Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економічний аналіз arrow Операційний аналіз (Домбровська Н.Р., Попович П.Я.)  
28.11.2016
Операційний аналіз (Домбровська Н.Р., Попович П.Я.)

   У посібнику з метою засвоєння студентами матеріалу дисципліни конспект лекцій до кожної теми, плани семінарських і практичних занять. Для організації самостійної роботи студентів і проведення практичних занять розроблені ситуаційні завдання, що відображають реальні зміни господарських операцій промислових підприємств.
   З метою проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів передбачені текстові завдання. У заключній частині посібника дається перелік питань для самостійної підготовки до складання іспиту (заліку), список літератури та словник термінів.

ЗМІСТ

Вступ
1. Плани семінарських і практичних занять та конспекти лекцій до тем дисципліни “Операційний менеджмент”
2. Завдання для проведення практичних занять та організації самостійної роботи
3. Перелік питань для підготовки до іспиту (заліку)
4. Тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань студентів
5. Ситуаційні завдання для організації самостійної роботи студентів
6. Список літератури
7. Словник термінів

ВСТУП

   Мета навчально-методичного посібника – дати студентам знання теоретичних основ з операційного аналізу та сформувати вміння використовувати ці знання для прийняття обґрунтованих управлінський рішень з господарської діяльності суб’єктів і складових операційної виробничої системи; виявляти вплив чинників, які зумовлюють зміну результаті діяльності, досягнутої виробничими системами; реально оцінювати кінцеві результати; виявляти резерви підвищення ефективності господарювання.
   Семінарські та практичні заняття є однією з найважливіших форм навчального процесу у вищій школі. Їх основна мета – забезпечити творче засвоєння та закріплення студентами теоретичних знань, оволодіти методикою організації та проведення операційного аналізу, навичками виконання науково-дослідної роботи. Практичні заняття проводяться у формі обговорення основних питань теми, виконання необхідних аналітичних розрахунків, формування табличного матеріалу, написанням висновків і пропозицій, контрольних, письмових робіт та ін.
   Важливим напрямком у підготовці висококваліфікованих фахівців з обліку та аудиту є належна організація самостійної роботи студентів. Цьому виду навчального процесу присвячений окремий розділ у посібнику.
   Основні форми контролю за ступенем оволодіння студентами навчального матеріалу: усне опитування, тестування, підготовка рефератів тощо.

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Операційний аналіз (Домбровська Н.Р., Попович П.Я.)

 
< Попередня   Наступна >