” розглядаються сутність та моделі ринкової економіки, висвітлюється ринок як особлива форма організації економіки, розкривається зміст підприємства та підприємницької діяльності в ринковій економіці, дається характеристика головних елементів відтворення і нагромадження в сучасних умовах.
   В другій частині аналізуються основні макроекономічні показники в системі національних рахунків; досліджуються проблеми макроекономічної нестабільності: циклічний характер розвитку економіки, безробіття, інфляція, взаємозв’язок між інфляцією і безробіттям; висвітлюються елементи ринкового механізму макроекономічного регулювання: сукупний попит і сукупна пропозиція, споживання та заощадження, інвестиції, базові моделі економічної рівноваги, мультиплікатори витрат і податків. Завершується розгляд цієї частини аналізом механізмів зовнішньоекономічної діяльності, платіжного балансу, валютного курсу й економічноїрівноваги в умовах відкритої економіки.
   Всі тематичні блоки посібника логічно між собою пов’язані. Проблематику кожної теми визначає програмна анотація, яка допомагає орієнтуватися в процесі опанування матеріалом.
   По завершенні кожної теми, для закріплення матеріалу, наводяться основні терміни, а після частин – додаткова література, яка може використовуватись при поглибленому вивченні матеріалу. Виклад складних теоретичних питань ілюструється прикладами застосування теорії у практичній діяльності.
   При написанні посібника були використані сучасні вітчизняні та закордонні підручники з економічної теорії та макроекономіки, досвід подання в них матеріалу, розглядання проблем.
   Матеріали посібника були апробовані при двохрічному викладанні курсу економіки в центрі підготовки магістрів у Тернопільській академії народного господарства.
   Навчальний посібник розрахований на широке коло людей, які вивчають курси економічної теорії і макроекономіки за програмами підготовки бакалаврів і магістрів. Він повинен допомогти їм вивчити та осмислити теоретичні аспекти економічного життя сучасного суспільства, озброїти їх науковим інструментарієм економічного аналізу.
   Посібник буде корисним також працівникам державних установ та комерційних структур, усім бажаючим оволодіти знаннями з економіки.
   Автор висловлює щиру подяку Єрмак Орисі Степанівні за редагування і Світлані та Василю Болейчукам за технічну допомогу в підготовці рукопису посібника.

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Економіка: Навчальний посібник (В.В. Кириленко)

 
< Попередня   Наступна >