Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Макроекономіка arrow Макроекономічне прогнозування (Равікович Є.І.)  
21.12.2016
Макроекономічне прогнозування (Равікович Є.І.)

   Навчально-методичний посібник написаний згідно з нормативною програмою дисципліни “Макроекономічне прогнозування”. Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, яке необхідне для самостійного вивчення дисципліни.
   Основними елементами посібника є навчальна програма, тематичний план, плани семінарських і практичних занять, методичні поради до вивчення кожної теми дисципліни, критерії оцінювання знань студентів, термінологічний словник, практичні та тестові завдання для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу, зразки виконання модульних лабораторних робіт, список літератури.
   Призначений для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” зі спеціалізації “Менеджмент державних установ”.

ЗМІСТ

Вступ 3
1. Навчальна програма 4
2. Тематичний план дисципліни 8
3. Плани практичних та семінарських занять 9
4. Навчально-методичне забезпечення до тем дисципліни 12
Тема 1. Методологічні основи макроекономічного прогнозування 12
Тема 2. Поняття та попередній аналіз рядів динаміки 17
Тема 3. Суб’єктивні (експертні) методи прогнозування 28
Тема 4. Прогнозування часових рядів 31
Тема 5. Економетричні методи прогнозування 38
Тема 6. Оцінка прогнозів 46
Тема 7. Прогнозування основних макроекономічних показників 55
Тема 8. Прогнозування комплексного економічного розвитку країни 66
5. Методичні вказівки до виконання модульних лабораторних робіт 75
5.1. Мета підготовки модульних робіт 75
5.2. Зразок виконання модульної лабораторної роботи № 1 75
5.3. Зразок виконання модульної лабораторної роботи № 2 96
6. Критерії оцінювання знань студентів 110
6.1. Поточний контроль знань студентів 110
6.2. Оцінювання результатів складання іспиту 111
6.3. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни 112
7. Література 113
8. Додатки 114

ВСТУП

   Макроекономічне прогнозування є тією дисципліною, яка покликана поглибити фахову підготовку бакалаврів з менеджменту державних установ. Мета її полягає в тому, щоб надати студентам теоретичних знань і практичних навичок з питань моделювання та прогнозування розвитку національної економіки. При цьому в центрі уваги перебувають методи і моделі аналізу тенденцій та причинно-наслідкових зв’язків в економіці, що є необхідною умовою прогнозування окремих макропоказників і комплексного економічного розвитку країни.
   Для досягнення цієї мети в процесі викладання дисципліни передбачається вирішення таких завдань:
   - формулювання ролі макроекономічного прогнозування в економіці, розкриття принципів і визначення функцій прогнозування;
   - розкриття основних методів макроекономічного прогнозування;
   - розгляд сучасних моделей прогнозування економічної динаміки;
   - висвітлення особливостей практичних аспектів макроекономічного прогнозування.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Макроекономічне прогнозування (Равікович Є.І.)

 
< Попередня