Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Інформаційні системи arrow Інформаційні системи і технології в маркетингу (Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С.)  
06.11.2016
Інформаційні системи і технології в маркетингу (Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С.)

   У навчальному посібнику розглянуто характеристики інформаційних систем маркетингу, типових технологічних операцій оброблення маркетингової інформації, а також технологічні засоби, інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень. Наведено характеристику сучасних програмних засобів для маркетингових досліджень (БЕСТ-Маркетинг, SPSS, ДА-система), моделювання стану ринку (Marketing Expert), підтримки прийняття маркетингових рішень (Prime Decisions) та програм, що містять маркетингові модулі (Галактика, Project Expert, Парус).
   Описано інформаційну технологію розв’язання задач з дослідження ринку і попиту, маркетингових досліджень товарів, установлення цін, з управління рекламною діяльністю.
   Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за економічними спеціальностями “Маркетинг”, “Економічна кібернетика” та ін., а також для практичних працівників, які займаються впровадженням обчислювальної техніки в управління маркетингом.

ЗМІСТ

Передмова 3

Частина І. Інформація та інформаційні системи маркетингу 5

Розділ 1. Інформація в управлінні маркетинговою діяльністю та її характеристика 5
1.1. Роль і значення інформації в управлінні маркетинговою діяльністю на сучасному етапі 5
1.2. Характеристика та властивості маркетингової інформації 9
1.3. Класифікація маркетингової інформації 12 
1.4. Автоматизація інформаційних процесів і використання обчислювальної техніки в управлінні маркетингом 16

Розділ 2. Характеристика інформаційних систем маркетингу 20
2.1. Загальна характеристика та структура ІСМ 20
2.2. Функціональна частина ІСМ 24
2.3. Автоматизовані робочі місця як засіб автоматизації роботи маркетологів 28

Частина ІІ. Інформаційні технології у маркетингу 32

Розділ 1. Типові технологічні засоби пошуку, збирання і нагромадження маркетингової інформації 33
1.1. Засоби автоматизації маркетингової діяльності 34
1.2. Пошук інформації у базах даних 39
1.3. Сховища даних 57
1.4. Засоби комп’ютерної комунікації 60

Розділ 2. Технологічні засоби підтримки прийняття маркетингових рішень 75
2.1. Засоби графічного аналізу маркетингових даних 76
2.2. Аналіз списків 94
2.3. Засоби для роботи з даними OLAP 118

Розділ 3. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень 126
3.1. Типи інструментальних моделей 126
3.2. Технології параметричного аналізу методами «що—якщо» 132
3.3. Статистичні моделі прийняття маркетингових рішень з урахуванням фактора невизначеності 137
3.4. Вибірковий метод за визначення попиту 159
3.5. Реалізація оптимізаційних моделей 174

Розділ 4. Сучасні програмні продукти для управління маркетинговою діяльністю 183
4.1. Використання корпоративних інформаційних систем для розв’язання задач управління маркетингом 184
4.2. Використання спеціалізованих програмних продуктів для розв’язання задач управління маркетингом 191
4.3. Використання програм з маркетинговою складовою для розв’язання задач управління маркетингом 220

Частина ІІІ. Інформаційна технологія розв'язання маркетингових задач 226

Розділ 1. Організація маркетингових досліджень з використанням комп’ютерних технологій оброблення інформації 226
1.1. Загальні принципи розроблення концепції дослідження 226
1.2. Загальні принципи розроблення проекту дослідження 231
1.3. Загальні принципи проведення дослідження та аналізу впливу його результатів на діяльність фірми 237

Розділ 2. Інформаційна технологія розв’язання задач з дослідження ринку та попиту на товари 238
2.1. Автоматизація розрахунків з установлення місткості ринку 238
2.2. Автоматизація розрахунків з дослідження та оцінювання кон’юнктури товарного ринку 243
2.3. Автоматизація розрахунків з дослідження попиту на товари 250

Розділ 3. Інформаційна технологія розв’язання задач з маркетингових досліджень товарів 262
3.1. Загальна характеристика маркетингового дослідження товару 262
3.2. Характеристика функціональної підсистеми «Маркетингові дослідження товару» 267
3.3. Автоматизація розв’язання задач з аналізу конкурентоспроможності продукції (товарів, послуг) 271
3.4. Автоматизація розв’язання задач з оптимізації асортиментного плану випуску продукції 280 
3.5. Автоматизація розв’язання задач з аналізу стадії життєвого циклу товару 284 

Розділ 4. Інформаційна технологія розрахунків цін на товари 288
4.1. Загальна характеристика інформаційної системи з ціноутворення 288
4.2. Інформаційна технологія розрахунку цін на товари на основі витрат на виробництво 292
4.3. Інформаційна технологія розрахунку цін на експортно-імпортні товари 302

Розділ 5. Інформаційна технологія розв’язання задач з управління рекламною діяльністю 306
5.1. Загальна характеристика рекламної діяльності 306
5.2. Характеристика функціональної підсистеми « » 309
5.3. Автоматизація комплексу задач з дослідження сприйняття реклами та тестування рекламних засобів 312
5.4. Автоматизація розв’язання задач з контролю та аналізу рекламної діяльності 327

Додаток 1 335
Додаток 2 346

Література 348

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Інформаційні системи і технології в маркетингу (Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С.)

 
< Попередня   Наступна >