Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Інформаційні системи arrow Інформаційні системи і технології в менеджменті (Гордієнко І.В.)  
06.11.2016
Інформаційні системи і технології в менеджменті (Гордієнко І.В.)

   У навчально-методичному посібнику наведено типову програму дисципліни та комплекс матеріалів для її навчально-методичного забезпечення. Тематику дисципліни побудовано з урахуванням еволюції та сучасних тенденцій розвитку інформаційних систем менеджменту, існуючих організаційно-методичних підходів до їх створення і використання. Методичні поради до вивчення дисципліни містять роз’яснення сутності кожної теми та практичні рекомендації для кращого оволодіння матеріалом. До посібника включено плани практичних занять, навчальні завдання, завдання для перевірки знань, а також інструктивні матеріали для проведення лабораторних робіт з використанням програмного комплексу “Галактика” та системи стратегічного планування і фінансового аналізу Project Expert.
   Пропонується для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю “Менеджмент організацій”.

ЗМІСТ

Вступ 3

І. Типова програма 4

ІІ. Блок навчально-методичного забезпечення до тем дисципліни 9

Тема 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою 9
1.1. Методичні вказівки до вивчення теми 9
1.2. Практичне заняття 11
1.3. Термінологічний словник 12
1.4. Завдання для перевірки знань 12

Тема 2. Економічна інформація та засоби її формалізованого опису 12
2.1. Методичні вказівки до вивчення теми 12
2.2. Практичне заняття 15
2.3. Термінологічний словник 15
2.4. Навчальні завдання 15
2.5. Завдання для перевірки знань 17

Тема 3. Інформаційні технології та технологічні процеси оброблення економічної інформації 17
3.1. Методичні вказівки до вивчення теми 17
3.2. Практичне заняття 18
3.3. Термінологічний словник 19
3.4. Завдання для перевірки знань 19

Тема 4. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації 19
4.1. Методичні вказівки до вивчення теми 19
4.2. Практичне заняття 22
4.3. Термінологічний словник 23
4.4. Завдання для перевірки знань 24

Тема 5. Концептуально-технологічні та організаційно-методичні основи створення інформаційних систем менеджменту 24
5.1. Методичні вказівки до вивчення теми 24
5.2. Практичне заняття 30
5.3. Термінологічний словник 30
5.4. Завдання для перевірки знань 32

Тема 6. Еволюція інформаційних систем менеджменту 32
6.1. Методичні вказівки до вивчення теми 32
6.2. Практичне заняття 45
6.3. Термінологічний словник 45
6.4. Завдання для перевірки знань 46

Тема 7. Використання сучасних технологічних засобів оброблення інформації в ІСМ 46
7.1. Методичні вказівки до вивчення теми 46
7.2. Практичне заняття 62
7.3. Термінологічний словник 62
7.4. Завдання для перевірки знань 63

Тема 8. Інформаційна система виробничого менеджменту 63
8.1. Методичні вказівки до вивчення теми 63
8.2. Практичне заняття 68
8.3. Термінологічний словник 68
8.4. Завдання для перевірки знань 68
8.5. Завдання для самостійної роботи 70

Тема 9. Комерційні програмні системи автоматизації управління підприємством, організацією 78
9.1. Методичні вказівки до вивчення теми 78
9.2. Практичне заняття 110
9.3. Лабораторна робота № 1 (Розв’язання задач технічної підготовки виробництва та техніко-економічного планування на підприємстві з використанням програмного комплексу «Галактика») 111
9.4. Термінологічний словник 172
9.5. Завдання для перевірки знань 173

Тема 10. Інформаційні системи фінансового аналізу 173
10.1. Методичні вказівки до вивчення теми 173
10.2. Практичне заняття 183
10.3. Лабораторна робота № 2 (Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням системи Project Expert) 183
10.4. Термінологічний словник 191
10.5. Завдання для перевірки знань 200

Тема 11. Інформаційні системи для автоматизації бухгалтерських робіт 200
11.1. Методичні вказівки до вивчення теми 200
11.2. Практичне заняття 218
11.3. Термінологічний словник 218
11.4. Завдання для перевірки знань 219

ІІІ. Тематика контрольних робіт і методичні вказівки щодо їх виконання 220

IV. Методичні матеріали щодо поточного і підсумкового ко-нтролю знань студентів з дисципліни 225
1. Перелік питань, які охоплюють зміст робочої програми дисципліни та виносяться на іспити 225
2. Приклади типових завдань, які виносяться на іспит 228
3. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни 231
4. Зразок екзаменаційного білета 234

Література 235

Додатки 236

ВСТУП

   Дисципліна “Інформаційні системи і технології в менеджменті” призначена для підготовки бакалаврів, що навчаються за спеціальністю “Менеджмент організацій”.
   Мета вивчення дисципліни: засвоєння теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем і технологій, їх використання для управління економікою, вивчення теорії економічної інформації, структури та етапів побудови інформаційних систем у менеджменті; ознайомлення із сучасними інформаційними технологіями та їх використанням в інформаційних системах менеджменту.
   У результаті вивчення дисципліни студенти набувають необхідних знань і навичок із застосування інформаційних систем для автоматизації оброблення інформації у сфері менеджменту.
   Завдання вивчення дисципліни — навчитися: проводити дослідження в менеджменті на предмет виявлення передумов упровадження обчислювальної техніки та вибору інформаційних технологій; розробляти постановки та алгоритми автоматизованого розв’язання задач менеджменту; аналізувати різні інформаційні системи, програмні продукти, інформаційні засоби та технології на відповідність специфіці конкретного економічного об’єкта; впроваджувати нові чи модернізувати існуючі інформаційні системи, програмні продукти, інформаційні засоби та технології; розробляти компоненти інформаційних систем, програмних продуктів, інформаційних засобів і технологій, використовувати існуючі інформаційні системи для створення інформаційної бази та виконання конкретних функцій управлінської діяльності.
   Предметом дисципліни є операції оброблення економічної інформації в економіко-організаційних системах і системах виробничого менеджменту, а також технології та інструментальні засоби їх реалізації.
   Дисципліна є однією зі складових програми підготовки бакалаврів з менеджменту організацій. Її вивчення спирається на знання з таких базових дисциплін, як “Менеджмент”, “Інформатика та комп’ютерна техніка” та ін.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Інформаційні системи і технології в менеджменті (Гордієнко І.В.)

 
< Попередня   Наступна >