Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг (Павленко А.Ф., Войчак А.В.)  
05.11.2016
Маркетинг (Павленко А.Ф., Войчак А.В.)

   У підручнику викладено основні питання, що розкривають сутність маркетингу як філософії підприємницької діяльності за умов ринкових відносин та конкуренції. Основну увагу звернуто на маркетингові підходи, методи, алгоритми та інструменти, котрі використовуються підприємствами для задоволення потреб споживачів і досягнення власних цілей.
   Для підприємців, працівників маркетингових служб, а також для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 3
1.1. Розуміння маркетингу 3
1.2. Походження та еволюція концепції маркетингу 7
1.3. Основні поняття маркетингу 12
Завдання для самоконтролю 22

2. Система та характеристики сучасного маркетингу 24
2.1. Принципи, завдання та функції маркетингу 24
2.2. Система засобів маркетингу 27
2.3. Види сучасного маркетингу 29
Завдання для самоконтролю 34

3. Маркетингові дослідження 35
3.1. Сутність та система маркетингових досліджень 35
3.2. Маркетингова інформація 41
3.3. Навколишнє бізнес-середовище та мікросередовище підприємства як об’єкти маркетингових досліджень 48
3.4. Маркетингові дослідження ринку 51
3.5. Маркетингові дослідження підприємства 63
Завдання для самоконтролю 64

4. Маркетингова товарна політика 66
4.1. Сутність маркетингової товарної політики 66
4.2. Маркетингова концепція товару 67
4.3. Життєвий цикл товару 70
4.4. Конкурентоспроможність товару та методи її визначення 75
4.5. Управління товарним асортиментом і номенклатурою товарів підприємства 78
Завдання для самоконтролю 84

5. Планування нових товарів 86
5.1. Сутність поняття “новий товар” 86
5.2. Алгоритм планування нових товарів 87
5.3. Причини невдач нових товарів 101
Завдання для самоконтролю 103

6. Маркетингова цінова політика 105
6.1. Сутність маркетингової цінової політики 105
6.2. Алгоритм маркетингового розрахунку цін 107
6.3. Управління цінами підприємства 114
Завдання для самоконтролю 118

7. Методи маркетингового ціноутворення 119
7.1. Методи прямого ціноутворення 119
7.2. Непряме маркетингове ціноутворення 132
Завдання для самоконтролю 134

8. Маркетингова політика комунікацій 135
8.1. Сутність маркетингової політики комунікацій 135
8.2. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій 136
Завдання для самоконтролю 143

9. Комплекс маркетингових комунікацій 144
9.1. 144
9.2. Пропаганда 153
9.3. Стимулювання збуту 155
9.4. Персональний продаж 158
9.5. Прямий маркетинг 166
Завдання для самоконтролю 168

10. Маркетингова політика розподілу 170
10.1. Сутність маркетингової політики розподілу 170
10.2. Формування каналів розподілу 174
Завдання для самоконтролю 191

11. Управління каналами розподілу 193
11.1. Оцінка каналів розподілу 193
11.2. Ліквідація конфліктів у каналах розподілу 197
11.3. Посередницька діяльність у каналах розподілу 202
11.4. Маркетингова політика розподілу і логістика 213
Завдання для самоконтролю 216

12. Організація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві 217
12.1. Організація маркетингової діяльності на підприємстві 217
12.2. Контроль маркетингової діяльності підприємства 224
Завдання для самоконтролю 228

Контрольний тест з дисципліни “Маркетинг” 229

Рекомендована література 244

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Маркетинг (Павленко А.Ф., Войчак А.В.)

 
< Попередня   Наступна >