Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економіка підприємства arrow Планування діяльності підприємства (М.А. Бєлов та ін.)  
23.06.2017
Гуманітарні
Екологія
Етика
Історія
Мовознавство
Педагогіка
Політологія
Право
Психологія
Економічні
Аудит
Банківська справа
Бізнес-планування
Бухгалтерський облік
Галузева економіка
Демографія
Дискретний аналіз
Державне регулювання
Економетрика
Економіка підприємства
Економіка праці
Економічний аналіз
Інвестиції
Інновації в економіці
Інформаційні системи
Історія економіки
Кредитування
Макроекономіка
Маркетинг
Менеджмент
Мікроекономіка
Організація виробництва
Політична економія
Світова економіка
Статистика
Стратегія
Страхування
Управлінський облік
Фінанси
Цінні папери
Економіка (різне)
Интернет реклама
Планування діяльності підприємства (М.А. Бєлов та ін.)

   Автори: М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк, В. Ф. Оберемчук, О. П. Степанов, Є. О. Тільний, Л. С. Топчій.

   Навчально-методичний посібник підготовлений згідно з навчальною програмою дисципліни “Планування діяльності підприємства”. Сутність і зміст основних положень розкрито у теоретичному і практичному аспектах. Комплекс навчально-методичного забезпечення охоплює навчальну програму, методичні поради до вивчення кожної теми, а саме: плани семінарських і практичних занять, літературу, термінологічний словник, теми рефератів, питання для дискусій, запитання для самоперевірки знань, практичні завдання з прикладами виконання типових завдань і задачами для самостійного розв’язання. У посібнику подані також критерії оцінювання знань студентів при підсумковому контролі.
   Посібник призначений для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю “Економіка підприємства”, а також “Менеджмент промислових підприємств”. Він стане в нагоді працівникам підприємств, які займаються плануванням діяльності на підприємствах.

ЗМІСТ

Вступ 3
1. Навчальна програма 5
2. Тематичний план навчальної дисципліни “Планування діяльності підприємства” і час на її вивчення 16
3. Навчально-методичне забезпечення кожної теми дисципліни 17

Розділ І. Системна характеристика планування 17
Тема 1. Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві 17
Тема 2. Система планів підприємства 27

Розділ ІІ. Планування виробництва і збуту продукції 38
Тема 3. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції 38
Тема 4. Виробництво продукції 50
Тема 5. Оперативно-календарне планування 60

Розділ ІІІ. Планування ресурсного забезпечення операційної діяльності 83
Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 83
Тема 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю 96
Тема 8. Персонал і оплата праці 114
Тема 9. Виробнича інфраструктура 134

Розділ ІV. Планування витрат і фінансів 166
Тема 10. Витрати виробництва 166
Тема 11. Фінансове планування на підприємстві 179

Розділ V. Планування розвитку підприємства 199
Тема 12. Оновлення продукції 199
Тема 13. Організаційно-технічний розвиток 225
Тема 14. Бізнес-планування 238

Критерії оцінювання знань студентів 250

Присвячується 95-річчю
Київського національного
економічного університету

ВСТУП

   Дисципліна “Планування діяльності підприємства” належить до дисциплін, які забезпечують професійну підготовку бакалаврів за спеціальністю “економіка підприємства”.
   Мета вивчення дисципліни полягає у тому, щоб надати студентам теоретичні знання та практичні навички з питань планування на підприємствах в умовах функціонування ринкових відносин.
   Основними завданнями дисципліни є:
   - ознайомити студентів із предметом, змістом і методами дослідження науки “планологія”;
   - навчити студентів методикам і навичкам планово-економічних розрахунків при плануванні виробництва і збуту продукції, ресурсного забезпечення виробництва, зведених показників-витрат і фінансів;
   - показати методи обґрунтування проектів оновлення продукції, організаційно-технічного розвитку підприємства.
   Складовою посібника є типова програма дисципліни, комплекс навчально-методичного забезпечення з кожної теми, а також критерії оцінки знань студентів.
   Основні рекомендації щодо вивчення дисципліни та набуття навичок виконання економічних розрахунків викладено в розділі навчально-методичного забезпечення. У ньому з кожної теми викладено методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, теми семінарських і практичних занять, список літератури, термінологічний словник основних понять.
   Із метою набуття навичок аналітичної і дослідної роботи наведені теми рефератів, запитання для дискусій, посилання на літературні джерела.
   Для формування у студентів досвіду економічних розрахунків подані практичні завдання з прикладами розв’язання типових задач.
   Рівень засвоєння теоретичного матеріалу допоможе визначити запитання для самоперевірки знань.
   Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни розрахований на студентів спеціальності “економіка підприємства”. Він стане в нагоді спеціалістам підприємств, які займаються плануванням виробничо-господарської діяльності підприємства і його структурних підрозділів.
   Посібник підготовлений творчим колективом у складі:
   В. Є. Москалюк (керівник авторського колективу — вступ, тема 8), М. А. Бєлов (теми 6, 9, 10), Н. М. Євдокимова (теми 1, 2, 14), В. Ф. Оберемчук (тема 12), О. П. Степанов і Є. О. Тільний (тема 13), Л. С. Топчій (теми 3, 4, 5, 7, 11).

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Планування діяльності підприємства (М.А. Бєлов та ін.)

 
< Попередня   Наступна >

Интернет реклама
Реклама


Баннер


Баннер