Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Інформаційні системи arrow Банківські інформаційні системи (Єрьоміна Н.В.)  
03.12.2016
Банківські інформаційні системи (Єрьоміна Н.В.)

   У посібнику розкриваються питання, що стосуються застосування інформаційних систем обробки та передачі інформації в банківських установах. Автор прагнув не лише показати особливості та специфіку основних банківських задач, а й допомогти майбутнім спеціалістам адаптуватись до роботи в умовах нових інформаційних технологій.
   Для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, що спеціалізуються за фахом інформаційні системи, економічна кібернетика, фінанси та кредит. Ця книжка буде корисною як практичний посібник для фахівців, що працюють у фінансово-кредитних установах.

ЗМІСТ

Передмова  3

Розділ 1. Основні напрями розвитку банківських технологій 5
1.1. Основні напрями автоматизації банківської діяльності  5
1.2. Автоматизація банківської діяльності в Україні  6
1.3. Покоління автоматизованих банківських систем  9
1.4. Вимоги до автоматизованих банківських систем  13

Розділ 2. Структура АБС та програмно-технічна платформа АБС  16
2.1. Структура автоматизованої банківської системи  16
2.2. Функціональна структура АБС  17
2.3. Модульний підхід до структуризації АБС  24
2.4. Програмно-технічна платформа АБС  24

Розділ 3. Характеристика підсистеми «Операційний день банку»  29
3.1. Характеристика документів  29
3.2. Функції ОДБ  30
3.3. База даних ОДБ  40

Розділ 4. Автоматизація управління кредитними ресурсами  50
4.1. Характеристика та класифікація кредитів  50
4.2. Характеристика підсистеми «Управління кредитними ресурсами банку»  53
4.3. Автоматизація визначення оцінки кредитоспроможності позичальника і визначення ступеня ризику його кредитування 55
4.4. Автоматизація визначення параметрів  кредиту та формування кредитного договору  64
4.5. Автоматизація обліку та контролю погашення кредитної заборгованості  66
4.6. Автоматизація аналізу кредитного портфеля, визначення розміру резервування та формування звітності по кредитуванню  69
4.7. База даних підсистеми «Кредити»  74

Розділ 5. Автоматизація операцій з цінними паперами  78
5.1. Види цінних паперів  78
5.2. Фондовий ринок та його характеристика  79
5.3. Банківські операції з цінними паперами  80
5.4. Автоматизація операцій з ОВДП  82

Розділ 6. Електронні банківські послуги з використанням пластикових карток  94
6.1. Загальна характеристика розрахунків з використанням карток  94
6.2. Види послуг, які можна отримати за  допомогою пластикових карток  96
6.3. Основні типи пластикових карток  97
6.4. Учасники системи карткових розрахунків та їх взаємодія  104
6.5. Смарт-картки та їх характеристика  107
6.6. Стан впровадження платіжних карткових систем в Україні  111

Розділ 7. Автоматизація формування звітності комерційного банку  115
7.1. Загальна характеристика звітності  115
7.2. Структура плану рахунків комерційного банку  116
7.3. Особливості ведення та автоматизації аналітичного обліку  118
7.4. Порядок формування економічних показників звітності  124
7.5. Структура файлів звітності  128
7.6. Інформаційна модель формування файлів звітності 01 та 02 131

Розділ 8. Система електронних міжбанківських платежів (СЕП)  138
8.1. Види організації платіжних систем  138
8.2. Організація розрахунків в системі електронних платежів України  140
8.3. Моделі функціонування СЕП  143

Розділ 9. Технологія міжбанківських платежів у комерційному банку 155
9.1. Файли інтерфейсу між ОДБ та АРМ-3  155
9.2. Технологія міжбанківських платежів у комерційному банку  158
9.3. Інформаційне забезпечення СЕП  161

