Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг та підприємництво в перехідній економіці  
21.12.2016
Маркетинг та підприємництво в перехідній економіці

   Матеріали Першої міжвузівської наукової конференції студентів та аспірантів (І-й та ІІ-й етапи)

   У збірнику зібрано тези доповідей учасників першого та другого етапу конференції — студентів та аспірантів з багатьох вищих учбових закладів України, Росії та Польщі.
   Проведення конференції ініційовано головами Наукових студентських товариств вузів-організаторів.

ЗМІСТ

Перший етап

Бакакіна О. Особливості застосування маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності 4
Баранов Ю. Бизнес в Интернет. От разработки маркетинговой стратегии до ее реализации 6
Бережной Ю. Методика разработки стратегии конкуренто-способности фирмы на примере ОАО “Никопольский ферросплавный завод” 8
Бутенко О. Конкуренція на локальному ринку як шлях до міжнародного успіху 10
Валовий О. Роль маркетингу в розбудові індустрії міжнародного туризму 13
Варава Є. Організація моніторингу ринку сільськогосподарської продукції 15
Величко О. Маркетинговий аналіз машинно-технологічних послуг: методичний аспект 17
Гливенко С. Маркетинговое прогнозирование на основе нечетких чисел с использованием fuzzy-технологий 19
Городецька О. Комунікативна політика виробничого підприємства 22
Гусєв Ю. Міжнародний маркетинг у сучасних умовах 25
Дзюбенко О. Комплексний маркетинг на ринку продуктів бджільництва 27
Кавун О. Товарна політика в системі стратегічних цілей підприємства 29
Калашник А. Методика и организация маркетинговых исследований в банке 31
Калита О. Розвиток ринку комп’ютерів в Україні та фактори, що його визначають 33
Капарулин И. Особенности рынка программных продуктов в системе международного маркетинга 36
Капарулина М. Особенности и принципы функционирования MLM 38
Коваленко А. Аналіз стратегій конкурентів 40
Козубенко А., Собур А. О некоторых аспектах стратегического планирования 42
Корольова О. Дослідження ринку сиру в Кіровоградській області на прикладі ТОВ “Південна” 44
Крамарчук С. Методика розробки анкет для проведення маркетингових досліджень 46
Курило В. Маркетингові дослідження: методика та організація 48
Литвяк Є. Національний колорит та базові ідеї в рекламі 50
Лобко С. Особливості стратегічного розвитку макаронної галузі 52
Лункова Т. Розвиток прямого маркетингу в Україні 54
Майстренко Д., Ткачев Д. Контент-анализ в маркетинговых исследованиях 56
Марценовский В. Опыт проведения маркетинговых исследований на базе высшего учебного заведения 58
Нагорная A. Маркетинговое исследование рынка систем кондиционирования 61
Нікітченко О. Міжнародний маркетинг: суть, задачі і проблеми 63
Онопрієнко Н. Дослідження рівнів конкурентоспроможності на ринку пива України 65
Підус В. Зв’язки з громадськістю як важливий елемент комунікаційної політики підприємства на ринку страхових послуг 67
Полонець В. Маркетингова оцінка ринку промислової продукції України 71
Пономаренко Е. Исследование ринка продаж мебели для офисов в Украине 74
Правик Ю. Маркетингові дослідження ринку цукру в Україні 76
Решетникова А. Позиционирование продукции предприятия на рынке кондитерских изделий 79
Римаренко М. Переваги використання сумісного брендінгу 81
Рогальський О. Інформаційне забезпечення сучасних методів реклами 82
Руднев А. Особливості маркетингових досліджень при освоєнні фірмою нових ринків 85
Семенко А. Методика исследования розничных цен товаров 87
Сухарчук Л. Маркетинг-аудит як засіб діагностики стану підприємства 89
Терещук Е. Международный маркетинг как инструмент развития украинских промышленных рынков 92
Труш В. Организация маркетинговых исследований 95
Федорова Ю. Поведение потребителей на рынке молочной продукции 97
Шайген І. Дослідження споживчих мотивацій на ринку пива України 99
Шейко Р. Особливості виходу на ринок підприємства, що надає комп’ютерні послуги 101
Шкода Т. на міжнародних ринках (світовий досвід) 103
Юрик Я. Проблеми та перспективи маркетингового дослідження ринку кондитерських виробів України 106
Юрченко О. Проблемы внедрения маркетинга на малых предприятиях 108
Яненко Н. Организация маркетинговых исследований 110
Яримовський В. Internet як маркетинговий інструмент збору інформації 112
Ярмоленко Д. Маркетинг для потребителя или потребитель для маркетинга 115

