Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Інформаційні системи arrow Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах (Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А.)  
21.12.2016
Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах (Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А.)

   У другому виданні посібника розглянуто новітні технології, застосовувані нині у фінансово-кредитних установах. Розглянуто загальні основи, специфіку та особливі вимоги, що ставляться до побудови й функціонування інформаційних систем у фінансово-кредитних установах.
   Докладно описано інформаційні системи в банківських установах, зокрема щодо питання автоматизації внутрішньобанківських операцій та міжбанківських розрахунків, роботи системи міжбанківських електронних платежів НБУ, електронних грошей та національної системи масових електронних платежів. Наведено форми та структуру повідомлень, що ними обмінюються банки та СЕП.
   Розглянуто структуру інформаційних систем і технологію обробки інформації у фінансових, страхових та податкових установах.
   Призначений для студентів економічних спеціальностей, передусім тих, хто спеціалізується з банківської та фінансової діяльності, аспірантів і викладачів економічних вузів та технікумів.

ЗМІСТ

Передмова 3

Розділ 1. Фінансово-кредитна інформація як об’єкт автоматизованої обробки 5
1.1. Фінансово-кредитна інформація та її особливості 5
1.2. Структуризація та формалізоване задання економічної інформації 8
1.3. Класифікація та кодування економічної інформації 16
Контрольні запитання 22

Розділ 2. Головні засади побудови та використання інформаційних систем у фінансово-кредитних установах 25
2.1. Особливості АІС у фінансових і кредитних установах  25
2.2 Вплив специфіки діяльності банків на структуру їх АІС  29
2.3. Принципи створення і функціонування АІС у ФКУ 34
2.4. Загальна структура IC, функціональна та забезпечувальна частини. Компоненти системи 36
2.5. Організація робіт зі створення АІС 41
Контрольні запитання 50

Розділ 3. Електронні системи передавання банківської інформації   51
3.1. Електронна пошта НБУ як основа взаємодії між банківськими установами України 51
3.2. Міжнародна електронна система передавання банківських повідомлень (СВІФТ) 60
3.3. Банківські електронні системи передавання документів “Клієнт — банк” 67
Контрольні запитання 73

Розділ 4. Інформаційні системи комерційного банку 74
4.1. Структура та концепція функціонування банківської інформаційної системи 74
4.2. Автоматизація розрахункових і касових операцій 86
4.3. Автоматизація кредитних та депозитних операцій 99
4.4. Автоматизація обліку та регулювання валютних операцій 109
4.5. Інформаційна технологія підтримання банківських операцій на фондовому ринку 115
Контрольні запитання 120

Розділ 5. Автоматизація міжбанківських розрахунків 122
5.1. Види систем міжбанківських розрахунків 122
5.2. Призначення та структура системи міжбанківських електронних платежів Національного банку України 126
5.3. Проходження платежів у СЕП 132
5.4. Інформаційна взаємодія СЕП із банківською установою та регіональним управлінням 137
5.5. Основні напрямки розвитку системи міжбанківських електронних платежів 144
5.6. Моделі обслуговування комерційних банків у СЕП 146
Контрольні запитання 155

Розділ 6. Системи електронних грошей 157
6.1. Типи та призначення електронних грошей 157
6.2. Основні елементи та загальна структура системи електронних грошей 163
6.3. Смарт-картки та їх використання 166
6.4. Національна система масових електронних платежів України 169
Контрольні запитання 182

Розділ 7. Автоматизована система фінансових розрахунків 183
7.1. Призначення та особливості побудови системи 183
7.2. Структура АСФР і характеристика її підсистем 186
7.3. Технологія розв’язування задач АСФР у центральних і місцевих фінансових органах 197
Контрольні запитання 202

Розділ 8. Автоматизація розрахунків у податковій системі України 203
8.1. Характеристика податкової системи України з погляду обробки інформації 203
8.2. Загальна характеристика АІС “Податки” 209
8.3. Інформаційне забезпечення 214
8.4. Зовнішні інформаційні зв’язки 218
8.5. Напрямки вдосконалення інформатизації податкової системи України 221
Контрольні запитання 228

Розділ 9. Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні 229
9.1. Призначення і мета створення системи 229
9.2. Структура АІС “Страхування” 230
9.3. Склад і структура функціональної і забезпечувальної частин АІС “Страхування” 232
Контрольні запитання 235

Список літератури 236

ПЕРЕДМОВА

   Tехнологія роботи з інформацією, зокрема її обробки, у банківських і фінансових установах України останніми роками істотно змінилася: широке застосування комп’ютерної техніки та новітніх інформаційних технологій у банківській і фінансовій діяльності, у щоденній практиці фінансових і кредитних установ, як і будь-яких інших, стало реальністю. Проте впровадження втоматизованих інформаційних систем (АІС) у зазначених установах має принципові особливості.
   Відомо, що як вид вхідного матеріального потоку визначає характер виробничого підприємства (нафто- чи цукрозавод, виробництво безперервне, серійне і т. ін.), так і специфіка вхідних інформаційних потоків визначає специфіку інформаційних систем. Саме тому в цьому посібнику докладно розглядаються особливості фінансово-кредитної інформації, які багато в чому визначають загальну структуру й властивості автоматизованих інформаційних систем у фінансово-кредитних установах.
   Для фінансово-кредитних установ, і для банківських насамперед, важливою особливістю є те, що об’єкт управління (“основне виробництво”) пов’язаний з виробленням і переробкою інформації. Адже основу діяльності таких установ в цілому становить робота з інформацією, яка є і предметом, і продуктом їх праці. У них автоматизація “основного виробництва” також зводиться до автоматизації операцій обробки відповідних документів, тобто до обробки інформації.
   Першочерговість автоматизації операцій “основного виробництва” є специфічною вимогою при створенні АІС у фінансово-кредитних установах (ФКУ) і суттєво відрізняє ці АІС від автоматизованих систем управління (АІС) виробництвом. АІС у ФКУ не лише обробляють управлінську інформацію, а й автоматизують операції з основної діяльності.
   АІС в ФКУ відрізняються від інших АІС також тим, що використовувана в них інформація має бути надійно захищена, а самі системи — бути підвищено “живучими” й безвідказними в роботі. Досвід і методи обробки банківських і фінансових документів, застосовувані в АІС ФКУ, можуть поширюватися й на роботу з документами підвищеної конфіденційності у інших АІС.
   Пропоноване друге видання посібника певною мірою усуває ті неточності, яких не вдалося уникнути в першому його виданні, а також містить новий матеріал про Національну систему масових електронних платежів і доповнення, що стосуються загальних основ, специфіки й особливих вимог, які ставляться до побудови та функціонування інформаційних систем у фінансово-кредитних установах.
   Автори висловлюють глибоку подяку співробітникам Національного банку України, особливо департаменту інформатизації, а також окремих комерційних банків та інших фінансових і кредитних установ за надану можливість ознайомитися з робочими матеріалами й результатами експлуатації окремих програмних комплексів.
   Автори глибоко вдячні всім, хто висловив свої зауваження й побажання до матеріалів першого видання і сподіваються, що друге видання буде корисним його читачам.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах (Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А.)

 
< Попередня   Наступна >