Розділ 10. Електронні системи обміну банківськими повідомленнями 170
10.1. Електронна пошта НБУ — основа взаємодії між  банківськими установами  170
10.2. Система «Клієнт-банк»  177
10.3. Міжнародна міжбанківська телекомунікаційна система (SWIFT)  187
10.4. Міжнародні телекомунікаційні служби фінансової інформації 195

Розділ 11. Гарантування безпеки електронних документів і електронних платежів 205
11.1. Загрози безпеки АБС  205
11.2. Основні засоби захисту  207
11.3. Основні задачі та вимоги до захисту банківської інформації в СЕП  210

Література  216

ПЕРЕДМОВА

   Сучасний період становлення ринкової економіки характеризується переходом до нової економічної моделі, головне місце в якій займають інформаційні технології, засновані на комунікаційних засобах та засобах обробки і збереження інформації.
   Велика роль у процесах глобальної інформатизації суспільства належить банківським установам. Банки повинні використовувати у своїй діяльності найновітніші інформаційні технології і на цій основі розширювати сферу банківських послуг, а також підвищувати їх якість. У комп’ютеризації банки бачать інструмент, який дасть змогу вирішити стратегічні задачі розвитку банківського бізнесу.
   Використання автоматизованих банківських систем (АБС) дозволяє банкам скоротити витрати на обслуговування клієнтів, контролювати виконання банківських операцій у реальному масштабі часу, що значною мірою сприяє підвищенню якості прийняття оперативних, тактичних, а іноді і стратегічних фінансових рішень.
   Перші автоматизовані банківські системи в Україні з’явились на початку 90-х років, коли було створено перші комерційні банки. Незважаючи на невеликий відрізок часу, АБС дуже стрімко розвиваються і налічують на сьогоднішній день уже шість поколінь.
   Стрімкий розвиток інформаційних банківських технологій потребує відповідних спеціалістів, здатних розробляти і впроваджувати сучасні інформаційні системи. На ринку спеціалістів щороку зростає потреба в розробниках інформаційних банківських систем, які були б добре обізнаними в предметній області, розумілись на принципах її функціонування, могли б сформулювати адекватні бізнес-правила.
   Мета навчального посібника “Банківські інформаційні системи” — надати допомогу в оволодінні знаннями у сфері розробки та функціонування автоматизованих банківських систем. Тут розглядаються вимоги до автоматизованих банківських систем, проводиться аналіз їх поколінь, висвітлюються проблеми, пов’язані з вибором технологічної платформи та перспективами розвитку інформаційних технологій у банках України.
   На рівні комерційних банків подані структура і функції автоматизованої банківської системи, висвітлюються забезпечуючі та функціональні підсистеми АБС, подається їхня характеристика. Поряд з цим розкриваються технологія та методика комп’ютерної обробки основних функціональних банківських задач, розглядаються питання автоматизації звітності комерційних банків, забезпечення безпеки банківських інформаційних систем, використання пластикових карток як платіжного засобу.
   Крім автоматизації внутрібанківських операцій, у посібнику розглядаються питання автоматизації міжбанківських операцій. У цьому контексті розглянуті система електронних платежів (СЕП) України, її призначення, принципи функціонування та перспективи розвитку. Розкриваються архітектура, характеристика програмно-апаратних комплексів, технологія функціонування та інформаційне забезпечення СЕП. Проводиться аналіз основних моделей обслуговування кореспондентського рахунку у СЕП, дається характеристика електронної пошти як основи взаємодії між банками у СЕП.
   Окремо розглядаються електронні системи обміну банківськими повідомленнями, зокрема такі, як система “Клієнт-банк” та ряд міжнародних систем передачі фінансової і банківської інформації.
   Кожний розділ посібника завершується контрольними питаннями, які дадуть змогу студентам перевірити ступінь опанування матеріалу та краще зорієнтуватись в основних ключових моментах даної теми.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Банківські інформаційні системи (Єрьоміна Н.В.)

 
Наступна >