Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Інформаційні системи arrow Основи створення інформаційних систем (Береза А.М.)  
23.11.2016
Основи створення інформаційних систем (Береза А.М.)

   Розглядаються основні теоретичні положення створення інформаційних систем (ІС), сучасні підходи до даної проблеми, наводиться склад і зміст технологічних операцій проектувания на різних рівнях ієрархії управління об’єктом, наявні засоби проектування, методи формалізації процесу проектування та методи управління проектуванням ІС. Викладаються основні принципи проектування інформаційного забезпечення, розробки класифікаторів техніко-економічної інформації, проектування вихідних і вхідних інформаційних повідомлень, проектування зв’язку користувач – ПЕОМ, упровадження, супроводження та модернiзацiї IС.
   Призначений для студентів бакалаврів спеціальності 6.050102 “Економічна кібернетика” для студентів всіх форм навчання.

ЗМІСТ

Передмова 3

Розділ 1. Основні поняття 4
1.1. Значення та напрямки розвитку інформаційних систем 4
1.2. Основні поняття дисципліни 5
1.3. Класифікація інформаційних систем

Розділ 2. Системотехнічні аспекти теорії створення інформаційних систем 6
2.1. Організаційно-економічна модель економічного об’єкта 6
2.2. Мета, задачі та принципи створення інформаційних систем 10
2.3. Системний підхід до створення інформаційної системи 12
2.4. Декомпозиція інформаційних систем 13
2.5. Надійність та ефективність інформаційних систем 15

Розділ 3. Процес створення інформаційної системи 17
3.1. Життєвий цикл інформаційної системи 17
3.2. Трудомісткість стадій створення інформаційної системи 19
3.3. Структура проектної документації 19
3.4. Учасники процесу створення інформаційної системи 20
3.5. Методи та засоби створення інформаційної системи 22
3.6. Технологія створення інформаційної системи 26

Розділ 4. Технологія підготовки загальних рішень щодо створення інформаційної системи 27
4.1. Склад і зміст робіт на стадії “Формування вимог до інформаційної системи” 27
4.2. Склад і зміст робіт на стадії “Розробка концепції інформаційної системи” 30
4.3. Склад і зміст робіт на стадії “Технічне завдання” 30
4.4. Передпроектна документація 32
4.5. Методи і засоби організації збирання та обробки матеріалів обстеження об’єкта 37
4.6. Методи і засоби аналізу матеріалів обстеження 40
4.7. Розробка пропозицій щодо вдосконалення інформаційної системи 47
4.8. Методика проведення обстеження інформаційної системи 48

Розділ 5. Технологія техноробочого проектування інформаційних систем 50
5.1. Склад і зміст робіт на стадії “Технічний проект” 50
5.2. Склад і зміст робіт на стадії “Робоча документація” 52
5.3. Склад проектної документації на стадіях “Технічний проект” і “Робоча документація” 53
5.4. Визначення структури інформаційної системи 55
5.5. Розподіл функцій обробки інформації між людиною і ЕОМ 58
5.6. Розробка постановки задач 59
5.7. Основні поняття автоматизованого робочого місця 62

Розділ 6. Основні принципи проектування інформаційного забезпечення 65
6.1. Поняття інформаційного забезпечення інформаційних систем 65
6.2. Організація інформаційної бази 68
6.3. Види інформаційних масивів 71
6.4. Методика проектування інформаційного забезпечення 73

Розділ 7. Розробка класифікаторів техніко-економічної інформації 74
7.1. Основні поняття класифікації інформації 74
7.2. Кодування інформації 77
7.3. Класифікатори техніко-економічної інформації 80
7.4. Методика створення класифікаторів 83

Розділ 8. Проектування вихідних і вхідних інформаційних повідомлень 84
8.1. Поняття системи документації 84
8.2. Класифікація форм і методів виведення інформації 85
8.3. Методика проектування форм вихідної інформації 87
8.4. Загальні вимоги до проектування форм первинних документів 89
8.5. Форми побудови зон первинних документів 91
8.6. Сполучення первинних і машинних документів 92
8.7. Методика проектування вхідних інформаційних повідомлень 92

