Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економічний аналіз arrow Збірник задач з курсу «Економічний аналіз» (Болюх М.А., Горбаток М.І.)  
10.11.2016
Збірник задач з курсу «Економічний аналіз» (Болюх М.А., Горбаток М.І.)

   Посібник підготовлено згідно з програмою курсу “Економічний аналіз” для економічних вузів і факультетів ІІІ і IV рівнів акредитації. Висвітлено практичні питання аналізу господарської діяльності підприємств на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. За джерела інформації взято форми звітності, розроблені за міжнародними стандартами і впроваджені у практику роботи підприємств.
   Призначено для студентів, аспірантів, викладачів, керівників і бухгалтерів, економістів, наукових і практичних працівників, які досліджують проблеми аналізу та аудиту господарської діяльності. Буде корисним слухачам магістерських програм, котрі не мають базової економічної освіти, і працівникам, що цікавляться проблемами підвищення прибутку на підприємстві і поліпшенням його фінансового стану.

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні основи економічного аналізу
Семінарське заняття 1 5
Методичні поради до вивчення матеріалу 5
Предмет економічного аналізу 5
Види економічного аналізу 7
Семінарське заняття 2 9
Метод і прийоми економічного аналізу 9
Організація аналізу 19
Інформаційна база аналізу 20

Розділ 2. Управлінський аналіз
Методичні поради до вивчення матеріалу 22
Проведення управлінського аналізу 22
Методичні матеріали до обчислення узагальнюючих показників 27
Задачі 34
Тема 1. Аналіз виробництва і реалізації продукції та послуг 36
Тема 2. Аналіз використання трудових ресурсів 46
Тема 3. Аналіз використання основних засобів 52
Тема 4. Аналіз використання матеріальних ресурсів 58
Тема 5. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції 64
Оцінка загального рівня собівартості 64
Аналіз матеріальних витрат у собівартості продукції 68
Аналіз витрат на заробітну плату в собівартості продукції 70
Аналіз комплексних витрат 72
Підрахунок резервів зниження собівартості продукції 74

Розділ 3. Фінансовий аналіз
Тема 1. Аналіз фінансових результатів 77
Методичні поради до аналізу прибутку 77
Тема 2. Аналіз фінансового стану підприємства 88
Методичні поради до аналізу фінансового стану 88
Тема 3. Аналіз інвестиційної діяльності 102
Тема 4. Аналіз діяльності будівельної організації 105
Тема 5. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності 105
Методичні вказівки до аналізу зовнішньо-економічної діяльності підприємств 106

Джерела інформації для розв’язування задач 111
Баланс 111
Форма № 1–Б 117
Відомість 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів 121
Форма № 2. Звіт про фінансові результати 123
Декларація про прибуток підприємства 128
Доходи 135
Витрати 139
Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів 142
Форма № 3. Звіт про рух грошових коштів 144
Форма № 4. Звіт про власний капітал 147
Форма № 1-П. Звіт про виробництво продукції (місячна) 150
Стислі пояснення щодо заповнення форми № 1-П 156
Форма № 1-П. Звіт про виробництво продукції (квартальна) 162
Форма № 1-ПВ. Звіти з праці 169
Форми № 3-ПВ. Звіт про використання робочого часу 175
Табель обліку робочого часу 180
Інструкція щодо заповнення форми № 3-ПВ 182
Форма № 11-ОФ. Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) за 2000 рік 189
Форма № 24 — енергетика. Електробаланс 194
Ведомость № 12 учета затрат с дебета счета 91 “Общепроизводственные затраты” 198
Форма № 1 — підприємство. Звіт про основні показники діяльності підприємства 200
Форма № 22. Зведена таблиця основних показників 205
Довідки. Випуск продукції 208
Форма № 5-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) 211
Форма № 10-ЗЕЗ. Звіт про іноземні інвестиції в Україну 216
Форма № 13-ЗЕЗ — квартальна. Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу 223

Основна література 230

Допоміжна література 230

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Збірник задач з курсу «Економічний аналіз» (Болюх М.А., Горбаток М.І.)

 
< Попередня   Наступна >