Другий етап

Арипов Б. Средства распространения рекламы. Правовая защита потребителя 118
Бігун Н. Фактор рекламного середовища та деякі аспекти його використання у збільшенні впливу на споживача 120
Бобор Л. Практичний маркетинг на підприємствах зв’язку 123
Боровикова Е. Мониторинг рекламы 125
Бучинська О. Маркетингова товарна політика 127
Валовий О. Модель цивілізованої збутової системи на українському ринку одягу і взуття 129
Галбай Е. Торговая марка как инструмент маркетинга 132
Гончарук Ю. Как получить реальную пользу от маркетингового исследования в рамках разработки рекламной кампании 133
Губанов О. Маркетинг банківських послуг (банківський продукт, його особливості та специфіка) 136
Дзюбенко О. Реалізація збутової функції маркетингу на ринку бджолопродуктів 138
Iванова С. Бренди як один з основних факторів ефективної збутової діяльності підприємства 140
Капарулин И. Интрапренерство как путь повышения эффективности внутреннего маркетинга 142
Капарулина М. Особенности мотивации персонала в современных условиях 144
Катрущенко О. Вибір асортиментної стратегії підприємством транспорту в умовах конкуренції 146
Коробко М. Взаимосвязь стратегий маркетинга и ценовых стратегий 148
Кравець О. Практичне застосування маркетингу 151
Крамарчук С. Маркетингове регулювання інноваційного процесу 153
Красновидова В. Специфические особенности рекламы на радио 155
Крикунеко К. Концепції та інструменти маркетингу в системі ефективного підприємництва 157
Курасова Е. Особенности маркетинговых исследований рынка парфюмерной косметической продукции в Украине 159
Малюта Ю. Паблик рилейшнз (ПР) и маркетинговая функция менеджмента предприятия 161
Могила О. Дослідження ринку кондиціонерів м. Києва 164
Науменко В. и паблик рилейшнз 167
Нікітченко О. Особливості маркетингових досліджень в деревообробній галузі 169
Онопрієнко Н. Дослідження рівнів конкурентоспроможності на ринку пива України 171
Пазаненко А. Методы изучения и прогнозирования потребительского спроса 173
Пыхтина В. Позиционирование как один из аспектов технологии маркетинга 175
Рожко В. Продвижение на рынок товаров длительного пользования 178
Сидненко М. Инновационная деятельность в сфере производства полупроводниковых материалов 181
Сітало О. Дослідження пропозицій на ринку кемпінгових послуг України 182
Смирнов Д. Роль Государственных резервов в экономике Российской Федерации 184
Труш В. Вплив пропаганди на точку зору споживачів 186
Федорченко М. Методи PR: зв’язки з громадськістю 187
Хідченко А. Маркетинг елітних товарів 190
Цуркан М. Теоретичнi та практичнi аспекти маркетингу на ринку праці 192
Шарбенко В. Життєвий цикл товару 194
Шкурупий Ю. Маркетинг — часть технологической системы производства товара 196
Шостак В. Паблік рилейшнз як складова роботи підприємства 198
Шулакова Ю. Рекламна агітація 202
Ярмоленко Д. Этические проблемы в современном маркетинге 204

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати
Маркетинг та підприємництво в перехідній економіці

 
< Попередня   Наступна >