Розділ 9. Проектування зв’язку користувач – ПЕОМ 94
9.1. Складові зв’язку користувач – ПЕОМ 94
9.2. Процеси введення – виведення 98
9.3. Діалог 100
9.4. Розміщення даних на екрані дисплея 105
9.5. Підтримка користувача 109

Розділ 10. Впровадження, супроводження та модернiзацiя IС 111
10.1. Організація і планування робіт з уведення в дiю системи 111
10.2. Дослідна експлуатація і введення в дію інформаційних систем 114
10.3. Супроводження і модернізація інформаційних систем 116

Розділ 11. Управління процесами проектування інформаційної системи 117
11.1. Рівні управління проектування інформаційної системи 117
11.2. Контур управління 118
11.3. Структура АРМ – організатора проектування ІС 121
11.4. Розробка текстових і табличних документів

Розділ 12. Типове проектування інформаційних систем 123
12.1. Загальна характеристика елементного підходу до створення інформаційної системи 123
12.2. Методи елементного проектування інформаційних систем 125
12.3. Суть компонентної технології створення інформаційних систем 126
12.4. Способи прив’язки пакета прикладних програм 127
12.5. Особливості методу об’єктного проектування 128
12.6. Характеристика АСУ “Сігма” 129

Розділ 13. Автоматизація проектування інформаційних систем 130
13.1. Задачі й принципи автоматизації проектування інформаційних систем 130
13.2. Характеристика САПР “МАРС” 131
13.3. Характеристика САПР “ПЛЮС” 132

Розділ 14. Особливості інших інформаційних технологій проектування інформаційних систем
14.1. Технологія проектування ІС на основі баз даних
14.2. Технологія проектування ІС на основі використання електронних таблиць
14.3. Технологія проектування SSАОМ
14.4. САSЕ — технології проектування ІС
14.5. Технологія проектування ІС з використанням засобів мультимедіа
14.6. Технологія проектування ІС на мережах ЕОМ
14.7. Об'єктно-орієнтоване проектування ІС
14.8. Системи управління документацією в ІС

Список літератури 134

ПЕРЕДМОВА

   Cучасні економічні інформаційні системи створюються для обробки великих обсягів інформації при жорстких обмеженнях на час видачі результатів. Вони мають складну формалізацію процедур прийняття рішень для більшості задач, високий ступінь інтеграції елементів, які входять до складу системи, велику кількість зв’язків між елементами, характеризуються гнучкістю і можливістю модифікації.
   Мета дисципліни “Основи створення інформаційних систем” – дати студентам основні теоретичні положення створення економічних інформаційних систем (далі інформаційні системи (ІС)), ознайомити із сучасними підходами до даної проблеми, зі складом і змістом технологічних операцій створення ІС на різних рівнях ієрархії, із засобами автоматизації проектних робіт, формалізації процесу проектування та методами управління проектуванням ІС.
   Тому предметом дисципліни є створення ІС з метою автоматизованого отримання всіх показників, які необхідні для прийняття рішення з керування економічним об’єктом. Вона має свої теоретичні основи та методологію і потребує попереднього вивчення циклу математичних, економічних, технічних та інших дисциплін.
   Процес створення ІС багато в чому ще не формалізовано. Вміння правильно створити систему чи окрему задачу, виявити і коректно сформулювати критерії і обмеження приходять з досвідом. Існуючі стандарти, керівні документи і методичні матеріали визначають організаційні питання і регламентують склад і зміст проектної документації, але не містять рекомендацій і вказівок, які розкривають суть процесу створення ІС.
   Це зумовило певні складнощі в ході підготовки цього навчального посібника, який написано з урахуванням окремих питань дисципліни, висвітлених у вітчизняній і зарубіжній літературі, а також досвіду автора щодо наукових основ створення ІС, практичних розробок ІС різного призначення і викладання відповідних лекцій у вищій школі.
   У розділах 1 – 3 розглянуто загальнотеоретичний підхід до створення ІС. У розділах 4 – 11 викладено технологію індивідуального створення ІС, у розділах 12 – 13 — технологію типового і автоматизованого проектування ІС.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Основи створення інформаційних систем (Береза А.М.)

 
< Попередня