Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економіка (різне) arrow Оцінка бізнесу  
22.12.2016
Оцінка бізнесу

 ЗМІСТ

Розділ 1 Основні поняття про бізнес, як об’єкт оцінки 

Глава 1. Поняття і цілі оцінки бізнесу 
1.1 Основні поняття оцінки бізнесу; 
1.2 Особливості бізнесу як об'єкту оцінки; 
1.3 Необхідність і цілі оцінки бізнесу; 
1.4 Види вартості, які визначаються при оцінці; 
1.5 Фактори, що впливають на величину вартості бізнесу; 
1.6 Підходи і методи, які використовуються  для оцінки бізнесу; 
1.7 Висновки; 
1.9 Тести. 

Розділ 2. Теорія вартості грошей у часі 

Глава 2. Вартість грошових потоків у часі
 
2.1. Сутність  вартості грошей у часі; 
2.2 Складний відсоток 
2.3 Поточна вартість одиниці; 
2.4 Поточна вартість одиничного аннуітету; 
2.5 Внесок на амортизацію грошової одиниці; 
2.6 Майбутня вартість аннуітету; 
2.7 Фактор фактору фонду відшкодування; 
2.8 Висновки; 
2.9 Задачі. 

Розділ 3  Доходний підхід 

Глава 3. Доходний підхід до оцінки бізнесу
 
3.1.1 Методика оцінки 
3.1.2 Метод дисконтованих грошових потоків 
3.1.3 Вибір моделі грошового потоку 
3.1.4 Визначення тривалості прогнозного періоду 
3.1.5 Аналіз і прогнозування витрат 
3.1.6 Ретроспективний аналіз і прогноз валовий виручки від реалізації 
3.1.7 Визначення  ставки дисконту 
3.1.8 Розрахунок величини вартості в постпрогнозний період 
3.1.9 Внесення підсумкових поправок 
3.2.1 Метод капіталізації доходу 
3.2.2 Економічний зміст методу 
3.2.3 Основні етапи застосування методу 
3.2.4 Аналіз фінансової звітності 
3.2.5 Вибір величини доходу, який буде капіталізована 
3.2.6 Розрахунок ставки капіталізації 
3.2.7 Висновки 
3.2.8 Контрольні запитання 
3.2.9 Задачі 

Розділ 4 Порівняльний підхід 

Глава 4 . Порівняльний (ринковий) підхід до оцінки бізнесу
 
4.1 Методика оцінки 
4.2 Основні принципи відбору підприємств-аналогів 
4.3 Характеристика цінових мультиплікаторів 
4.4 Формування підсумкової величини вартості 
4.5 Висновки 
4.6 Контрольні запитання 
4.7 Задачі 

Розділ 5 Витратний підхід 

Глава 5. Витратний підхід до оцінки бізнесу 
5.1 Методика оцінки 
5.2 Метод вартості чистих активів. 
5.2.1 Визначення ринкової вартості нерухомого майна підприємства; 
5.2.2 Застосування затратного підходу для визначення ринкової вартості нерухомого майна підприємства; 
5.2.3 Застосування доходного підходу для визначення ринкової вартості нерухомого майна підприємства; 
5.2.4 Застосування  порівняльного (ринкового)  підходу для оцінки нерухомості; 
5.3 Оцінка ринкової вартості  машин та обладнання 
5.3.1 Затратний підхід к оцінці машин та обладнання 
5.3.2 Порівняльний підхід (ринковий) к оцінці вартості  машин та обладнання 
5.3.3 Доходний підхід к оцінці вартості машин та обладнання 
5.4 Оцінка нематеріальних активів 
5.4.1 Доходний підхід 
5.4.2 Порівняльний підхід. 
5.4.3 Затратний підхід. 
5.5 Оцінка фінансових вкладень 
5.5.1 Оцінка вартості облігацій 
5.5.2 Оцінка вартості звичайних акцій підприємства 
5.5.3 Оцінка вартості привілейованих  акцій підприємства 
5.6 Оцінка  дебіторської заборгованості 
5.7 Оцінка кредиторської заборгованості 
5.8 Оцінка виробничих запасів 
5.9 Оцінка витрат  майбутніх періодів 
5.10 Метод ліквідаційної вартості 
5.11 Задачі

Від авторів

   Становлення цивілізованих ринкових відносин в Україні обумовлює необхідність більш якісної і різносторонньої підготовки фахівців економічного профілю. В світлі цього, впровадження в учбову програму підготовки спеціалістів економічного профілю курсу „Оцінка бізнесу” продиктовано часом і об'єктивно необхідно для підвищення професійного рівня майбутніх кадрів.
   Хочеться відзначити, що питання оцінки бізнесу завжди були об'єктом пильної уваги економістів всього світу. На сьогоднішній день світова методична база з оцінки бізнесу сформована. Проте через специфічні особливості перехідного етапу розвитку економіки в Україні, деякі точки зору західних економістів відносно оцінки бізнесу, вимагають інтерпретації і правильного застосування в наших умовах. В своїй роботі ми намагались нормалізувати світовий оціночний досвід відносно оцінки бізнесу в умовах України.
   З подальшою інтеграцією України в світову економічну та політичну спільноту вимоги до якості та неупередженості оцінки дедалі зростатимуть. Це об’єктивний процес, який і буде головний індикатором розвитку оціночної діяльності в нашій державі.
   Особливу увагу в посібнику приділено практичним завданням, а також самостійній роботі, метою яких є закріплення пройденого матеріалу і формування комплексного бачення дисципліни.
   Запропонований навчальний посібник, на наш погляд, висвітлює фундаментальні основи оцінки бізнесу (підприємств) і спрямований на формування у читачів теоретичних, методичних та практичних підходів до його оцінки.
   Не претендуючи на всебічність висвітлення проблематики оцінки бізнесу ми намагались зробити посібник корисним для студентів, аспірантів, викладачів економічних вузів, а також для широкого кола осіб, які цікавляться цією тематикою.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Оцінка бізнесу

 
< Попередня   Наступна >