Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Інформаційні системи arrow Основи інформаційних систем (Ситник В.Ф. та ін.)  
21.12.2016
Основи інформаційних систем (Ситник В.Ф. та ін.)

Автори:
Ситник Віктор Федорович
Писаревська Тамара Андріївна
Єрьоміна Ніна Василівна
Краєва Ольга Семенівна

   Розглянуто проблеми розвитку і застосування інформаційних систем (IС) обробки даних на об’єктах управління різного рівня, подано ретроспективний аналіз еволюції цих систем. В умовах сучасної інформаційної технології найбільш перспективним напрямком застосування обчислювальної техніки є створення і впровадження інформаційних систем нового покоління, які зорієнтовані на розподільну обробку даних на основі автоматизованих робочих місць планово-управлінського персоналу, обчислювальних мереж, експертних систем, систем підтримки прийняття рішень і т.ін. Викладено теоретичні засади й принципи створення IC, описано структуру таких систем і їх головні компоненти: інформаційне, технічне, програмне, організаційне, методичне забезпечення. Стисло описані основні види інформаційних систем: управлінські, експертні, системи підтримки прийняття рішень.
   Для студентів вузів усіх спеціальностей бакалаврського циклу, які вивчають дисципліну “Основи інформаційних систем”.

ВСТУП

   Запроваджувана в Україні глибока економічна реформа поставила перед суспільством ряд важливих завдань, одним з яких є пошук нових форм і методів управління виробництвом та реалізацією товарів. За цих умов особливого значення набуває комплексний, системний підхід до розв’язування тієї чи іншої господарської проблеми. При розробці комплексної системи управління виробничо-господарською діяльністю доцільно використовувати досвід організації управління, нагромаджений як у нашій країні, так і за її межами. У цьому плані особливий інтерес становлять нові інформаційні технології, що грунтуються на використанні обчислювальної техніки, розподільної (децентралізованої) обробки інформації та економіко-математичних методів.
Для створення систем розподільної обробки інформації широко застосовуються міні- та мікроЕОМ. Ці машини мають низьку вартість, малі габаритні розміри й підвищену надійність. Вони прості в обслуговуванні та експлуатації, завдяки чому можуть бути наближені до місць використання інформації. Організаційною передумовою розподільної її обробки є процес децентралізації управління народним господарством, упровадження нових форм власності та самостійності об’єктів господарювання. Централізація управління, висока вартість та недоступність засобів обчислювальної техніки зумовили інформаційну централізацію — концентрацію інформаційних ресурсів та організацію глобальної обробки даних. Такий підхід не забезпечує гнучкості управління, перешкоджає ефективному вирішенню економічних та адміністративних завдань в інтерактивному режимі. У разі роботи в такому режимі людина має змогу впливати на обчислювальний процес обробки даних з урахуванням реальної обстановки та викликати відповідну реакцію системи.
   Концепція розподільної обробки економічної інформації, що реалізована на базі сучасних персональних ЕОМ та локальних мереж ЕОМ, передбачає розвиток автоматизованих робочих місць (АРМ) планово-управлінського персоналу. Створені на базі персональних ЕОМ АРМ мають розвинену систему периферійного устаткування і налагодження інтерфейсу з локальними обчислювальними мережами та центральною ЕОМ. За допомогою АРМ фахівець має змогу автоматично обробляти тексти, надсилати та приймати повідомлення, які зберігаються в пам’яті ЕОМ, брати участь у теленарадах, створювати й особисті архіви документів на машинних носіях, а для вивчення поводження системи — виконувати імітаційне моделювання, та потрібні обчислення, дістаючи готові результати у вигляді таблиць або графіків.
   Бази даних АРМ призначені для зберігання текстової, числової та фактографічної інформації і грунтуються на типових базах даних ПЕОМ. Набори пакетів для математичних розрахунків і моделювання, експертні системи й бази знань використовуються на  АРМ, щоб підтримати розв’язання формалізованих і неформалізованих задач. Оскільки згадані набори є одним із нових видів програмних засобів нового призначення, вони найбільшою мірою забезпечують підвищення ефективності та якості управління.
   Експертна система акумулює професійні знання керівників і фахівців, використовуючи їх для формування бази знань, яка містить набір взаємопов’язаних правил. Перевага експертних систем — здатність збирати та упорядковувати дані, що відбивають найістотнішу інформацію з позицій розв’язування задач управління. Вони дають змогу провадити оперативний аналіз та видавати експертну оцінку ситуацій у даній предметній області. Для розв’язання управлінських задач у слабоструктурованих та неструктурованих ситуаціях використовуються системи підтримки прийняття рішень (СППР). Останні або є автономним технологічним засобом автоматизації управлінських процесів, або входять до складу АРМ.
   У пропонованому навчальному посібнику, підготовленому фахівцями кафедри інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету, подано теоретичні основи та принципи створення інформаційних систем (IС) в економіці. Описано, зокрема, структуру таких систем, склад та принципи розробки функціональної і забезпечуючої частин, розглянуто види IС і найважливіші сфери їх застосування.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Основи інформаційних систем (Ситник В.Ф. та ін.)

 
< Попередня   Наступна >