Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економіка підприємства arrow Планування діяльності підприємства (М.А. Бєлов та ін.)  
23.11.2016
Планування діяльності підприємства (М.А. Бєлов та ін.)

   Автори: М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк, В. Ф. Оберемчук, О. П. Степанов, Є. О. Тільний, Л. С. Топчій.

   Навчально-методичний посібник підготовлений згідно з навчальною програмою дисципліни “Планування діяльності підприємства”. Сутність і зміст основних положень розкрито у теоретичному і практичному аспектах. Комплекс навчально-методичного забезпечення охоплює навчальну програму, методичні поради до вивчення кожної теми, а саме: плани семінарських і практичних занять, літературу, термінологічний словник, теми рефератів, питання для дискусій, запитання для самоперевірки знань, практичні завдання з прикладами виконання типових завдань і задачами для самостійного розв’язання. У посібнику подані також критерії оцінювання знань студентів при підсумковому контролі.
   Посібник призначений для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю “Економіка підприємства”, а також “Менеджмент промислових підприємств”. Він стане в нагоді працівникам підприємств, які займаються плануванням діяльності на підприємствах.

ЗМІСТ

Вступ 3
1. Навчальна програма 5
2. Тематичний план навчальної дисципліни “Планування діяльності підприємства” і час на її вивчення 16
3. Навчально-методичне забезпечення кожної теми дисципліни 17

Розділ І. Системна характеристика планування 17
Тема 1. Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві 17
Тема 2. Система планів підприємства 27

Розділ ІІ. Планування виробництва і збуту продукції 38
Тема 3. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції 38
Тема 4. Виробництво продукції 50
Тема 5. Оперативно-календарне планування 60

Розділ ІІІ. Планування ресурсного забезпечення операційної діяльності 83
Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 83
Тема 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю 96
Тема 8. Персонал і оплата праці 114
Тема 9. Виробнича інфраструктура 134

Розділ ІV. Планування витрат і фінансів 166
Тема 10. Витрати виробництва 166
Тема 11. Фінансове планування на підприємстві 179

Розділ V. Планування розвитку підприємства 199
Тема 12. Оновлення продукції 199
Тема 13. Організаційно-технічний розвиток 225
Тема 14. Бізнес-планування 238

Критерії оцінювання знань студентів 250

Присвячується 95-річчю
Київського національного
економічного університету

ВСТУП

   Дисципліна “Планування діяльності підприємства” належить до дисциплін, які забезпечують професійну підготовку бакалаврів за спеціальністю “економіка підприємства”.
   Мета вивчення дисципліни полягає у тому, щоб надати студентам теоретичні знання та практичні навички з питань планування на підприємствах в умовах функціонування ринкових відносин.
   Основними завданнями дисципліни є:
   - ознайомити студентів із предметом, змістом і методами дослідження науки “планологія”;
   - навчити студентів методикам і навичкам планово-економічних розрахунків при плануванні виробництва і збуту продукції, ресурсного забезпечення виробництва, зведених показників-витрат і фінансів;
   - показати методи обґрунтування проектів оновлення продукції, організаційно-технічного розвитку підприємства.
   Складовою посібника є типова програма дисципліни, комплекс навчально-методичного забезпечення з кожної теми, а також критерії оцінки знань студентів.
   Основні рекомендації щодо вивчення дисципліни та набуття навичок виконання економічних розрахунків викладено в розділі навчально-методичного забезпечення. У ньому з кожної теми викладено методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, теми семінарських і практичних занять, список літератури, термінологічний словник основних понять.
   Із метою набуття навичок аналітичної і дослідної роботи наведені теми рефератів, запитання для дискусій, посилання на літературні джерела.
   Для формування у студентів досвіду економічних розрахунків подані практичні завдання з прикладами розв’язання типових задач.
   Рівень засвоєння теоретичного матеріалу допоможе визначити запитання для самоперевірки знань.
   Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни розрахований на студентів спеціальності “економіка підприємства”. Він стане в нагоді спеціалістам підприємств, які займаються плануванням виробничо-господарської діяльності підприємства і його структурних підрозділів.
   Посібник підготовлений творчим колективом у складі:
   В. Є. Москалюк (керівник авторського колективу — вступ, тема 8), М. А. Бєлов (теми 6, 9, 10), Н. М. Євдокимова (теми 1, 2, 14), В. Ф. Оберемчук (тема 12), О. П. Степанов і Є. О. Тільний (тема 13), Л. С. Топчій (теми 3, 4, 5, 7, 11).

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Планування діяльності підприємства (М.А. Бєлов та ін.)

 
< Попередня   Наступна >