Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Інформаційні системи arrow Моделювання та інформаційні системи в економіці  
22.12.2016
Моделювання та інформаційні системи в економіці

   У збірнику досліджено питання економіко-математичного моделювання інвестиційних процесів у різних галузях промисловості, використання інформаційних технологій в економіці тощо.
   Для робітників обчислювальних центрів та НДІ, викладачів, студентів, аспірантів, а також спеціалістів, які займаються дослідженням та впровадженням засобів обчислювальної техніки в різних галузях народного господарства.

ЗМІСТ

В. К. Галіцин, Ю. О. Кубрушко. Особливості моделювання інвестиційних процесів у електроенергетичній галузі промисловості 4
П. І. Верченко. Модель багатоцiльових рiшень в умовах ризику з урахуванням динамiки 15
Б. М. Бордюг. Сумісне використання концепцій структурного моделювання та багатовимірних баз даних як інструмент створення ефективної СППР 21
А. І. Семенченко. Емпіричні та економетричні моделі оцінки розвитку інформаційної сфери 29
О. О. Шишовська. Аналіз інвестиційних проектів підприємства на базі методів нечіткої математики 38
О. В. Колодінська. Моделювання та оптимізація дискретних еволюційних систем у випадковому середовищі 49
М. Т. Краснюк. Економіко-математичне моделювання функціонування нафтогазової компанії як цілісної складної специфічної системи 55
Ю. М. Пікуль, І. В. Шелевицький, В. М. Шутко. Економіко-математична модель грошового потоку на банківських рахунках 63
О. В. Редич. Оцінювання точок Лаффера на основі двопараметричного методу 71
Л. В. Бережна. Методичне, математичне та програмне забезпечення вирішення задач логістики 79
М. С. Курков. Прогнозування фінансових ринків за допомогою системи підтримки прийняття рішень на базі нейромереж 88
А. В. Скрипник, Г. О. Варваренко. Державне регулювання та управління ризиками 97
Н. В. Кудрицька. Визначення законів розподілу показників ризику на транспорті 109
Г. П. Галузинський. Технологія розробки експертних систем у табличному середовищі 118
Н. С. Пінчук, Н. С. Орленко. Використання сучасних інструментальних засобів обробки результатів анкетування у маркетингових дослідженнях 130
О. О. Кірільєвніна. Фінансові індикатори ефективності бізнес-процесів 137
Н. І. Вовчук. Проблеми оцінки складності програм для ЕОМ 145
Л. Ф. Єжова, С. Ф. Лазарєва, С. Д. Потапенко. Моделювання ефективності реклами ІТ-компаній 159

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати
Моделювання та інформаційні системи в економіці

 
< Попередня   Наступна >