Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економічний аналіз arrow Експертно-аналітична оцінка технологічних і економічних показників сільськогосподарської техніки  
11.11.2016
Експертно-аналітична оцінка технологічних і економічних показників сільськогосподарської техніки

   Автори: Данильченко М. Г., Гладич Б. Б., Гевко Р. Б., Ткаченко І. Г.

   У навчально-методичному посібнику наведені методики розрахунку технологічних і економічних показників сільськогосподарської техніки, що дозволяє провести її експертно-аналітичну оцінку для підбору оптимальних конструкцій машин та механізмів, виходячи з умов їх експлуатації. Наведені контрольні питання з курсу “Система машин і механізмів АПК”, варіанти завдань для практичних занять, а також програма розрахунку економічної ефективності сільськогосподарської техніки.
   Розрахований на студентів аграрно-економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації, спеціалістів сфери управління АПК, підприємців.

ЗМІСТ

Вступ 3
Економічна ефективність сільськогосподарської техніки 4
1. Показники порівняльної економічної ефективності 4
2. Економічні показники 6
3. Розрахунок складу машинно-тракторних агрегатів 9
4. Розрахунок економічної ефективності зернозбиральних комбайнів за експлуатаційними показниками 19
5. Економічна ефективність коренезбиральних машин 23
6. Контрольні питання з курсу “Система машин і механізмів АПК” 29
Додаток А. Варіанти завдань до практичних занять 32
Додаток Б. Програма розрахунку економічної ефективності спеціалізованої сільськогосподарської техніки на ПЕОМ. 42
Глосарій найбільш вживаних термінів 53
Література 58

ВСТУП

   Актуальним завданням сільського господарства є гарантоване забезпечення нашої країни продовольством за умови збереження і підвищення родючості ґрунтів, зменшення енергоспоживання, охорони навколишнього середовища. Вирішенню його, особливо на етапі становлення багатоукладних форм господарювання, сприятиме впровадження новітніх технологій і машин, зокрема комплексної механізації рослинництва і тваринництва на базі науково обґрунтованої системи машин.
   Система машин являє собою сукупність машин, взаємоузгоджених за технологічним процесом, техніко-економічними параметрами і продуктивністю, за допомогою яких забезпечується механізація виробничих процесів. Розробляють таку систему з урахуванням основних природно-кліматичних зон. Її постійно удосконалюють, доповнюють і змінюють на основі досягнень науки і техніки.
   Сільськогосподарські машини є технологічними. Кожна з них виконує певний технологічний (робочий) процес, що включає одну або кілька технологічних операцій, при яких відбуваються якісні зміни матеріалу, що обробляється, його розмірів, стану, форми, фізичних і біологічних властивостей.
   На відміну від промислових сільськогосподарські машини безпосередньо контактують із живою природою: насінням, рослинами, ґрунтом з його різноманітними живими організмами та ін. Тому їх успішне застосування обумовлюється запровадженням районованих сортів сільськогосподарських культур, що пристосовані до машинних технологій.
   Науково-технічний прогрес у галузі механізації сільськогосподарського виробництва спрямований на підвищення продуктивності праці за рахунок розробки і впровадження широкозахватних машин, збільшення їх робочих швидкостей, вантажопідйомності, пропускної здатності, універсальності, автоматизації, а також поліпшення умов праці механізаторів і вдосконалення організації роботи машинно-тракторних агрегатів.
   Наведені в посібнику методики розрахунку дозволяють провести експертну оцінку різних типів сільськогосподарськихзнарядь і агрегатів відносно їх функціональних і експлуатаційних показників. Це дозволить підібрати оптимальну сільськогосподарську техніку з урахуванням умов її експлуатації.
   У посібнику наведені конкретні приклади порівняльного техніко-економічного розрахунку, які доцільно використовувати при проведенні експертної оцінки техніки.

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Експертно-аналітична оцінка технологічних і економічних показників сільськогосподарської техніки

 
< Попередня   Наступна >