Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетингова політика комунікацій (Лук’янець Т.І.)  
05.11.2016
Маркетингова політика комунікацій (Лук’янець Т.І.)

   Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни розроблено в Україні вперше. Він містить типову програму курсу, методичні вказівки щодо вивчення кожної з десяти тем курсу, питання для проведення заліків та проміжного контролю, глосарій, практичні (лабораторні) заняття на персональних комп’ютерах та список основної та додаткової літератури.
   Для студентів бакалаврського циклу всіх спеціальностей з маркетингу. Може бути використаний практиками, які працюють у галузі продажу товарів та послуг.

Зміст

Вступ 3

1. Типова програма дисципліни 5
Тематичний план 8

2. Блок навчально-методичного забезпечення 9
2.1. Методичні поради до вивчення тем 9
2.2. Семінарські та практичні заняття 179
2.3. Завдання для самостійного вивчення програмного матеріалу 181
2.4. Питання, що виносяться на залік 190
2.5. Глосарій 198
2.6. Перелік лабораторних занять з використанням нових методів і технологій навчання студентів 211
2.7. Навчальні завдання та методичні вказівки до їхнього виконання на персональних комп’ютерах 213

3. Критерії оцінювання знань 271

Список літератури 271

Вступ

   Перехід України до ринкових відносин потребує спеціалістів з маркетингу, обізнаних з питань рекламування товарів і послуг, стимулювання продажу цих товарів і послуг, створення іміджу підприємства та організаційних особливостей проведення персонального продажу товарів. Адже тільки такий підхід є запорукою успіху будь-якої підприємницької діяльності як на виробництві, так і у сфері обороту матеріальних засобів.
   У нашій країні ще немає достатнього досвіду з цих питань. Тому для розроблення програми курсу “Маркетингова політика комунікацій” було використано в основному зарубіжні літературні джерела та закордонний досвід у галузі товаропросування.
   Питання програми охоплюють особливості організації та планування маркетингових комунікацій, складання фінансових кошторисів, контролю за використанням коштів, вивчення систем, методів та алгоритмів прийняття рішень щодо маркетингових комунікацій на підприємствах будь-якої форми господарювання.
   Після вивчення курсу “Маркетингова політика комунікацій” студенти матимуть достатні знання з питань організації ефективного продажу продукції та послуг, щоб розробляти виробничі, організаційні та наукові рішення на рівні сучасних вимог.
   Типова програма курсу “Маркетингова політика комунікацій” передбачає також (поряд з традиційними формами проведення практичних та семінарських занять) виконання студентами лабораторних занять із застосуванням персональних комп’ютерів.
   Завдання дисципліни:
   - ознайомлення студентів з відповідними категоріями маркетингових комунікацій, методиками розроблення бюджету рекламних кампаній, алгоритмами розрахунків ефективності показу рекламного звернення цільовій аудиторії, відпрацювання практичних навичок їх використання в процесі товаропросування;
   - прищеплення бажання творчого пошуку вдосконалення товаропросування за сучасних ринкових умов в Україні.
   Предметом дисципліни є взаємовідносини рекламодавців з рекламними агентствами, засобами масової інформації та консалтинговими (науково-дослідними) фірмами, а також вивчення чинників, які впливають на товаропросування в Україні.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Маркетингова політика комунікацій (Лук’янець Т.І.)

 
< Попередня   Наступна >