Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Інвестиції arrow Інвестиційне кредитування (Пересада А.А., Майорова Т.В.)  
12.11.2016
Інвестиційне кредитування (Пересада А.А., Майорова Т.В.)

   Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни “Інвестиційне кредитування”, яку включено до навчального плану підготовки магістрів за спеціальностями: “Банківський менеджмент”, “Міжнародний інвестиційний менеджмент”, “Управління банківськими інвестиціями”. Він вирішує проблему забезпечення зазначеної дисципліни навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів. До кожної теми подані методичні вказівки, термінологічний словник ключових понять, тестові завдання, задачі, проблемні питання та перелік рекомендованої літератури. За допомогою посібника спеціалісти у фінансово-банківській та інвестиційній сфері отримають базову підготовку з питань організації інвестиційного кредитування і зможуть навчитися приймати кваліфіковані рішення у сфері банківського та інвестиційного менеджменту.
   Для студентів і слухачів магістерських програм економічних вузів, банківських працівників, бізнесменів, фінансових директорів і менеджерів підприємств.

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Розгорнута програма дисципліни “Інвестиційне кредитування” 5

2. Тематичний план дисципліни 10

3. Навчально-методичне забезпечення до тем курсу 11

Тема 1. Інвестиційне кредитування, його сутність та роль у розширеному суспільному відтворенні 11
1.1. Методичні вказівки щодо вивчення теми 11
1.2. План семінарського заняття 15
1.3. Контрольні запитання 15
1.4. Термінологічний словник основних понять (категорій) 15
1.5. Навчальні завдання 17
1.6. Запитання та завдання для перевірки знань 18
1.7. Література 20

Тема 2. Банківське інвестиційне кредитування 21
2.1. Методичні вказівки щодо вивчення теми 21
2.2. План семінарського заняття 28
2.3. Контрольні запитання 29
2.4. Термінологічний словник основних понять (категорій) 29
2.5. Навчальні завдання 30
2.6. Запитання та завдання для перевірки знань 31
2.7. Література 34

Тема 3. Організація процесу банківського інвестиційного кредитування 35
3.1. Методичні вказівки щодо вивчення теми 35
3.2. План семінарського заняття 50
3.3. Контрольні запитання 51
3.4. Термінологічний словник основних понять (категорій) 52
3.5. Навчальні завдання 53
3.6. Запитання та завдання для перевірки знань 54
3.7. Література 61

Тема 4. Банківська експертиза і оцінка доцільності та ефективності кредитування інвестиційних проектів 62
4.1. Методичні вказівки щодо вивчення теми 62
4.2. План семінарського заняття 80
4.3. Контрольні запитання 80
4.4. Термінологічний словник основних понять (категорій) 81
4.5. Навчальні завдання 82
4.6. Запитання та завдання для перевірки знань 82
4.7. Література 85

Тема 5. Державне інвестиційне кредитування 86
5.1. Методичні вказівки щодо вивчення теми 86
5.2. План семінарського заняття 95
5.3. Контрольні запитання 95
5.4. Термінологічний словник основних понять (категорій) 95
5.5. Навчальні завдання 96
5.6. Запитання та завдання для перевірки знань 97
5.7. Література 99

Тема 6. Іпотечне інвестиційне кредитування 100
6.1. Методичні вказівки щодо вивчення теми 100
6.2. План семінарського заняття 117
6.3. Контрольні запитання 117
6.4. Термінологічний словник основних понять (категорій) 118
6.5. Навчальні завдання 119
6.6. Запитання та завдання для перевірки знань 120
6.7. Література 125

Тема 7. Лізинг 126
7.1. Методичні вказівки щодо вивчення теми 126
7.2. План семінарського заняття 139
7.3. Контрольні запитання 139
7.4. Термінологічний словник основних понять (категорій) 139
7.5. Навчальні завдання 140
7.6. Запитання та завдання для перевірки знань 141
7.7. Література 143

Тема 8. Іноземний інвестиційний кредит 144
8.1. Методичні вказівки щодо вивчення теми 144
8.2. План семінарського заняття 153
8.3. Контрольні запитання 153
8.4. Термінологічний словник основних понять (категорій) 154
8.5. Навчальні завдання 155
8.6. Запитання та завдання для перевірки знань 155
8.7. Література 163

Тема 9. Управління ризиками при інвестиційному кредитуванні 164
9.1. Методичні вказівки щодо вивчення теми 164
9.2. План семінарського заняття 182
9.3. Контрольні запитання 182
9.4. Термінологічний словник основних понять (категорій) 183
9.5. Навчальні завдання 184
9.6. Запитання та завдання для перевірки знань 185
9.7. Література 190

4. Методичні вказівки щодо оцінювання знань студентів з дисципліни 191

5. Додатки 198
5.1. Перелік основних математичних формул, які використовуються при інвестиційному кредитуванні 198
5.2. Таблиці шести функцій складного відсотка 204

ВСТУП

   Дисципліна “Інвестиційне кредитування” є базовою для підготовки магістрів з економіки і менеджменту зі спеціальностей “Банківський менеджмент”, “Міжнародний інвестиційний менеджмент”, “Управління банківськими інвестиціями” та орієнтована на засвоєння слухачами магістерських програм сучасних методів ефективного кредитування інвестиційних проектів підприємств.
   Мета вивчення дисципліни — оволодіння студентами базовими знаннями з теорії та практики кредитування інвестиційних проектів підприємств.
   Основні завдання вивчення дисципліни:
   - ознайомити студентів з сутністю та теоретичними основами інвестиційного кредитування;
   - навчити студентів правильно застосовувати методичний інструментарій організації процесу кредитування інвестиційних проектів;
   - дати майбутнім банківським та фінансовим фахівцям знання сутності різних форм інвестиційного кредиту: банківського, державного, іноземного, іпотечного та лізингу;
   - сформувати у студентів теоретичну та методологічну базу, необхідну для подальшого оволодіння практикою інвестиційного кредитування, зокрема банківського;
   - виробити у студентів уміння опрацьовувати та аналізувати доцільність у кредитуванні інвестиційних проектів в умовах невизначеності.
   Вивчення дисципліни “Інвестиційне кредитування” базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін: “Інвестування”, “Гроші та кредит”, “Банківська справа”, “Проектне фінансування”, “Кредитування та контроль”.
   У результаті вивчення дисципліни “Інвестиційне кредитування” студент має отримати глибокі знання з теорії та практики кредитування інвестиційних проектів за умов ринкової економіки та навички самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних рішень при кредитуванні банками або іншими кредиторами інвестиційних проектів підприємств в умовах невизначеності.
   Для досягнення згаданих цілей важливе значення має самостійна творча робота студента, на що і спрямований навчально-методичний посібник. Цьому сприятиме структура посібника: методичні вказівки до кожної теми; визначення ключових понять (категорій); навчальні задачі, тести для самоперевірки студентами знань; перелік програмних питань, які необхідно вивчити студенту; рекомендована література (законодавчі і нормативні документи, спеціальна література) з конкретизацією обсягів інформації для вивчення, для чого у квадратних дужках подано посилання із зазначенням номера джерела і конкретної сторінки; критерії оцінювання знань студентів з дисципліни під час підсумкового контролю.
   У підготовці посібника брали участь професор кафедри банківських інвестицій КНЕУ, доктор економічних наук А.А. Пересада та доцент кафедри банківських інвестицій КНЕУ, кандидат економічних наук Т.В. Майорова.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Інвестиційне кредитування (Пересада А.А., Майорова Т.В.)

 
Наступна >