Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинговий менеджмент (Войчак А.В.)  
05.11.2016
Маркетинговий менеджмент (Войчак А.В.)

   Навчально-методичний посібник містить типову програму, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, задачі і завдання для самоконтролю, словник основних термінів, тематику курсових робіт.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які самостійно вивчають дисципліну “Маркетинговий менеджмент”.

ЗМІСТ

Вступ 3

І. Типова програма нормативної навчальної дисципліни “Маркетинговий менеджмент”

ІІ. Навчально-методичне забезпечення дисципліни 7
2.1. Методичні вказівки до вивчення тем дисципліни 7
Тема 1. Розуміння маркетингового менеджменту 7
Тема 2. Організація маркетингу на підприємстві 18
Тема 3. Сутність та система маркетингового планування 30
Тема 4. Маркетингове стратегічне планування 34
Тема 5. Тактичне й оперативне планування маркетингу 61
Тема 6. Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства 69

ІІІ. Плани практичних занять 77

Практичні завдання 79

Контрольні питання для тестування 85

Словник термінів 93

Тематика курсових робіт 97

Література 98

ВСТУП

   У системі підготовки фахівців з маркетингу одне з чільних місць посідає дисципліна “Маркетинговий менеджмент”. Логічно продовжуючи і поглиблюючи дисципліну “Маркетинг”, вона пропонує систему знань про управління процесами маркетингової діяльності підприємства, використання конкретного маркетингового інструментарію у вирішенні актуальних проблем розвитку з орієнтацією на потреби і запити споживачів цільових ринків.
   Відтак головною метою дисципліни “Маркетинговий менеджмент” є виклад принципів, завдань та функцій управління маркетинговою діяльністю підприємства, розгляд алгоритмів, стратегій та політик організації, планування, реалізації та контролювання цих процесів.
   Основними завданнями дисципліни є:
   - ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та процесами маркетингового менеджменту;
   - відпрацювання практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій;
   - виховання здатності до творчого пошуку напрямів та резервів удосконалення систем та процесів управління маркетинговою діяльністю підприємства.
   Дисципліна “Маркетинговий менеджмент” тісно пов’язана з такими дисциплінами, як “Маркетинг”, “Маркетингові дослідження”, “Маркетингова товарна політика”, “Промисловий маркетинг”, “Мікроекономіка” та ін.
   Посібник розраховано як для бакалаврського, так і магістерського рівня підготовки.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Маркетинговий менеджмент (Войчак А.В.)

 
< Попередня   Наступна >