Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Інформаційні системи arrow Інформаційні системи в менеджменті (Гордієнко І.В.)  
28.11.2016
Інформаційні системи в менеджменті (Гордієнко І.В.)

   У посібнику наведено методичні вказівки до вивчення тем курсу, плани практичних занять, інструктивні матеріали для проведення лабораторних робіт із застосуванням комп’ютерної техніки, комплекс завдань для контролю засвоєння знань.
   Для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю “Менеджмент організацій”.

ЗМІСТ

Вступ 3
1. Типова програма 4
2. Блок навчально-методичного забезпечення дисципліни “Інформаційні системи в менеджменті” 6
2.1. Методичні поради до вивчення дисципліни 6
2.2. Плани практичних занять 28
Лабораторна робота № 1 31
Лабораторна робота № 2 39
Лабораторна робота № 3 76
2.3. Термінологічний словник 85
2.4. Навчальні завдання 86
2.5. Завдання для перевірки знань 94
3. Завдання для блочно-модульного контролю 99
4. Тематика контрольних робіт і методичні вказівки щодо їх виконання 104
5. Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни 107
Додатки 108
Список літератури 126

ВСТУП

   Дисципліна “Інформаційні системи в менеджменті” призначена для підготовки бакалаврів, що навчаються за спеціальністю “Менеджмент організацій”.
   Мета вивчення дисципліни — набуття студентами знань з побудови та функціонування інформаційних систем у менеджменті (ІСМ) на рівні підприємств та організацій України за умов переходу до ринкової економіки.
   У результаті вивчення дисципліни студенти набувають необхідних знань і навичок із застосування інформаційних систем для автоматизації обробки інформації і підтримки прийняття рішень у менеджменті.
   Завдання вивчення дисципліни полягають у набутті студентами знань з питань створення ІСМ, змісту їх компонентів і можливостей їх використання у різних галузях менеджерської діяльності; вміння розробляти постановку та алгоритм задач менеджменту, здійснювати постановку задачі та вибір комп’ютерної підтримки для неструктурованих задач менеджменту, застосовувати сучасні технологічні засоби при створенні інформаційної бази та виконанні конкретних функцій управлінської діяльності.
   Дисципліна є однією з дисциплін програми підготовки бакалаврів з менеджменту на підприємстві. Вивчення дисципліни спирається на знання з таких базових дисциплін, як “Менеджмент організацій”, “Основи інформаційних систем” та інші.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Інформаційні системи в менеджменті (Гордієнко І.В.)

 
< Попередня   Наступна >