Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Інформаційні системи arrow Інформаційні системи і технології в аграрному менеджменті (Тесленко Г.С.)  
06.11.2016
Інформаційні системи і технології в аграрному менеджменті (Тесленко Г.С.)

   У посібнику дається типова програма дисципліни, методичні поради щодо самостійного вивчення всіх програмних тем, основні питання до практичних і лабораторних занять, тестові питання для контролю знань на ПЕОМ, навчальні завдання, методика контролю та оцінювання знань студентів, методичні вказівки для написання контрольних робіт та інші навчально-методичні матеріали.
   Виконання практичних і лабораторних робіт передбачається на сучасних ПЕОМ, багатьох з використанням Internet та існуючих програмних продуктів для розв’язування задач аграрного менеджменту. Проведення навчального процесу орієнтується на використання сучасних автоматизованих навчаюче-контролюючих систем, комп’ютерне оцінювання знань і навиків, рейтингову оцінку.
   Для студентів-бакалаврів спеціальності “Аграрний менеджмент”.

ЗМІСТ

Вступ 3
1. Типова програма 4
2. Блок навчально-методичного забезпечення 7
3. Контроль та оцінювання знань студентів 160
4. Методичні вказівки до написання контрольних робіт 170
Література 174
Додаток 176

ВСТУП

   МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
  
Мета дисципліни — допомогти студентам оволодіти знаннями з побудови і функціонування інформаційних комп’ютерних систем в економіці та використання сучасних комп’ютерних технологій розв’язання задач в аграрному менеджменті.
 
  ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ  В НАВЧАЛЬНОМУ ПЛАНІ
   Вивчення дисципліни дасть студентові:
   - знання різновидів комп’ютерних інформаційних систем і особливостей їхнього використання в сільському господарстві, специфіки інформаційної бази і технології вирішення основних задач аграрного менеджменту;
   - уміння з допомогою ЕОМ формувати інформаційну базу для вирішення окремих задач аграрного менеджменту, вміння розробляти постановки економічних задач, розв’язувати ці задачі та користуватися одержаними даними в роботі.
   Дана дисципліна тісно пов’язана з дисципліною “ЕОМ і програмування” та низкою дисциплін економічного циклу. Вона є базою для дисциплін “Комп’ютерні засоби підтримки управлінських рішень”, “Електронна комерція” і профілюючих дисциплін зі спеціальності.
   У посібнику даються методичні поради освоєння теоретичного матеріалу з усіх тем курсу, питання для вивчення тем і контролю знань, практичні та лабораторні завдання, критерії оцінювання знань, вимоги для написання контрольних робіт. Для комп’ютерної перевірки знань і умінь пропонується використовувати автоматизовані навчаючі та контролюючі системи типу АДОНІС, які, на відміну від більшості використовуваних, дозволяють не тільки вибирати правильну відповідь із переліку запропонованих, а й прямо вводити з клавіатури текстову відповідь.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Інформаційні системи і технології в аграрному менеджменті (Тесленко Г.С.)

 
< Попередня   Наступна >