Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Макроекономіка arrow Макроекономічна політика (Савченко А.Г.)  
Макроекономічна політика (Савченко А.Г.)

   Навчально-методичний посібник написаний згідно з навчальною програмою дисципліни “Макроекономічна політика”. Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, яке необхідне для самостійного вивчення даної дисципліни.
   Основними елементами посібника є навчальна програма, тематичний план, плани семінарських і практичних занять, методичні поради, термінологічний словник, завдання для самоконтролю знань студентів та порядок оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу.
   Призначений для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” спеціальності “Менеджмент організацій” за спеціалізацією “Менеджмент державних установ”.

ЗМІСТ

Вступ 3
1. Навчальна програма дисципліни 4
2. Тематичний план дисципліни 10
3. Семінарські та практичні заняття 11
4. Навчально-методичне забезпечення до кожної теми дисципліни 15
Тема 1. Основи теорії макроекономічної політики 15
Тема 2. Монетарний механізм макроекономічної політики 22
Тема 3. Фіскальний механізм макроекономічної політики 39
Тема 4. Інфляція та антиінфляційна політика 57
Тема 5. Зовнішній сектор економіки як об’єкт макроекономічної політики 76
Тема 6. Механізм макроекономічної політики у відкритій економіці 91
Тема 7. Основи фінансового програмування 107
5. Основні позначення 129
6. Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань з дисципліни 130
7. Список рекомендованої літератури 134

ВСТУП

   “Макроекономічна політика” належить до спеціальних дисциплін, які покликані забезпечити професійну підготовку бакалаврів за спеціальністю “Менеджмент організацій” за спеціаліза-
цією “Менеджмент державних установ”. Вона викладається в сьомому семестрі і є продовженням дисципліни “Макроекономіка”, яку студенти вивчали на другому курсі. На відміну від дисципліни “Макроекономіка”, котра дає уявлення про основи макроекономічної теорії, дисципліна “Макроекономічна політика” зорієнтована на вивчення питань, спрямованих на практичне застосування макроекономіки.
   Мета дисципліни полягає в тому, щоб розкрити систему макроекономічних механізмів та моделей, за допомогою яких розкривається роль держави щодо досягнення економічної стабілізації та забезпечення сталого економічного розвитку. Виходячи з цієї мети, завданнями дисципліни є вивчення студентами таких питань:
   - мета, цілі, засоби та умови застосування макроекономічної політики;
   - монетарний механізм макроекономічної політики;
   - фіскальний механізм макроекономічної політики;
   - інфляційний процес та механізм антиінфляційної політики;
   - модель IS—LM як аналітичний засіб внутрішньої макроекономічної політики;
   - зовнішній сектор економіки як об’єкт макроекономічної політики;
   - модель Манделла—Флемінга як аналітичний засіб макроекономічної політики в умовах відкритої економіки;
   - основи фінансового програмування як методу макроекономічної політики.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Макроекономічна політика (Савченко А.Г.)

 
< Попередня   Наступна >